אוטובוסים חשמליים, רכבים שיתופיים: אולי תתחילו לנשום

כך יילחם משרד התחבורה בזיהום האוויר שיוצרים רכבי הדיזל • רכבים מזהמים כבדים לא יוכלו לחדש רישיון • עד סוף השנה: 1,500 מוניות היברידיות נוספות על כ-640 הקיימות כיום

רכב הייברידי שיתופי, מוניות לא מזהמות | צילום: שאטרסטוק

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום את תכנית העבודה שלו לשנה האזרחית 2019. בפתח החוברת שהציג השר זאב אלקין ומנכ"ל משרד גיא סמט הוצבה "יישום תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל" במקום הראשון.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

סמט הקדים וכתב כי המשרד פועל "להפחתת זיהומי האוויר, ניהול וייעול מערך הטיפול בפסולת, הגברת הפיקוח והאכיפה, קידום ומינוף טכנולוגיות סביבה, צמצום סיכון מחומרים מסוכנים וחומרי הדברה, שיקום נחלים, שמירה על הים והחופים, טיוב רגולציה, טיפול בקרקעות מזוהמות והיערכות לשינויי האקלים.

"שנת 2019", לדבריו, "תתאפיין כשנת יישום המדיניות, ההחלטות והפרויקטים שנקבעו, ובמהלכה יתמקד המשרד בביצוע משימות אלו. בנוסף, אנו פועלים השנה להגדלת משאבי המשרד, הן בהיבטי כח אדם, הן בהיבטי תקציב והן בשיפור משמעותי של יכולות הביצוע של המשרד".

אשר לצמצום זיהום האוויר מרכבי דיזל, במשרד להגנת הסביבה מתכוונים לשים דגש על הנושאים הללו: עידוד אוטובוסים חשמליים, עידוד השימוש במשאיות מונעות גז טבעי, תמיכה במוניות מופחתות זיהום אוויר, עידוד הקמה של מערכי שיתוף רכב חשמלי וכן קידום הפעלתו של אזור מוגבל תנועה לכלי רכב מזהמים בקריות ובירושלים.

"יצוין, כי במסגרת התוכנית לא יוכלו רכבי דיזל מזהמים כבדים לחדש את רישיון הרכב, אלא אם יתקינו מסנן לצמצום זיהום האוויר. רכבי דיזל מזהמים קלים יסומנו במדבקת "רכב מזהם" בשמשת הרכב, וכניסתם לאזורי אוויר נקי בערים תוגבל. במקביל, המשרד מציע סבסוד להתקנת מסנן ומענקים לגריטה מוקדמת של הרכב.

לצד אלו יתקיים גם פיקוח ואכיפה על ציי רכב.

על פי הנתונים, בשנת 2018 למניינם מסנני חלקיקים ב-842 כלי רכב מזהמים. בתוך 10 חודשים, על פי התכנית, יותקנו מסננים אלו ב-2,500 כלי רכב. היעד לסיום הפרויקט הוא בדצמבר 2020.

במסגרת התכנית הלאומית לצמצום זיהום מכלי רכב, נמסרו ב-2018 295 מכוניות לגריטה. בשנה הנוכחית יישלחו 6,000 כלי רכב לגריטה. גם היעד לסיום פרויקט זה עומד על 12.2020.

נכון להיום נעות בכבישי ישראל 640 מוניות היברידיות או חשמליות. המטרה היא להעלות לכביש עד סוף השנה עוד כ-1500 מוניות מהסוגים מופחתי הזיהום הללו.

מספרן של משאיות המונעות בגז טבעי יזנק מ-18 ל-65.

עוד ב-2019: יופעל אזור נקי בירושלים, שאליו לא ייכנסו כלי רכב המונעים בדיזל ויתווסף פרויקט לכלי רכב שיתופיים בסיוע המשרד.

עם זאת, בשנת 2019 נרשמת ירידה במדדי התפוקה של ביקורות פיקוח בציי הרכב הגדולים והקטנים מאחר שבציי הרכב שנמצאים בשלב של הטלת עיצום כספי עקב אי עמידה בהוראות הנוהל – המשרד אינו רשאי לבצע ביקורת נוספת עד לסיום ההליך המתקיים

כתיבת תגובה