הותמ"ל אישרה את תכנית הבינוי בקרית גת מערב

תכנית רשות מקרקעי ישראל – קריית גת מערב אושרה בותמ"ל | התכנית שמתפרסת על שטח של כ-3,028 דונם, מציעה כ-8,300 יח"ד, מתקני ספורט ונופש וכ-222,390 מ"ר לשטחי ציבור | המדובר הוא בתכנית שבמקורה יועדה על ידי ליצמן ודרעי, בתפקידם כשרי השיכון והפנים, לאוכלוסיה החרדית | כזכור, אלקין ושקד ביטלו את התכנית לפתרון מצוקת הדיור החרדית

קרית גת מערב | הדמיה: יער-קורין תכנון וניהול פרויקטים

הותמ"ל אישרה היום להפקדה את תכנית רשות מקרקעי ישראל- תמל/1011/א, קריית גת-מערב, שיועדה במקור לחרדים (ראו הדמיה) ובהחלטה שרירותית של הממשלה הנוכחית, ובעיקר של שרי הפנים והשיכון – הועברה לציבור הכללי.

במסגרת התוכנית יוקם רובע המתפרס על כ-3,028 דונם, שיכלול כ-8,300 יח"ד בצפיפות של 25,000 נפש לקמ"ר, כשמתוכם כ-2,240 דונם מיועדים לפיתוח עירוני והשאר כולל את שטחי יער פלוגות. יתר על כן, יוקצו כ-37,975 מ"ר לספורט ונופש, בנוסף ל-222,390 מ"ר לשטחי ציבור.

הרובע העירוני החדש ממוקם ממערב לכביש 40 ועד ליובל נחל לכיש ממערב, בכביש מס' 35 בצפון והתוואי העתידי של רצועת מסילת חלץ מדרום. תמהיל הבנייה בתכנית מהווה שילוב בין בניה למגורים לצד שטחים לתעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים ושטח פתוח לאורך הנחל בשטחה המערבי של התכנית. .

החזית העירונית מלווה בשדרת עמודים מקורה המציעה מסחר ושטחי ציבור, אשר חוצה את השכונה מצפון לדרום וממזרח למערב. במפגש השדרות מתוכננת כיכר עירונית גדושה בחזיתות למען האוכלוסייה הקיימת והמתרחבת. ניכר כי מדרום ממשיכה העיר הוותיקה מערבה והופכת לשדרה המשלבת רכבת קלה המתוכננת לאורכה, בנוסף לעירוב שימושים של מסחר, תעסוקה ודיור מיוחד.

התכנית ממוקמת בקרבת צירי תנועה מרכזיים המאפשרים מגוון פתרונות תחבורתיים שישתלבו במסגרת הפיתוח המרקמי ששם דגש על החיבור לעיר באמצעות רשת כבישים הממשיכים את רחובות העיר מערבה, מעבר לכביש 40. כחלק מהמארג התחבורתי יוקם מרכז תחבורה שימוקם בסמיכות לכביש 40, היוצר חיבור בין העיר הוותיקה לרובע החדש. בהמשך תבנה מסילת רכבת קלה אשר תהווה פתרון לעומס המכוניות בכבישים ותקל על ההתניידות ברחבי העיר. 

הרובע מוביל את הנגישות העירונית לשטחים ירוקים ויכלול רשת רחובות ומערך שבילים עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים שיחבר בין העיר לבין פארק יובל נחל לכיש ממערב וליער פלוגות בצפון. 

התכנית תוכננה על ידי משרד האדריכלים יער-קורין – תכנון וניהול פרויקטים.

תגובה אחת ל: "הותמ"ל אישרה את תכנית הבינוי בקרית גת מערב"

 1. בס"ד
  תוכנית קריית גת מערב שכעת פתוחה להתנגדויות (עד 15.08.22).

  רקע על התכנית

  התכנית החלה ב- 05/01/2021 עם הוראת המועצה הארצית לתכנון ובנייה על הכנת תכנית של רובע מגורים חדש עבור המגזר החרדי.

  להלן מובאת לשון ההחלטה.

  הוחלט:
  1. המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות לתכנית, סבורה כי יש מקום לתקן את תמ"ל 1011 אשר אושרה ביום 8.11.2016 על מנת להתאים את הרובע החדש לצרכי הרשות המקומית ובכלל זה לאוכלוסייה החרדית בהתאם להחלטת ממשלה 1823 (דר/ .(82
  2. המועצה הארצית, מתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה, מורה על הכנת תכנית מתאר ארצית – תמ"א 2/72 – קריית גת מערב, תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להרחבת קריית גת מערבה.
  3. המועצה נותנת הוראות אלו לעריכת התכנית:
  א. התאמת מאפייני הרובע לצרכי הרשות המקומית ובכלל זה לאוכלוסייה החרדית: מאפייני הבינוי וגובהו, התחבורה והיקף צרכי הציבור יותאמו בכדי לתת מענה לצורכי הרשות המקומית ובכלל זה לאוכלוסייה החרדית;
  6. התכנית תובא לדיון להעברה להערות והשגות במועצה הארצית.

  בתאריך 14.09.2021 הועברה התכנית לידי הותמ"ל

  להלן מובאת לשון ההחלטה.

  לנוכח הארכת תוקפו של חוק הותמ"ל והאפשרות לאשר תיקון לתכנית המועדפת לדיור המאושרת בתכנית מועדפת לדיור נוספת, מחליטה המועצה הארצית לבטל את ההוראה על הכנת תמ"א 72/1

  בתקופה הדיון על התכנית נכנס גורם כלשהו וטרף את מסמכי התכנית המתאימים למגזר החרדי, והכניס תחתם מסמכים עם הוראות המתאימות למגורים של המגזר הכללי, דבר זה נעשה מאחורי גבם של חברי הוותמ"ל שלא עודכנו על כך.
  בניגוד למיתוס הרווח וועדות התכנון אינן כפופות לממשלה וחייבות להתנהל בעצמם על פי כללי הצדק החלוקתי.
  תכניות המגורים בישראל הינן מגזריות ומחולקות בחדות למגזרים כשאלו המיועדות על פי ההגדרות למגזר ה"יהודי כללי" פטורות ורצויות כשהן חפות מכל זיווג של מגזר החרדי.
  חוסר הפעילות הציבורית של הגשת התנגדויות על תכניות המקפחות את המגזר החרדי, הביא את גורמי התכנון להקל ראש בשורה של כללים מנהליים היכולים להגן על המגזר החרדי.
  ועתה כשהותמל מזמינה "כל אדם" -גם אם אינו נפגע בעצמו- להגיש ולהציע את התנגדותו לתכנית זו, אין כל סיבה שנימנע מלהפריע לה ולא נבוא על מנת לשקף ליוצרי התכניות את דעתנו עליהם.
  בברכה

כתיבת תגובה