אומדן ראשוני מפתיע: יחס החוב תוצר בירידה

החשב הכללי פרסם אומדן ראשון של יחס החוב לתוצר לשנת 2021 | שיעור החוב הציבורי מהתוצר לשנת 2021 הסתכם ב- 70.3% לעומת 71.7% בשנת 2020 | שיעור החוב הממשלתי מהתוצר הסתכם ב- 68.5% לעומת 70.2% בשנת 2020

יחס חוב תוצר | אילוסטרציה: שאטרסטוק

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם היום (ד'), אומדן ראשון לשיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר לשנת 2021. יחס החוב מהתוצר הינו אינדיקטור מרכזי באיתנות הפיננסית של מדינת ישראל ובקביעת דירוג האשראי שלה. האומדן הסופי ליחס החוב לתוצר יפורסם בדו"ח השנתי של יחידת החוב באגף החשב הכללי.

לאורך העשור שקדם לשנת 2020 יחס החוב הציבורי לתוצר ירד בכ-11% והגיע לשיעור של 59.5% ויחס חוב ממשלתי לתוצר הגיע לשיעור של 58.0%. רמה זו הייתה נמוכה באופן היסטורי ואפשרה גמישות פיסקאלית לממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה במהלך שנת 2020. בסוף שנת 2020 יחס חוב תוצר ציבורי עמד על שיעור של 71.7% ויחס חוב תוצר ממשלתי עמד על 70.2% וזאת בעקבות משבר הקורונה.

250/200 סייד בר + קובייה

בשנת 2021 יחס חוב תוצר ציבורי ירד בשיעור של 1.4% ועמד על 70.3% ויחס חוב תוצר ממשלתי ירד בשיעור של 1.7% ועמד על 68.5%. ירידה זו משקפת ירידה גבוהה יותר מהתחזיות של גופים פיננסים בארץ ובחו"ל וזאת בעקבות צמיחה גבוהה של המשק, גידול בהכנסות הממשלה ממסים, הפרטות וייסוף של השקל מול המטבעות המרכזיים.

בהתאם לאומדן, שיעור החוב הציבורי מהתוצר, הכולל חובות של רשויות מקומיות, צפוי לעמוד על 70.3%. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר צפוי לעמוד על 68.5%.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "רמת החוב התוצר, יחד עם נתוני הצמיחה הגבוהים, הגידול בהכנסות המדינה ורמת הגרעון הנמוכה הם עדות לחוזקה של כלכלת ישראל ולמדיניות פיסקלית אחראית".

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "הירידה ביחס חוב תוצר מוסברת על ידי צמיחה משמעותית בפעילות המשק, כאשר תחזית התוצר של שנת 2021 עומדת על כ-1,524.5 מיליארד ש"ח ומשקפת צמיחה ראלית של 6.7%. במקביל גרעון הממשלה ביחס לתוצר ירד ל-4.5% בשנת 2021 וזאת לעומת גרעון של 11.4% בשנת 2020. הצמצום בגרעון הממשלה ביחס לתוצר הוא בעיקר מגידול של 30% בהכנסות הממשלה.

Inner article

"הירידה ביחס חוב תוצר בשנת 2021 באה לאחר עלייה של כ-12% ביחס חוב תוצר בשנת 2020 ביחס לשנת 2019, השנה בה חל גידול בשל משבר הקורונה. ישנה חשיבות בחזרה למתווה ירידה בשיעור חוב תוצר בשנים הקרובות, לצורך שמירה על גמישות פיסקלית ותמיכה בדירוג המדינה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה