התוכן עדיין המלך?! – שאולי כהן

מה זה אומר לכתוב טוב ב-2020? • העולם הולך לוידאו, זה לא יקבור את התוכן? • איך מאתרים כותב טוב ועם איזה כותב, שאולי כהן - המרואיין שלי השבוע - בשום מצב לא יעבוד?...