Inner 620/130

האש התקשורתית על 'תכניות ליצמן' || ומה העובדות?

על הכוונת: כך צולבת התקשורת את תכניות הדיור של ליצמן תוך בריחה עקבית מהנתונים שעלולים 'לבלבל את הקורא' • כך, מבלי להיצמד לנתונים, עשוי צרכן התקשורת ללמוד על 'העדפת חרדים' במענקי הפריפריה, על מחירים...

מועצת רמ"י אישרה את תכנית ליצמן לדיור במחיר מופחת

תכנית הדיור של ליצמן להפחתת מחירי הדירות בפריפריה ובאזורים שונים בארץ אושרה במועצת רשות מקרקעי ישראל • שיווק במסלול דיור במחיר מופחת יבוצע בין השנים 2020 – 2023 • שיווק במסלול דיור במחיר מופחת...

קרקעות 'מחיר למשתכן' יועברו ל'תכנית ליצמן'

תכנית שר השיכון 'דיור בהישג יד' שנועדה לסיוע לפריפריה ולחלוקת הארץ בין אזורי ביקוש לבין אזורי ביניים ופריפריה תקבל גב מיידי של אלפי יח"ד שתוכננו להיות משווקות במסגרת 'מחיר למשתכן' • החלטת ממשלה התקבלה...