אושר העיצום על חברת החשמל: פעלה כמונופול 

בית הדין לתחרות אישר את החלטת הממונה על התחרות להטיל עיצום על חברת החשמל שניצלה את מעמדה המונופוליסטי לרעה • גם עררים שהגישו נושאי משרה בכירים בחברה נדחו • פסק הדין המלא חסוי בשלב זה

חברת החשמל | צילום: shutterstock

בית הדין לתחרות דחה בפסק דינו את כל העררים שהגישו חברת החשמל ונושאי משרה בה מול החלטת ממונה על התחרות להטיל עיצום על חברת החשמל. בכך, למעשה אישר בית הדין ב-19 לינואר, את החלטת הממונה על התחרות. בית הדין גם לא התערב בסכומי העיצום הכספי שהוטלו.

ההליך דן בהחלטת הממונה מיום 6.3.2017 לפיה חברת חשמל ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין, ופגעה בשירות שקיבלו לקוחות עסקיים אשר עברו לרכוש חשמל מיצרני חשמל פרטיים. במסגרת החלטת הממונה הוטל על חברת החשמל עיצום כספי בגובה של 13 מיליון ש”ח וכן עיצומים אישיים הנעים בין 110 ל-165 אלף ש”ח על נושאי משרה בכירים בחברה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

החלטת הממונה עסקה בפעולות שביצעה חברת החשמל החל מאמצע שנת 2013 עד לסוף שנת 2015, במסגרתן הפסיקה את שירותי “מנהל תיק לקוח” ללקוחות אשר עברו לרכוש חשמל מיצרני החשמל הפרטיים, המתחרים החדשים שנכנסו לשוק אספקת החשמל.

במסגרת הניסיונות הרבים של הממשלה להכניס תחרות למשק החשמל, החלו בשנת 2013 יצרני חשמל פרטיים לספק חשמל ללקוחות. עם זאת, בצד התחרות שהתפתחה בייצור החשמל נותרה חברת חשמל מונופול בלעדי ברשת הולכת החשמל וחלוקתו, כך שגם יצרני החשמל הפרטיים וגם לקוחות אשר רוכשים חשמל מיצרני חשמל פרטיים חייבים להשתמש ברשת ההולכה ורשת החלוקה שבידי חברת החשמל.

כחלק משירותיה ללקוחות עסקיים במקטע ההולכה והחלוקה העמידה חברת החשמל לרשות לקוחותיה מנהל תיק לקוח (“מת”ל”), איש קשר זמין שמלווה את הלקוח העסקי ודואג לכל צרכיו מול חברת החשמל. החיוניות והנחיצות הגדולה של המת”ל, באה לידי ביטוי בין היתר בתיאום הפסקות חשמל יזומות, ובליווי הלקוח העסקי בזמן אמת במקרים של תקלות ברשת החשמל, תוך מתן מידע לגבי הטיפול בתקלה וצפי הימשכותה. מאחר שתקלות חשמל עשויות להביא להפסדים כספיים כבדים עבור לקוחות עסקיים בשל השבתת הפעילות, יש חשיבות גדולה לשירות המת”ל עבורם. ליצרני החשמל הפרטיים אין יכולת לספק שירות דומה היות שחברת החשמל היא מונופול מוחלט במקטעי ההולכה והחלוקה.

הפסקת שירות המת”ל שביצעה חברת החשמל כפי שפורט בהחלטת הממונה, עלולה היתה להרתיע לקוחות עסקיים לעבור למתחרים החדשים של חברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים, ובכך עלולה היתה לפגוע בתחרות המתפתחת במשק החשמל.

870/135 ליינר ארטקל

לפני מספר חודשים ניתן פסק דין נוסף ותקדימי של בית הדין לתחרות שעסק במבנה הנחות שהעניק נמל אשדוד (ת”כ 40796-01-16) והיווה ניצול לרעה של מעמדו כמונופול בניגוד להוראות חוק התחרות. בימים אלה תלויים ועומדים בפני בית הדין לתחרות 3 הליכי ערר נוספים בגין החלטות עיצומים של הממונה על התחרות שהוטלו על מונופולים שניצלו את מעמדם לרעה: בזק, החברה המרכזית למשקאות (קוקה קולה) ואס.או.אס (SOS).

פסק הדין המלא חסוי בשלב זה עד שיאושר על ידי בית הדין נוסח גלוי לפרסום. את הממונה על התחרות ייצגו בתיק עו”ד יעל שיינין סגנית היועצת המשפטית, ועוה”ד מורן מיארה, איתי מילברג, טל ארנון ואלה פיינברג. מטעם הממונה על התחרות העידה הכלכלנית ד”ר רוני בן-פורת.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה