אחוזי אלכוהול לא נכונים, איורים מטעים: עכשיו הקנס

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל קנסות בסך כולל של 2.316 מיליון ₪ על 22 חברות שונות שעסקו בשיווק מוצרי ג’ל אלכוהול ונמצא כי הטעו את הציבור בשורה של נתונים ובהם אחוז האלכוהול במוצר, קיומו של רישיון משרד הבריאות למוצר ועוד

ג'ל לחיטוי ידיים במפעל בחאן יונס | צילום אילוסטרציה: עבד רחים חטיב, פלאש 90

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה ל- 22 עוסקים/חברות על כוונתה להטיל עליהן עיצום כספי בסך כולל של 2.316 מיליון ₪.

יודגש כי לחברות קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן ומשרד הבריאות קיימו מבצע אכיפה רחב בנוגע למוצרי אלכוג’ל למניעת הטעיית הציבור.

ההפרות הנוגעות לתחומי האחריות של משרד הבריאות ובכלל זה הפרות בתנאי רשיון תמרוק פלוני טופלו ע”י המשרד מול החברות השונות.

כוונות החיוב של הרשות להגנת הצרכן הינם בהתאם לחוקים עליה היא אמונה ובכפוף לסמכויותיה.

מבצע האכיפה החל בעקבות עבודת מודיעין שנעשתה, במסגרת המבצע נרכשו כ 60 מוצרי ג’ל אלכוהולי. המוצרים הועברו לבדיקת מעבדה לברור אחוז האלכוהול המצוי בהם. כמו כן נבדקה אמיתות הצהרות נוספות אשר הופיעו על גבי המוצר ובכלל זה קיומו של רישיון מאת משרד הבריאות ו/או הצהרות הנוגדות את הרישיון שניתן למוצר. מהחקירה עולה כי על גבי 26 מהמוצרים נמצאו הצהרות מטעות.

ההפרות שבגינן נשלחו ההודעות:

  • בחלק מהחברות נמצא כי, צויין על גבי המוצר כי הוא מכיל אלכוהול בריכוז 70%, בעוד שבבדיקת מעבדה נתגלה כי המוצר מכיל אלכוהול בריכוז נמוך יותר. ציון ריכוז אלכוהול גבוה מריכוז האלכוהול האמיתי, הינו מעשה העלול להטעות צרכן בטיב המוצר, במהותו ובכמותו וכן מעשה העלול להטעות צרכן בתועלת ובשימוש שניתן לעשות במוצר. 
  • בחלק מהחברות נמצא כי, החברות השמיטו והוסיפו מסרים על גבי תווית המוצר, בניגוד לתנאים ולהגבלות הנלווים לרישיון המוצר: לדוגמה אי ציון על גבי המוצר שהוא אינו מיועד לחיטוי, בעוד שבהתאם לרישיון המוצר היו מחוייבים לכך. השמטה של התנייה “להימנע ממגע עם העיניים ובמקרה של מגע כזה, לשטוף היטב ממים”, בעוד שבהתאם לרישיון המוצר היו מחויבים לכתוב את ההתנייה במלואה. השמטה של התנייה “לשימוש חיצוני בלבד, להרחיק מילדים”, בעוד שבהתאם לרישיון המוצר היו מחוייבים לכתוב את ההתנייה במלואה.

חלק מהחברות אשר השמיטו את התניות המפורטות ברישיון המוצר, ציינו על גבי המוצר כי הוא מאושר על ידי משרד הבריאות, אך רישיון המוצר לא בתוקף ללא התווית המאושרת הכוללת את כל ההתניות הנדרשות. ומשכך הצגת המוצר כבעל רישיון הינו מעשה העלול להטעות צרכן.

  • חלק מהחברות הוסיפו איורים המרמזים על הגנה מחיידקים או וירוסים על גבי המוצר. זאת בעוד שבהתאם לרישיון המוצר, החברה הייתה מחוייבת להשמיט את האיור המרמז על הגנה כזו.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה