Inner 620/130

דרמה בלאומי: המנכ”לית הודיעה על פרישה

הבנקאים פורשים בשרשרת: אחרי פינטו וטופולסקי, מנכ"לי 'הפועלים' ו'דיסקונט' - גם רקפת רוסק עמינוח, מנכ"לית 'לאומי' הודיעה כי היא פורשת מתפקידה • כיהנה 7 שנים בתפקידה • הבוקר רשמה מניית לאומי ירידות קלות בעקבות...

לאומי: רווח נקי של 3.2 מיליארד ש”ח בשנת 2017

התשואה להון הסתכמה ל-10.8% ברבעון הרביעי של השנה, הדיבידנד בגין שנת 2017 הסתכם לכמיליארד ש"ח. הבנק פרסם תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון ש"ח