אחיסמך: כך סנדלו הרוכשים החרדיים את החברה היזמית

החלטה נדירה של ביהמ"ש: רוכשי הדירות באחיסמך הטילו עיקול עצמי על כספי יתרת התמורה – וסנדלו בכך את היזם | בשל העיקול, נאלץ היזם להעמיד ערבויות בנקאיות לצורך הבטחת תשלום סכום התביעה, שהוגשה על סך של למעלה מ- 8 מיליון ש"ח 

חלק משכונת גני איילון הצמודה למושב אחיסמך. אילוסטרציה | צילום (ארכיון): דוברות עיריית לוד

17 משפחות הנמנות על המגזר הדתי והחרדי, שסברו כי הן רוכשות דירות יוקרה ביישוב אחיסמך, הגישו לאחרונה, באמצעות עו"ד ארז אסרף, תביעה נגד 'אפהל נדל"ן' החברה היזמית המקימה את בנייני הדירות. בתביעה לפיצויים בסך 8 מיליון שקלים, שהוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, נטען להפרות חמורות של הסכמי המכר, ואיחור מתמשך במסירת הדירות.

על פי התביעה, למרות שבהסכמי המכר נקבעו מועדי מסירה לדירות השונות לשנת 2020, ולכל המאוחר לתחילת 2021, החברה לא עמדה בהתחייבותה, ועד היום לא מסרה לרוכשים את הדירות.

יתרה מכך, נטען, כי למרות שמדובר באיחור במסירה של בין שנה וחצי לשנתיים בממוצע, החברה לא מימנה עבור הרוכשים את שכר הדירה החלופי שבו נשאו, ולא פיצתה אותם כלל בגין האיחור במסירה. כתוצאה מכך, נאלצו הרוכשים, רובם ככולם משפחות ברוכות ילדים, לגור בדוחק ובצפיפות, ולשלם, בעת ובעונה אחת, גם משכנתא וגם דמי שכירות. רבים מהם, כך נטען, נקלעו עקב כך למצוקה כלכלית קשה ונאלצו לממש נכסים אחרים או ליטול הלוואות.

לטענת עו"ד אסרף, בתחילת 2021, הציגה החברה לרוכשים מצג שווא, לפיו היא עתידה למסור להם את הדירות בתוך 60 יום לכל המאוחר, ודרשה מהם את התשלום העיקרי עבור העיסקה. לדברי עו"ד אסרף, החברה ידעה בבירור באותה עת, כי אין כל סיכוי שהדירות יהיו מוכנות למסירה במועד הנקוב. "זו התנהלות שיטתית", אומר עוה"ד.

על פי התביעה, חלק מהרוכשים הסתייגו מביצוע התשלום העיקרי עבור הדירה בשלב זה, משום שרבים מהם נאלצו ליטול משכנתא ולהתחיל לפרוע אותה בתשלומים חודשיים. "עד היום, כשנה וחצי לאחר תשלום 'שלב 60 הימים לפני המסירה', מסירה אין", טוען עו"ד אסרף.

לאחרונה, כך לדברי עו"ד אסרף, הודיעה החברה לרוכשים כי התקבל טופס 4 (אכלוס), אך הסתירה מהם את העובדה כי מדובר באישור מותנה שכלל אינו מהווה טופס אכלוס בפועל.

על פי הנטען בתביעה, הגדילה החברה לעשות, כשהודיעה לרוכשים, כי היא מחייבת אותם בתשלום ריבית פיגורים בשל איחור בתשלומים לכאורה, כאשר הרוכשים מעולם לא איחרו בתשלומים על פי ההסכם. יתרה מזאת, טוען עו"ד אסרף, החברה, ברוב חוצפתה, חישבה את ריבית פיגורים על פי מועד המסירה הנקוב בהסכם המכר – שכאמור הופר על ידה – ואף החסירה, על דעתה, מכל דירה ודירה יותר מחודשיים של איחור, בבחינת "שיטת מצליח".

בנוסף נטען בתביעה, כי למרות שבהסכמי המכר הובטחו לרוכשים דירות יוקרה בעלות תקרה גבוהה המגדילה את החלל, בפועל יסופקו להן דירות שגובה התקרות שבהן סטנדרטי. לתביעה צורפה חוות דעת שמאית, שקבעה, כי בשל הפרת ההתחייבות לתקרות גבוהות ירד ערכה של כל דירה ביותר מ-200 אלף שקלים.

"מדובר בפרויקט בוטיק יוקרתי, ששווק במחירים גבוהים מאוד לאזור בתקופתו", טוען עו"ד אסרף, "הרוכשים שילמו ממיטב כספם כדי שבני משפחתם יחיו באיכות חיים גבוהה בדירה מיוחדת ויוקרתית, כשבפועל, מסירת הדירה מתעכבת, מתייקרת, ולבסוף תימסר להם דירה סטנדרטית בבניין רב קומתי".

870/135 ליינר ארטקל

בשל כל אלה, במקביל להגשת התביעה, הגיש עו"ד אסרף לביהמ"ש המחוזי בתל אביב בקשה להטיל עיקולים על היזם, ובין היתר גם עיקול עצמי על יתרת התשלום, בגובה 10% ממחיר הדירה, שאותה אמורים הרוכשים להעביר ל'אפהל נדל"ן' בטרם יקבלו את הדירה לידיהם.

בצעד זה ביקש עו"ד אסרף להבטיח, כי יתרת התשלום תועבר לחברה היזמית אך ורק לאחר מסירת הדירות לרוכשים, ולא דקה לפני כן. כמו כן, התבקש בית המשפט לתת "צו עשה", המורה לחברה למסור לאלתר את הדירות לרוכשים, כשהן ראויות למגורים, זאת בהסתמך על הודעתה, כי התקבל טופס 4.

עו"ד ארז אסרף | צילום: ניר סלקמן

בדיון שנערך בפני השופט ארז יקואל מביהמ"ש המחוזי בתל אביב – הגיעו הצדדים להסדר, לפיו החברה היזמית מתחייבת למסור את הדירות לרוכשים, בשני מועדים, בתוך 30 יום. עוד הוסכם, כי יתרת התמורה תשולם ל'אפהל נדל"ן' בעת מסירת הדירות. בד בבד, לאחר קבלת יתרה התמורה, תעמיד החברה הקבלנית ערבות בנקאית בסכום כלל התשלומים שהתקבלו אצלה, המהווה למעשה עיקול עצמי על כספי יתרת התשלומים של הרוכשים, כפי שפסק בית המשפט.

החברה היזמית לא עמדה בהסדר והוגשה כנגדה בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט במסגרתה הורה בית המשפט לחברה למסור את הדירות בתוך מספר ימים שאחרת יצטרך להכריע בבקשת הביזיון שהיא בעל גוון פלילי של הפרת צו שיפוטי.

עו"ד אסרף: "החלטנו להשתמש בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותנו על מנת שהדיירים יקבלו את הדירות שהובטחו להם ללא כל דיחוי כשהן ראויות למגורים, בליווי בית המשפט היזם לא יכול יותר לזלזל בדיירים כפי שעשה תקופה ארוכה, עד שפתחנו בהליכים משפטיים כנגדו".

עוד נקבע, כי ההליך המשפטי בתביעת הרוכשים לפיצויים בגין האיחור במסירת הדירות יימשך, וכי לעו"ד אסרף תישמר הזכות, בשם הרוכשים, לחלט את כספי הערבות הבנקאית, וזאת בהתאם לגובה הפיצוי לרוכשים שעליו יפסוק בית המשפט בסופו של יום.

ניסינו לאתר את חברת אפהל נדל"ן לקבלת תגובה אך ללא הצלחה, כשזו תתקבל במערכת – נפרסמה.

כתיבת תגובה