אושר לקריאה ראשונה: שכר הח”כים לא יעלה

הצעת החוק לביטול עדכון שכרם של חברי הכנסת אושר לקריאה ראשונה • אם החוק יעבור את השלבים הנוספים – שכרם של חברי הכנסת לא יעודכן בשנת 2021 • לפי נציג האוצר: החיסכון הצפוי מהמהלך יוביל לפחות כשישה מיליון שקלים בשנה – עלות עדכון שכר הח”כים לשנה • ומה יעלה בגורל הדיינים, השופטים וכל מי ששכרם מוצמד לח”כים? ח”כ גפני שוקל להחיל את ההקפאה גם עליהם

משה ארבל בוועדת הכלכלה | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ועדת הכנסת בראשות ח”כ איתן גינזבורג אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021 כהצעת חוק מטעם ועדת הכנסת. יו”ר הוועדה אמר בפתיחת הדיון “אנחנו ניצבים בתקופה קשה ומורכבת שבה החברה הישראלית מתמודדת עם משבר בריאותי שמשליך על גם על משבר כלכלי קשה, ובעידן שהכלכלה הישראלית והמשק במיתון וכמעט הקפאה, בו רבים איבדו את מקום עבודתם או יצאו לחל”ת. וזה משליך גם על שכר חה”כ.

“נוצר מצב מעוות במשק בו השכר הממוצע במשק יכול להיקבע כשכר ממוצע מאוד גבוה. שיקוף מעוות של המציאות. קיימת אפשרות שבינואר שכרם של חה”כ והצמודים אליהם, נשיא המדינה רוה”מ שרים שופטים דיינים קאדים יתעדכן בסכומים ניכרים, דבר שלא ראוי ולא סביר בתקופה כזאת וצריך למנוע אותו.

“שר האוצר הציע לפני חודשיים להקפיא ולקצץ את שכרם של נושאי משרה, אולם עד היום הדברים  עדיין בדיונים בממשלה. לכן חשבנו שנכון שהכנסת תיזום הקפאת שכר ח”כ וביטול של העדכון המתוכנן בינואר 2021. אני חושב שגם שכרם של נשיא המדינה, רה”מ, שרים, שופטים, דיינים, קאדים וכל מי ששכרו מוצמד לשכר חברי כנסת – יוקפא. שוחחתי עם יו”ר ועדת הכספים וזה אמר לי שבדעתו להביא הצעה דומה לוועדת הכספים, הצעה שתחול על נושאי משרה ששכרם מוצמד לשכר חברי הכנסת”.

לדברי גינזבורג, “על פי הצעת החוק, נוכח המשבר הכלכלי שהביאה מגפת הקורונה בישראל ורצונם של חה”כ להשתתף בנטל הכלכלי, מוצע כי בשנת 2021 לא יעודכן שכרם של חברי הכנסת לפי השינוי בשכר הממוצע כקבוע בחוק. עוד קובעת ההצעה, כי לצורך חישוב עדכון שכרם של חברי הכנסת ביום כ”ח בטבת התשפ”ב (1 בינואר 2022), יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שיפורסם בשנת 2021”.

שכרו של חבר כנסת עומד ע”ס 45,274 ₪ ברוטו לחודש. (עלות מעביד 63,000 ₪) שכרם של חה”כ עודכן בראשית שנת 2021 בסך 1,255 ₪. השכר הממוצע במשק צפוי לעלות בינואר 2021 בשיעור חד מהמקובל, מאחר שעקב משבר הקורונה בשנת 2020 עובדים רבים, בעיקר בעלי שכר נמוך, פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום. יצויין כי ההצעה תשפיע על שכרם של 90 ח”כ. (ח”כים שמכהנים כשרים וסגני שרים, מקבלים את שכרם ממשרדי הממשלה בהם הם מכהנים).

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי בהתאם להחלטת שכר חה”כ, שכרם של חה”כ צמוד לשכר הממוצע במשק ומתעדכן מדי שנה באופן אוטומטי. בהתאם לחוק הכנסת, הסמכות לשנות את ההחלטה ולקבוע הוראות בדבר שכר ותשלומים אחרים לחה”כ מסורה לוועדת הכנסת, לאחר קבלת המלצה מאת ועדה ציבורית. ואולם, הוועדה הציבורית שנבחרה בשנת 2014 סיימה את כהונתה וטרם נבחרה ועדה חדשה, ומסיבה זו ועדת הכנסת אינה מוסמכת לדון בשלב זה בשינויים בשכר חה”כ, לרבות בעדכונו. לפיכך, מוצע כי ההוראות בעניין זה ייקבעו בחקיקה ראשית.

ח”כ אלעזר שטרן אמר, כי “אנחנו ביש עתיד הצענו להוציא את שכר הח”כים מסמכות חברי הכנסת. הממשלה התנגדה. ועל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. אנחנו מקצצים את שכרנו באמצעות תרומה לארגונים שונים. נפלה לידנו הזדמנות, בואו נוציא את שכר הח”כים מידינו. אני אגיש את הצעתי זו כהסתייגות להצעת חוק”.

במהלך הדיון התפתח עימות כאשר ח”כ משה ארבל מש”ס הגיב לדבריו של ח”כ שטרן ואמר, “אני מציע גילוי נאות בדבר הפנסיה שלך לפני שהגעת לכנסת”. שטרן השיב לארבל כי יש לו פנסיה תקציבית מהצבא “ואני גאה בה. …אשתי הייתה לבד בבית עם חמישה ילדים ואני שכבתי במארבים בביירות ובלבנון כמו לוחמים רבים בצה”ל”.

נציג משרד האוצר טל שחר אמר, “אנחנו חושבים שהשכר הממוצע יעלה בין 10-13%. לדבריו, העלייה הצפויה בשכר חה”כ (לא כולל חברי כנסת בגמלאות) מוערכת בכ-6 מיליון ₪ לשנה. אנחנו מציעים להתקדם עם ההצעה הממשלתית שכוללת גם שרים וסגני שרים”, אמר שחר.

כאמור, בתום הדיון, הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה ראשונה, כהצעת חוק מטעם ועדת הכנסת. ההצעה אושרה פה אחד בתמיכת 13 חברי כנסת.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה