אושרה התכנית לעידוד תעסוקה: בדקו אם אתם בענפים הנכונים

משרד האוצר מפרסם היום את התכנית לעידוד תעסוקה בתקופת המלחמה | מענק תמרוץ יציאה לעבודה בענפי החקלאות והבניין | כמו כן יינתנו מענקי המשכיות תעסוקה ליישובים המפונים | המענקים במסגרת התכנית יהיו בתוקף עד סוף שנת 2023

לשכת תעסוקה | צילום: באדיבות רשות התעסוקה

משרד האוצר מפרסם היום הודעה, כי מתוך הכרה בחשיבותה של המשכיות תעסוקתית לחוסן האישי, המשפחתי והאזורי, ומתוך הבנה כי יציאה לעבודה הינה חלק מהמאמץ המלחמתי ומחוסנו של המשק, בנה המשרד, יחד עם שותפים רבים, ובראשם מנהלת תקומה, תכנית סיוע לעובדים ומעסיקים שתתמוך בגיוס מהיר של עובדים בענפים שאיבדו מספר רב של עובדים בעת הנוכחית, ותעודד חזרה של עובדים מפונים למקומות עבודתם הקבוע. כלל השותפים רואים בתעסוקה אבן יסוד בהחזרת החוסן האישי והמשפחתי ומפתחים מודלים לעידוד תעסוקה, לצד דאגה לרשת ביטחון כלכלית לתושבי העוטף.

התכנית תכלול את המענים הבאים:

מענק תמרוץ יציאה לעבודה בענפי החקלאות והבניין – קיים מחסור בעובדים בענפי החקלאות והבניין שאיבדו היקף רחב של עובדים זרים ופלסטינים. ענפים אלה מאופיינים בכך שאינם דורשים מיומנויות עבודה גבוהות בעת הכניסה לעבודה ולכן קיימת חשיבות רבה לתמרוץ והסבת העובדים שהוצאו לחל"ת ואזרחים נוספים הנמצאים מחוץ לשוק העבודה לעבודה בענפים אלה.

1. המענק יינתן לכל עובד חדש בענף, בסך של 3,000 ש"ח
2. המענק ישולם לעובד על-ידי הביטוח הלאומי
3. המענק יינתן על בסיס חודשי בעבור העסקה של חודשיים לפחות
4. מענק מוגדל של 4,000 ש"ח לעובד המתמיד בחודש השלישי
5. מענק כפול לעובדים בענפים אלו במקומות עבודה באזורים המפונים

מענה כלכלי לעידוד המשכיות תעסוקתית לאוכלוסיית המפונים מהעוטף והצפון – לעובדים המפונים מבתיהם ולמעסיקיהם ישנו קושי לוגיסטי ותקציבי ביצירת מענים להגעת העובדים המפונים למקומות עבודתם. על מנת לאפשר לעובדים המתגוררים ביישובים שפונו לחזור למקום עבודתם יש צורך במענה כלכלי לעובדים ולמעסיקים – מימון הסעות, שכר דירה ופתרונות נוספים שימומנו על-ידי המעסיק. כמו כן, ישנו צורך בתמרוץ העובד עצמו בהגעה פיזית למקום העבודה בשל הקושי הלוגיסטי הכרוך בכך.
1. מתן פיצוי מלא למעסיקים על הוצאות לוגיסטיות לטובת הבאת עובדים במסלול האדום במסגרת קרן מס רכוש
2. מענק נוסף בסכום של 3,000 ש"ח לכל שכיר שמגיע פיזית לעבודה אצל המעסיק הנוכחי שלו
3. המענק יינתן דרך ביטוח לאומי, ישירות לעובד ועל בסיס הצהרת מעסיק
4. המענק יוגבל למקבלי שכר חודשי של 20 אלף שקל ומעלה ואינו תקף לעובדי המגזר הציבורי

המענקים במסגרת התכנית לעידוד המשכיות תעסוקתית יהיו בתוקף עד סוף שנת 2023. לצד תכניות אלו, ממשיכה ההמשלה בפיתוח מענים נוספים לחיזוק הפעילות העסקית בתקופה זו, בדגש על פתרונות לאתגרים פיזיים לעסקים, ופתרונות פרטניים לתושבים.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "יציאה לעבודה היא חלק מהותי ומשמעותי מהניצחון שלנו. אויבנו צריכים לדעת שמדינת ישראל חיה, תוססת ופועלת וכלכלת ישראל ממשיכה לצמוח על שלל ענפיה. הצעדים הרבים שאנחנו נוקטים ושננקוט בהמשך יסייעו לכניסה מהירה יותר של עובדים לענפים שמתמודדים עם היעדר כח אדם בשל המלחמה. נמשיך לסייע לאזרחי ישראל בכל הענפים באמצעות צעדים רבים משמעותיים בהם מתווה הפיצויים, צעדים רבים בתחום המיסוי, מענקים, דחיית תשלומים ועוד. יחד ננצח".

שר העבודה, יואב בן צור: ״מפרוץ המלחמה, משרד העבודה פועל ביתר שאת בחזית העורף כדי להמשיך את פעילות המשק בשגרת חירום, בין היתר באמצעות תיווך מבקשי עבודה למפעלים חיוניים המשוועים לידיים עובדות, הנפקת אישורים חיוניים למפעלים ומתן מענקים כלכליים לעובדים. כמו כן הביטוח לאומי נדרש לתת סיוע סוציאלי – כלכלי במכלול נושאים לאזרחי ישראל. תכנית התמריצים היא עוד נדבך לחיזוק החוסן הכלכלי של האזרחים והתעשייה והיא כהערכה לעובדים שעושים מאמץ גדול לשמירת פעילות המשק בימים אלו. משרד העבודה והביטוח לאומי נחושים, איתנים ומלוכדים לחזק את כלכלת ישראל ולתת עוגן וכתף לאזרחים לצלוח את אתגרים החברתיים והכלכליים שניצבים בפנינו עקב המלחמה".

שר החקלאות, חה״כ אבי דיכטר: "מענק תמרוץ היציאה לעבודה בחקלאות שנחתם היום חיוני לתפקוד החקלאות הישראלית ונותן מענה למצוקת הידיים העובדות שפוקד את הענף מאז תחילת המלחמה בעזה. התמריץ המוגדל שמוענק למפונים קריטי בשיקום האישי של כל אחד ואחד מהם. התמריץ הזה בפני עצמו לא יחזיר אותם לעבודה, אבל אם יש בליבם התלבטות, אני מקווה שזה יסייע בתהליך קבלת ההחלטות. כולנו זקוקים להם ואני מאמין שגם הם זקוקים לכך. החקלאות הישראלית חזקה ותוכל להתגבר על כל מכשול. ידיים עובדות נוספות של ישראלים לעבודה בחקלאות, בדרום ובצפון – מייצרת רציפות תפקודית ושומרת על ביטחון המזון של ישראל".

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף: "בימים קשים אלו, על כולנו להתגייס למאמץ לשמירה על הכלכלה הישראלית וחוסנה. מתן מענקים לכל מי שיגיע לקחת חלק בבניין הארץ הלכה למעשה, הינה מבורכת ואני מקווה שתביא לשינוי בענף הסובל מחוסר בידיים עובדות. לצד הגדלת מכסות העובדים הזרים, שהינם כוח עבודה איכותי ויעיל והכנסת עובדים ישראליים חדשים לענף תייצר גם מוכנות למקרי חירום עתידיים וגם תתן מענה למחסור בידיים עובדות בענף. שימור פעילות הבנייה היא הכרח קיומי ליכולת המדינה לחזור לתפקוד מלא, ונמשיך לקדם אותה באופן אחראי, תוך שקילת כל הנתונים".

מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, ירונה שלום: "הביטוח הלאומי רוצה להבטיח שיינתן מענה מיטבי, ככל הניתן, לכל המקרים שנוצרו בעקבות המלחמה ולהציג פתרונות גם למי שאינו יכול לחזור לעבודה בעקבות המצב וגם עבור מי שמשווע לחזרה לעיסוק כזה או אחר. אנחנו רוצים לאפשר ולהרחיב את ההיצע ולתת לאזרחי ישראל לבחור את המסלול שיתאים עבורם בשעה הזו"

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון: "הדרך הטובה ביותר לצלוח משבר כלכלי, כמו שלמדנו ממקרים רבים בעולם כולל הקורונה, היא להבטיח עד כמה שאפשר המשכיות תפקודית של המשק. המגזר העסקי, בפעילותו הרציפה, הוא הקטר של המשק, ויש במגזר זה ענפים שנפגעים מאוד כיום עקב מחסור של עובדים. לכן גיבשנו יחד את התכנית הזו, במטרה לעודד אנשים לעבוד בחקלאות ובבניין, ולתת מענה למחסור בעובדים בענפים הללו".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי: ״אנו מברכים על הצעדים שיסייעו למעסיקים בקליטה מהירה של עובדים בייחוד בענפים שבהם נפגעה בצורה משמעותית הרציפות העסקית ובענפים שנשענו לעיתים בצורה מוחלטת על העסקת עובדים זרים. אני אפעל יחד עם העסקים על מנת לסייע להם בקליטתם המהירה של העובדים ועל מנת לעודד עסקים רבים לשוב לפעילות עסקית סדורה באופן מלא".

נשיא התאחדות התעשיינים ויו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד״ר רון תומר, אמר בעקבות אישור התכנית לעידוד תעסוקה: ״אנו מברכים את משרדי האוצר והעבודה על אימוץ וביצוע מהיר של תוכנית נכונה לעידוד חזרה לעבודה במפעלים בכל רחבי הארץ, ובפרט בחבל התקומה ובצפון. אנו חייבים לחשוב על היום שאחרי ולדאוג לשמר ולפתח את מנועי הצמיחה והתעסוקה במשק בכלל, ובחבל התקומה בפרט.

"התוכנית מספקת מענה ראוי לתמרוץ אוכלוסיה לחזור לשגרת עבודה ולהירתם למאמץ הלאומי, על אף האירועים הקשים שעברו ולהבטיח את העתיד הכלכלי של האיזור שנפגע כל כך. כולי תקווה כי מדיניות זו הצופה פני עתיד, תאפשר שיקום מהיר וחזרה לצמיחה של הכלכלה הישראלית ותחלחל גם ליתר תוכניות הסיוע של המדינה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה