אחרי גידול חד באפריל: ירידה בעסקאות הנדל"ן

הירידה בעסקאות הנדל"ן בשוק החופשי: 7,800 יח"ד בלבד נמכרו במאי 2019, ירידה של 5% בהשוואה לחודש מאי אשתקד • מאי האחרון הוא אחד הנמוכים ביותר במכירות בעשור האחרון • עלייה נוספת במכירות דירות חדשות: 12% כהמשך ל-48% באפריל

ירידה בשוק הנדל"ן | צילום: shutterstock

ירידה מחודשת במספר עסקאות הנדל"ן בשוק החופשי נרשמה בחודש מאי, כך עולה מתוך סקירת ענף הנדל"ן למגורים של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, השבוע. הירידה מתרחשת לאחר הגידול החד שנרשם בחודש אפריל. 

סך הדירות שנמכרו בשוק החופשי עמד על 7,800 דירות, ירידה של 5% בהשוואה למאי אשתקד. סך הדירות שנמכרו, כולל 'מחיר למשתכן' עמד על 9 אלף, בדומה לרמתו במאי אשתקד. 

בהשוואה רב שנתית של רמת המכירות בשוק החופשי בחודשי מאי, מדורג חודש מאי האחרון כאחד הנמוכים ביותר בעשור האחרון – רק בחודש מאי 2014, אשר עמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות. 

הירידה במספר העסקאות בשוק החופשי התרכזה בפלח השוק של דירות יד שניה. סך עסקאות אלו עמד בחודש מאי על 5,800 דירות בלבד, ירידה של 9% בהשוואה למאי אשתקד. זוהי גם אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמה בחודש מאי בעשרים השנים האחרונות, כאשר רק במחצית הראשונה של העשור הקודם (אשר עמדה בחלקה בצל האינתיפאדה השנייה והמיתון במשק) נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות.

בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי נרשמה דווקא עליה בשיעור של 12%, זאת בהמשך לעליה חריגה בשיעור של 48% בחודש אפריל. 

סך הדירות החדשות שנמכרו ברמה הארצית בחודש מאי, כולל מכירות בסבסוד ממשלתי ('מחיר למשתכן' ו'מחיר מטרה') עמד על 3,200 דירות, גידול של 29% בהשוואה למאי אשתקד, הגבוה משמעותית משיעור הגידול שנרשם  במכירת דירות חדשות בשוק החופשי. גידול חד זה נרשם על רקע גידול חד של 80% במספר הדירות שנמכרו במסגרת 'מחיר למשתכן' (1,200 דירות במאי השנה לעומת 660 דירות מסובסדות שנמכרו במאי אשתקד).

יש לציין כי למרות כל הדיבורים על תוכנית מחיר למשתכן, הרוכשים מצביעים לה בארנק ורוכשים דירות בהתמדה. מתחילת השנה בכל חודש, למעט פברואר, חצה רף מכירות 'מחיר למשתכן' את הרמה של אלף דירות, כאשר גם חודש פברואר לא היה רחוק מרף זה 950 דירות נרכשו בו. רק לשם השוואה, בשנת 2018 רק בשני חודשים חצה רף מכירות זה את הרף של אלף עסקאות.

בחודש מאי נרכשו 1,200 דירות ע"י משקיעים, ירידה של 6% בהשוואה למאי אשתקד. משקל רכישות המשקיעים בסך העסקאות עמד על 13%, נמוך רק ב-1 נקודת אחוז בהשוואה למאי אשתקד. במקביל, כהמשך לחודש האחרון, הוסיף לרדת מלאי הדירות המוחזקות בידי המשקיעים, כאשר במהלך חודש מאי נגרעו ממלאי זה כ-520 דירות.

Inner

 

אגף הכלכלן במשרד האוצר מצביע על הפרש משמעותי ברמות המחירים של הדירות הנרכשות ע"י משקיעים לבין אלו הנרכשות ע"י משפרי הדיור והזוגות הצעירים. מדובר בפערי מחיר גבוהים בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי, עובדה שיש בה כדי לרמז כי הם אינם 'מתחרים' על אותן הדירות. לעומת זאת, בפלח השוק של דירות יד שניה פערי המחיר מצומצמים משמעותית.

רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי רשמו ירידה של 7% בחודש מאי, זאת לאחר גידול ברכישות אלו בשלושת החודשים הקודמים. לעומת זאת, רכישות משפרי הדיור נותרו ללא שינוי משמעותי בהשוואה למאי אשתקד. אם כי נרשם גידול במשך הזמן הדרוש לדירתם הישנה להימכר.

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) עמד בחודש מאי על 5.4 מיליארד ₪, עליה ריאלית של 20% בהשוואה למאי אשתקד. 

Inner

כתיבת תגובה