ערעור: “מסרו את בית הכנסת של ההקדש במתנה לעירייה”

ערעור שהוגש לבית הדין הרבני הגדול בירושלים מבקש לסכל את החלטת בית הדין הרבני האזורי בתל אביב שאישר הסכם בין עיריית תל אביב לבין ראשי בית הכנסת הגדול בעיר • במסגרת ההסכם שהוסדר, העירייה...

בלעדי: התכתובת שהובילה לדרישת דמי הכניסה לביהכנ”ס

תקדים ראשון מסוגו: לוחמים שביקשו להיכנס לבית הכנסת הגדול בתל אביב נדרשו 'לתרום' עשרה שקלים דמי כניסה לנציג הנהלת העמותה • רב בית הכנסת: זה או שהמבקרים יתרמו עבור האחזקה, או שבית הכנסת יהיה...