‘אחים דוניץ’ רוכשת מ’גינדי השקעות’ חברת בת

חברת אחים דוניץ מרחיבה את פעילות ההתחדשות העירונית שלה • רוכשת חברת בת של גינדי השקעות הכוללת גם זכויות לבניית כ- 1,000 דירות

ניסים אחיעזרא, מנכ"ל אחים דוניץ. צילום: יח"צ

חברת אחים דוניץ מרחיבה את פעילות ההתחדשות העירונית שלה ורוכשת חברות בנות של גינדי השקעות, הכוללות רכישת זכויות לבניית של כ-1,000 דירות בפרויקטים של פינוי בינוי ברמת השרון וגבעתיים וכן זכויות לאחזקה בחניון בתל אביב תמורת 55 מיליון שקל.

במקרה של אי מימוש אופציית החניון כהגדרתה בדיווח המיידי, תשלם החברה בדרך של הלוואה סך נוסף של 10 מיליון שקל. הרכישה תמומן בדרך של העמדת הלוואת בעלים לחברה הנרכשת, שתשמש לפירעון הלוואה קיימת שנטלו גינדי השקעות והחברה הנרכשת מגוף מוסדי. כ- 7.5 מיליון שקל יופקדו בנאמנות לאחר מועד חתימת העסקה ועד להשלמת העסקה.

250

נכון למועד החתימה החברה הנרכשת הינה בעלת זכויות בפרויקט פינוי בינוי בגבעתיים, מחזיקה 75% מהונה המונפק והנפרע של חברת פרויקט בתחום הפינוי בינוי ברמת השרון ו- 25% מהונה המונפק והנפרע של חברה המחזיקה בחניון בתל אביב יפו.

לפרויקטים של החברה הנרכשת, יש תב״ע מאושרת ולמעלה מ-80% חתימות דיירים. הפרויקטים הללו מצטרפים לפרויקט בינוי-פינוי בראשון לציון של כ-1400 יחידות דיור הנימצא בבניה מתקדמת ולעוד פרויקטים גדולים של פינוי בינוי בתל אביב ובגבעתיים הנמצאים בשלבים שונים, כך שלאחר העסקה היקף הדירות של החברה בהתחדשות עירונית יעמוד על כ-3000 דירות.

נסים אחיעזרא, מנכ”ל אחים דוניץ, מציין: “שני הפרויקטים הללו מייצגים את מדיניות החברה לבנות באזורי ביקוש, והניסיון הרב שלנו בהתחדשות עירונית יאפשר לנו לעשות זאת על הצד הטוב היותר. הפרויקטים ממוקמים באזורים טובים בערים שלהן, ושניהם כבר עברו את השלבים הבירוקרטיים המשמעותיים של חתימות ואישור תב”ע שמעכבים פרויקטים שנים רבות, מה שאנו מאמינים שיאפשר להוציא את אלו לדרך בקרוב”.

Inner article

אחים דוניץ היא חברה ציבורית הפעילה מזה כ-50 שנה ומניותיה נסחרות בבורסה לני”ע של תל אביב.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה