אושר בוועדת הכספים: פיצוי מוגדל לעסקי העוטף המפונים

גם בגין נובמבר-דצמבר: עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל | ועדת הכספים אישרה את הארכת תקנות הפיצוי לעסקים ביישובי הספר וביישובי האזורים המיוחדים בדרום ובצפון | במקביל, הוועדה אישרה את הקפאת מתווה הפחתות המכס וביטול מכסים על מוצרי חקלאות

הצגת הרגעים הבולטים אישור תקנות הפיצויים לעסקים בצפון ובדרום | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכספים של הכנסת האריכה היום את תוקפם של מסלולי הפיצוי המוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל. על פי התקנות שאושרו, עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של פיקוד העורף או פיקוד צפון יהיו זכאים לפיצוי מוגדל בגין נזק כלכלי שנגרם להם בשל המלחמה בחודשים נובמבר-דצמבר 2023.

בעקבות קריאת חברי הוועדה להגדלה משמעותית של אחוז הפיצוי לעסקים לגביהם הוחלט כי יקבלו פיצוי מוגדל לגבי החודש נובמבר ופיצוי הזהה לפיצוי ביתר אזורי הארץ בחודש דצמבר, הוגדל המקדם והועמד על 0.75 במקום 0.61 שהעלה האוצר בתחילה. כן כוללות התקנות הוספה של מספר יישובים להגדרת יישובי ספר לתקופת פינויים, וכן הוספת מספר ישובים להגדרת יישובי אזור מיוחד

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני קרא לאוצר להציג לוועדה בתוך 5 ימים פתרונות לעניין ענפים שמתוויי הפיצויים אינם מעמידים להם מענה מספק, דוגמת ענפי התיירות, האירועים וההפקות, וכן להאריך את מתווי הפיצויים לעניינם לחודשים ינואר ופברואר.

פרק אחד בתקנות נוגע להארכה של התקופה שבה יינתנו פיצויים באזורים המיוחדים בשל נזקים לעסקים. לגבי הישובים באזור הצפון, בכל הקשור להגדרת אזור מיוחד בצפון הארץ בחודש אוקטובר 2023, אזורים שנכללו באזור המיוחד הם יישובי קו העימות, גולן צפון וגולן דרום וכן יישובים נוספים בהם חלו הגבלות זהות על פי הדיווח שהועבר על ידי פיקוד צפון. ביחס לאזורים אלו, מוצע לתת את הפיצוי המוגדל גם לגבי חודשים נובמבר ודצמבר 2023, זאת מכיוון שעל פי העדכון שהועבר מפיקוד צפון ביחס לחודשים אלו עולה כי ההגבלות שחלו על היישובים בחודש אוקטובר, לרבות שימוש בתשתיות אזרחיות, הגבלות תנועה ונוכחות כוחות צבא בשטח היישובים, המשיכו לחול במהלך החודשים נובמבר ודצמבר על אותם היישובים. כך, מוצע לקבוע פיצוי מלא לעסקים בישובים אלה בגין החודשים נובמבר ודצמבר.  

בדומה לכך, מוצע לתת פיצוי מלא עד סוף דצמבר 2023 גם ליישובי עוטף עזה אשר היו מפונים במהלך חודש דצמבר. ישובים אלה סומנו בסימון הכתום במפת פיקוד העורף עד סוף חודש דצמבר, וגם בהם הייתה פגיעה כלכלית משמעותית כתוצאה מהפינוי.

לגבי הישובים האחרים באזור הדרום, מציינות התקנות כי נוכח אירועי הלחימה החריגים, עוצמתם, היקפם ומשכם, אשר אינם דומים לסבבים הלחימה הקודמים שהתנהלו באזור הדרום, והשפעה כלכלית מצטברת וממושכת על יכולת הפעילות של עסקים באזור המיוחד כפי שהוגדרו בחודש אוקטובר, אשר מצריכים גם בחינה מעבר לחודש אוקטובר, וכך קובעות התקנות כי אזורים שנכללו באזור המיוחד מלבד עוטף עזה, הינם מערב הנגב, מרכז הנגב, מערב לכיש ולכיש, ובמהלך החודשים אוקטובר נובמבר 2023 יחדיו אזורים אלה סומנו במפה בסימון הכתום או צהוב, המסמן אזורים שבהם הפעילות המותרת מצומצמת או חלקית, לפחות למעלה ממחצית מהתקופה של אוקטובר ונובמבר, ועל רקע כך מוצע להאריך את התקופה עד לסוף חודש נובמבר 2023 בלבד. בתקנות מוסבר כי ההחלטה התקבלה מכיוון שלכל אורך חודש דצמבר סומנו אזורים אלו במפת ההתגוננות של פיקוד העורף, בסימון הירוק, המסמן אזורים שבהם הפעילות לא הוגבלה כלל. לגבי חישוב הפיצוי לעניין חודש דצמבר נקבע תחשיב המביא בחשבון את הפיצוי המוענק לעסקים בכלל המדינה.

פרק נוסף בתקנות נוגע לכל הקשור להגדרת יישובי ספר. במהלך המלחמה הוחלט על ידי מערכת הביטחון על פינויים של היישובים בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר וזאת לאור האיום הביטחוני הקיים על האוכלוסייה באזורים אלו. נוכח פינויים וכן השלכת הפינוי האמור על הפעילות הכלכלית בהם לאור בחינת מערכת הביטחון, מוצע להוסיף בהוראת שעה ישובים אלה לרשימת ישובי הספר, מיום 7 באוקטובר 2023 עד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת הממשלה, כפי שהיא מוארכת מעת לעת או (לפי לדרישת הוועדה) עד ה-7 לאוקטובר 2024 לפי המאוחר, כך שגם תושביהם יזכו לקבלת פיצויים עבור הנזקים שנגרמו להם במלחמת חרבות ברזל, כך, לאחר הכרזת היישובים האמורים כיישובי ספר, תושביהם יזכו לפיצויים בשל נזק עקיף שנגרם להם כתוצאה מהמלחמה בשיעור של 100% מהנזק. אמדן הפיצויים הנוספים אשר יינתנו לתושבי היישובים האמורים כתוצאה מההכרה האמורה, צפוי לעמוד על סך של כ-60 מילון שקלים.

פרק שלישי בתקנות, נועד למנוע הוצאה לחל"ת ופיטורים של מפונים, וכך תוארך תקופת הפיצוי של מעסיקים המשלמים שכר לעובדים אשר פונו מבתיהם בשל המצב הביטחוני גם במקרה שאלה עובדים מחוץ לאזורים המפונים, זאת עד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת הממשלה לגבי הישוב בו מתגורר העובד. עוד במסגרת הוראת השעה, מוצע כי יתווספו לרשימת הישובים המוגדרים כ'יישובי האזור המיוחד', הישובים אור גנוז, בר יוחאי, מירון, ספסופה וקדיתא, זאת לאחר שנערכה בחינה נוספת מצד גורמי הביטחון, לאור  בקשת ועדת הכספים.

בהתאם לתקנות שאושרו, עסקים ביישובי ספר וביישובים בצפון הארץ שבהם חלו הגבלות של פיקוד צפון, יהיו זכאים לבחור בין פיצוי בגין ירידת המחזורים המלאה (בכפוף לתקרה של 5 מיליון ₪)  לפיצוי במסלול "שכר", שבו יפוצו בסכום קצוב של 520 ₪ ליום בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בשל הנחיות מערכת הביטחון. כמו כן, עסקים ביישובי ספר שבהם חלו הגבלות מחמירות זכאים לבחור להגיש תביעה במסלול "אדום", שבו מוענק פיצוי מלא.

עסקים בישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות והם אינם יישובי ספר או יישובים בצפון הארץ שבהם חלו הגבלות של פיקוד צפון, יהיו זכאים לבחור בין פיצוי בשיעור של 75% מירידת המחזורים בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 (בכפוף לתקרות שנקבעו), לפיצוי במסלול "שכר", בסכום קצוב של 520 ₪ ליום לעובד שנעדר ממקום העבודה בגין חודש נובמבר 2023 בלבד.

כמו כן נקבע כי בעלי עסקים בכל הארץ יהיו זכאים לפיצוי במסלול "שכר" בגין שכר ששילמו לעובדים שנעדרו ממקום העבודה מפני שפונו מביתם בהחלטת ממשלה. פיצוי זה יינתן עד סוף פברואר או עד תום תקופת הפינוי (המוקדם מבניהם).

הגשת תביעה לפיצויים במסלולים שהוסדרו בתקנות אלה, תיעשה דרך המערכת המקוונת של רשות המסים. האפשרות להגשת תביעות לפי תקנות אלו תיפתח בקרוב ורשות המסים תוציא על כך הודעה לציבור. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.

הגנה על החקלאות המקומית 

במקביל, ועדת הכספים אישרה היום (ג') את תיקון צו תעריף המכנס והפטורים וממס קנייה על טובין (תיקון מס' 20 והוראת שעה מס' 14). במקור קבע הצו מתווה להפחתה הדרגתית וביטול של מכסים על מוצרי חקלאות שונים. לפי המתווה המקורי, בין השנים 2023 ל-2027 המכס אמור היה לרדת באופן מדורג, בין היתר, על פירות וירקות טריים מסוימים, קפואים, מיובשים ומשומרים, שומנים, ריבות ומיצים. כאשר משנת המס 2027 ואילך היו אמורים לחול שיעורי המכס המופחתים כהוראת קבע.

במסגרת התקנות צוין כי לשם ההגנה על החקלאות המקומית, שר החקלאות ופיתוח הכפר ביקש להקפיא את מתווה ההפחתות. כך קובעות התקנות כי הפחתות המכס שהיו בתוקף בשנת 2023 יימשכו כמצב קבע. קרי, לא ייכנסו לתוקף הפחתות המכס הגבוהות יותר אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בשנים 2024 ואילך, והמכס יישאר כמו שהוא, בהתאם למצב החוקי היום.

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי: "אני שמח ואפילו נרגש ששר האוצר החליט להקפיא את הרפורמה ואת הורדת המכסים. בכל השנים שלי בחקלאות וניסיוני הרב, כמה שניסיתי לשכנע לצערי לא הצלחתי ועל זה צריך לברך. שתי הפעימות בהחלטת הממשלה הקודמת אכן התבצעו וההבטחה שהייתה בין משרד החקלאות לבין משרד האוצר זה על תמיכה ישירה בחקלאים שמוערך כרגע בכ-270 מיליון שקל. הסכום הזה התאדה. כולנו רואים מה החקלאות עברה מה07/10."

אורי דורמן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל: "בשורה חשובה, דווקא בימים אלה. העצירה של הורדת המכס אחרי שגרמו לנזק גדול מאד להרבה ענפי צומח"

יעקב פולג סמנכ"ל סחר חוץ במשרד החקלאות: "יש לי הערה לגביי מוצרי חקלאות מעובדים שבטעות לא נעצרו הפעימות ולא נכללים בצו הזה. יש לנו רשימה של מוצרים שלא נכנסו בטעות לצו כמו שהמכס והאוצר אמרו בעצמם. פורסם באוגוסט 2023 צו לציבור שבו הם מודים בטעות שיש לתקן אותה. ההסכמות היו לפני תחילת הרפורמה שהמוצרים הללו לא נכללו בה ומי שנכנסו בטעות יש להוציא אותם, אין צורך להגיע לשום סיכום."

נציג אגף תקציבים, גל ברנס: "אני לא מקבל טעות שהיא לא ביחס למשהו. אין כרגע הסכמות עם החקלאים ומשרד החקלאות וברגע שנגיע להסכמות נשמח לדון עליהם."

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני:  "התנגדתי כל הזמן לנושא הייבוא. החקלאות הישראלית יותר חשובה מאשר לייבא תוצרת חקלאית מטורקיה. הממשלה הקודמת קבעה את ביטול המכס וזו פגיעה קשה מאד. סברתי שלא לעכב את הצו הזה כי הוא לטובת החקלאים. קיבלתי תכתובת בעניין החקלאות התעשייתית ואני סבור שאתם צודקים גם אם זו לא הייתה טעות יש צורך בתיקון, לא צריך לתת מכה נוספת לחקלאים. אני בעד לאשר את זה, אנו פונים אליכם אגף התקציבים, זו טעות וזה לא בסדר, אנו מבקשים שגם החקלאות התעשייתית תצא מהרפורמה, זה לא טוב לחקלאות ולחקלאים ואני לא יודע למה אתם מתעקשים. אני סבור שיש סדרי עדיפויות שמדינה צריכה לקבוע לעצמה ואחד מהם זה התמיכה בחקלאות."

כתיבת תגובה