אושרה הצע”ח בפה אחד: חובת הודעה ללקוח טרם סירוב שיק

כשהבנקים מתעמרים בלקוחות אחרי משבר הקורונה נראה כי הפתרון היחיד הינו החקיקה בעד פעולות שיחויבו הבנקים לעשות

שיק חוזר | צילום: ועד בית ב"א ר"ג

לאחר הפרסומים אודות כך שגם בשעת משבר ומצוקה היה מצופה לראות גמישות רבה יותר מהבנקים כלפי לקוחותיהם העסקיים, נראה כי הפתרון שורש היחיד לבעיה הינו חקיקה בעד פעולות לכאורה פשוטות אבל שלא תמיד מבוצעות, שיחויבו הבנקים לעשות על פי חוק.

וועדת שרים לחקיקה אישרה את הצע”ח של יו”ר וועדת חוקה ח”כ יעקב אשר לחייב את הבנקים לעדכן את הלקוח מראש לפני סירוב שיק בחשבון. הצע”ח תעלה ביום רביעי לאישור מליאת הכנסת בקריאה טרומית.

בדברי ההסבר להצע”ח נכתב: כיום, הבנקים בישראל אינם מחויבים לעדכן בעל חשבון על המחאה שנידונה לחזור טרם סירובה. בשל כך כשהמחאה שנמסרת על ידי בעל החשבון היא ללא כיסוי, הוא יידע על כך רק בדיעבד, כשההמחאה מסורבת על ידי הבנק, על ידי בדיקה עצמאית של חשבונו. סירוב ההמחאה נרשם לחובתו של בעל חשבון ועלול להקשות עליו להמשיך ולנהל את חשבונו.

מוצע כי הבנק יודיע ללקוח כי השיק שמסר נידון לסירוב, ותינתן בידו שהות של יום עסקים אחד על מנת שיוכל להפקיד כסף בחשבונו לשם פירעון השיק. אופן ומועד ההתראה ייקבעו על ידי השר, וייעשו בצורה שתבטיח קבלת התראות בדרך המהירה והנגישה ביותר לבעל חשבון הבנק.

באמצעות החלת חובות אלו ניתן יהיה למזער את נזקיהם של בעלי חשבונות בנק פרטיים ועסקיים מההשלכות של המחאות החוזרות ללא הודעה מוקדמת, ובכך לחזק את יכולת הציבור לנהל את חשבונותיו בצורה ראויה.

יו”ר וועדת חוקה ח”כ יעקב אשר מסר בתגובה: “הצעת החוק החברתית הזו מתבקשת מאליה, הצדק החברתי מחייב אותנו לתת צ’אנס לכל אדם ולעדכן אותו לפני שמחזירים לו שיק בחשבון, כד שיוכל למנוע הכתמת שמו הכלכלי, ונזק לנותן ומקבל השיק, מי שייהנה מהתיקון לחוק הם כלל האזרחים הישרים במדינה”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה