הד"וח קובע: התואר מנציח את חוסר השוויון

פסיפס אנושי מרתק: מהי מידת הגיוון התעסוקתי בישראל? • עד כמה מצליח השילוב של קבוצות המיעוט השונות בשוק העבודה? • דו"ח של הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה מוצא כי הנשים החרדיות בעלות תואר מרוויחות כ-50%...

Inner 620/130

אותה משרה, פחות שכר: עובדים חרדים מרוויחים 48.7% פחות

המדינה לא יודעת לומר כמה חרדים מועסקים בשורותיה והערכות הנציבות זועקות לשמים • ממוצע השכר בקרב כלל האוכלוסייה גבוה משמעותית משל החרדים • מספר הנשים החרדיות העובדות חצה את היעד לשנת 2020, הגברים טרם...