השכר הממוצע ברוטו לשכיר נותר כמעט ללא שינוי

מניכוי מדד המחירים לצרכן ניתן לראות כיצד נשחק ערך הכסף מפברואר 2021 לפברואר השנה | בעוד השכר הממוצע היה השנה 11,048 (מתוך 12,052 במחירים שוטפים) בשנה שעבר ערכו היה 11,444 (ובמחיר השוטף כמעט ללא...

מאי: זה השכר הממוצע למשרת שכיר בישראל

על פי הנתונים שפרסמה היום הלמ"ס, מספר משרות השכיר היה 3.552 מיליון, מדובר בעלייה של 15.5% לעומת מאי 2020 - 3.075 מיליון, עלייה של 1.1% לעומת אפריל 2021 - 3.513 מיליון | השכר הממוצע...

כמה הוא השכר הממוצע במשק אליבא דגנץ?

ערב הבחירות (הראשונות?) ל-2020, ובני גנץ בראיון הבוקר ממשיך לשלוף נתונים מהזיכרון: "שמח שמצב האבטלה ירד; לא זוכר מה השכר הממוצע למשק"