Inner 620/130

ניתוח מדאיג: עלייה של מאות אלפי ש"ח בכלל מחירי הדירות

צפי לעליות של מאות אלפי שקלים במחירי הדירות עקב "טירוף" מחירי הקרקעות במכרזי רמ"י | סקירה שערך שמאי המקרקעין שמוליק כהן מספקת תחזית עתידית על מחירי הדירות בפריסה ארצית, בהתבסס על המחירים הנגזרים ממכרזי הקרקעות...

היזמים: לא הוסרו כל החסמים בהתחדשות העירונית

למרות הדוח החדש של משרד המשפטים שכלל את הורדת שיעור ההסכמה הנדרש מהדיירים לביצוע פרויקט התחדשות עירונית והעניק כלים להתמודדות מול דיירים סרבנים - יזמי הנדל"ן לא מספיק מרוצים • טוענים: ההצעות שבדוח לא...