"אזורי חינוך ודת": דיור במחיר מופחת מגיע לדימונה

מכרז לדיור במחיר מופחת מגיע לדימונה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז ליזמים לבניית 683 יח"ד בבנייה רוויה ב-9 מתחמים בשכונה הצפון מזרחית בעיר • בחוברת המכרז מופיעים "אזורי חינוך ודת" – האם הכוונה היא לייעד חלק מהמכרז גם לחרדים? • לאחרונה החלו בעיר ניצני התיישבות של חסידי גור

דימונה, שכונה צפון מזרחית | הדמיה: אלי ארמון – ארמון אדריכלים ומתכנני ערים

רגע אחרי שעשרת החסידים הראשונים מחצר גור התיישבו בעיר, רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-683 יח"ד ב-9 מתחמים בשכונה הצפון מזרחית. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה רוויה, 341 יח"ד מתוכן לדיור במחיר מופחת ו-342 יח"ד לשיווק בשוק החופשי.

מתחם מספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי
69898 43 43
69899 32 32
69900 64 64
69901 16 16
69902 32 33
69903 64 64
69904 18 18
69905 36 36
69906 36 36

המכרז הוא חלק מתכנית 607-0166876 'שכונה צפון מזרחית דימונה'. מטרת התוכנית הקמת שכונת מגורים חדשה בת 1,241 יח"ד בחלק הצפון מזרחי של העיר דימונה מצפון לנחל דימונה באזור עם איכויות נופיות גבוהות. הבינוי באזור הואדיות הוא בבנייה רוויה עם דירות גן וגינות פרטיות ואילו בצד המערבי של כביש 21, בו הטופוגרפיה מתונה יותר, הבינוי הוא של בתים צמודי קרקע במגרשים של 500 מ"ר. עוד בשכונה אזורים למוסדות ציבור, חינוך ודת, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.

250/200 סייד בר + קובייה

שטח השכונה הכולל  של כ-991.4 דונם, ובה יבנו כ 1,240 יח"ד, מתוכן 84 יח"ד צמודות קרקע,  ו-1,157 יח"ד בבנייה רוויה, מתוכן כ-310 דירות קטנות בשטח של עד 88 מ"ר בתוספת ממ"ד וכ-383 יח"ד עם גינות צמודות (דירות גן). טיילת בשטח של כ-18,626 מ"ר, מסחר כ-2,536 מ"ר, שטח ציבורי פתוח כ-36,866 מ"ר, שטחים פתוחים כ-534,270 מ"ר וכ-23,765 מ"ר למוסדות ציבור, חינוך ודת.

דימונה, שכונה צפון מזרחית | הדמיה: אלי ארמון – ארמון אדריכלים ומתכנני ערים

ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה יתרום לפיתוח העיר דימונה וימשוך אל האזור אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים את ביתם בשכונה עם שטחים פתוחים, נגישות לשרותים ציבוריים ומוסדות חינוך, דרכים ותשתיות מסודרות ובאיכות חיים עם ערכי נוף גבוהים.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת. מציע שיבחר להגיש הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי (ללא מע"מ) בסכום השווה למחיר המינימום הקבוע בטבלה לעיל, יידרש להוסיף בהצעתו רכיב של תוספת מוצעת לתשלום התמורה המופחתת עבור הקרקע.

התמורה המופחתת עבור הקרקע הינה בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים.

דימונה, שכונה צפון מזרחית | הדמיה: אלי ארמון – ארמון אדריכלים ומתכנני ערים

ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 02/08/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

Inner 620/130

כתיבת תגובה