אושר הצו לנותני שירותי בנקאות, צ’יינגי’ים ומטבעות וירטואליים 

סופסוף: ועדת החוקה אישרה את הצו להחלת משטר הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי, ובכלל זה גם על העוסקים ב”מטבעות וירטואליים” ועל צ’יינג’ים • יו”ר איגוד הביטקוין, מני רוזנפלד: “חתימת הצו תוריד חסמי רגולציה בישראל ותאפשר גישה לשירותים בנקאיים בסיסים שנמנעו מאיתנו עד כה”

מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין | צילום: גלעד אילוז

המאבק בהלבנת הון ומימון טרור הוביל להידוק והכבדת העול על נותני שירותי מטבע (צ’יינג’) והעוסקים במטבעות וירטואליים. היום, הגיע הסוף לסחיבת הצו מדיון לדיון: ועדת החוקה בראשות ח”כ יעקב אשר, אישרה בתום סדרת דיונים, את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ”א 2020 שייכנס לתוקפו בעוד 8 חודשים.

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב אשר דרש מהבנקים להכיר ברשימת העוסקים שיקבלו על עצמם את חובות הצו לפני מועד התחילה כגופים מפוקחים, ואמר כי לפיקוח על הבנקים יש חשיבות בהתוויית מדיניות זו; עוד קבע כי הצו ייכנס לתוקפו בתוך 8 חודשים, ושגופים הרוצים להחיל על עצמם את הצו במועד מוקדם יותר כדי לקבל הכרה כגופים שמפוקחים על ידי רשות שוק ההון שתפקח עליהם – יוכלו לעשות זאת באמצעות הודעה לרשות שוק ההון

הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות. מטרת התיקון הנוכחי לצו היא להחיל את משטר הלבנת ההון גם על נותני שירותים בנכס פיננסי, ובכך לאפשר להם לפעול כשחקנים משמעותיים נוספים בענף האשראי החוץ-בנקאי. ההגדרה של שירות בנכס פיננסי שבתיקונים לצו, כוללת את כל הפעולות בנכסים פיננסיים דרך עיסוק, שאין בהם מתן אשראי, ובכלל זה, בין היתר, גם מתן שירותים לגבי “מטבע וירטואלי”, מתוך כוונה לאפשר פיקוח על שירותים פיננסיים שאינם בנכסים מוחשיים.

באוגוסט 2016 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, אשר הסדיר את פעילותו של מי שחייב בקבלת רישיון למתן אשראי ולמתן שירות בנכס פיננסי. תיקונים מאוחרים יותר לחוק הסדירו את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים נוספים. עד כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח, האסדרה של נותני שירותי מטבע הייתה מעוגנת בחוק איסור הלבנת הון. כעת, במסגרת חוק הפיקוח הוקנו לממונה על שוק ההון, סמכויות רישוי, פיקוח ואכיפה על נותני שירותי אשראי ונותני שירותים בנכס פיננסי ונקבעו הסדרים לקבלת רישיונות, הגבלות וחובות ביחס לפעילותם.

במרץ 2018, פורסם הצו שהחיל את משטר הלבנת ההון על פעילותם של נותני שירותי אשראי, שעוסקים בפעילות של מתן שירותי ניכיון שיקים ושטרי חוב, ניכיון שוברי אשראי, הלוואות, ליסינג מימוני ועוד. בין היתר, נקבעו בו: חובת ביצוע “הליך הכרת לקוח”, חובת זיהוי פנים אל פנים לפני מתן אשראי לראשונה, חובת קיום בקרה שוטפת אחר הפעולות של מקבל השירות ובדיקת פרטי הזיהוי שלו אל מול רשימת ארגוני הטרור ופעיל הטרור המוכרזים.

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב אשר שתמך בצו המתוקן, אמר כי “פתיחת שווקים כשהיא מבוקרת ונעשית במידה הנכונה, היא דבר חשוב. אני רוצה שהבנקים יתנו רוח גבית לדבר הזה כי עליהם להסתכל לא רק על עצמם אלא על המשק הכללי. רוח המפקד בעניין הזה צריכה להיות של המפקח על הבנקים”.

Inner article

ראש הרשות להלבנת הון שלומית וגמן בירכה על אישור הצו: “בשורה של ממש למשק הישראלי ופעילות הפינטק. זה יאפשר לנו לעמוד בסטנדרטים הבינ”ל בצורה טובה יותר וליצור סביבה עסקית טובה יותר”.

לגיטימציה למטבעות וירטואליים

למעשה, צו איסור הלבנת הון לחוק נותני שירותים פיננסיים הוא השלב האחרון בהשלמת הרגולציה המכניסה את המטבעות הווירטואליים, בהם ביטקוין, לפיקוח מוסדר. הצו קובע סדרה של עקרונות המפרידים בין פעילות כשרה, לבין פעילות שיש לבחון אותה. עד עתה סברו חלק מהבנקים בטעות כי פעילות בביטקוין ומטבעות וירטואליים היא פעילות חשודה לכשעצמה, דבר שנדחה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. הצו שאושר היום על ידי הוועדה מסדיר את הכללים בתחום ומאפשר לבנקים ולחברות פיננסיות לפעול באופן מלא בכל הקשור למטבעות דיגיטליים, ולהימנע מחסימות של חברות משקיעים ומשתמשי ביטקוין לגיטימיים.

איגוד הביטקוין הישראלי פעל בשנים האחרונות להביא לאישור הצו שכן מסגרת חוקית ולגיטימית תאפשר לתעשייה ולקהילה בתחום לפרוח ולתפוס את המקום הראוי לה. בתגובה לאישור צו איסור הלבנת הון ע”י ועדת החוקה של הכנסת אמר מני רוזנפלד, יו”ר איגוד הביטקוין הישראלי: “אישור ועדת החוקה לצו איסור הלבנת הון הוא צעד משמעותי ביותר לתעשיית הביטקוין הישראלית. אנחנו מצפים כי עם חתימת הצו נוכל סוף-סוף להיפטר מחסימות הבנקים המיותרות שהיו מנת חלקם של חברות, משקיעים ומשתמשי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים בשנים האחרונות. זה הזמן שהרשויות השונות יושיטו יד לתעשיית הביטקוין ויסייעו לפתוח את הדלת לשירותים בנקאיים בסיסיים שנמנעו מאיתנו על לא עוול בכפינו עד כה. חשוב לציין- פיקוח לא מפחיד אותנו. ביטקוין צועד למיינסטרים, ושם הוא צריך להיות, כאחד המטבעות המובילים את כלכלת העולם”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה