אחרי הפשיטה על החברות: כללים חדשים ברשות ני”ע

לאחר פרשת דליפת מידע פנימי שמעורב בה חרדי משוק ההון – רשות ני”ע חושפת את התכנית האסטרטגית שלה לשנים 2022-2019 • “חיזוק שוק ההון הציבורי בישראל הוא אינטרס לאומי”, אמרה יו”ר הרשות, ענת גואטה

בניין הבורסה | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ברשות לני”ע לא ממתינים, ובצל פרשיית חשיפת המידע המקדים ומעצרים שנערכו, לצד פשיטות על מספר חברות בורסאיות – בתכנית אסטרטגית לשנים 2019-2022, שפרסמה היום (שני) יו”ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, עולה כי היא חותרת לשינויים נרחבים בתחום השירותים הפיננסיים, כלכלת הבלוקצ’יין, ועוד.

לדבריה, הרשות הציבה 4 יעדים מרכזיים: “לפתוח את שוק ההון הישראלי לתחומי השקעה חדשים, ליצירת פלטפורמות מסחר חדשות, להגברת התחרות ולהפיכת שוק ההון לטכנולוגי ומתקדם, בדומה לשווקי הון בעולם”, כך על פי הודעת הרשות.

250/200 סייד בר + קובייה

במסגרת השמירה על שוק הון הוגן, “הרשות תפרסם מדיניות אכיפה בתחום האכיפה הפלילית והמנהלית, והן בתחום האכיפה הפרטית. בנוסף, הרשות תשקיע משאבים נוספים לחיזוק יכולות החקירה והמודיעין, הפיקוח והאכיפה; ותחזק את מעמדם של שומרי הסף, ובכלל זאת, חיזוק מעמדם ותפקידם של הנאמנים, הגברת הפיקוח על חתמים ומפיצים, קביעת סטנדרטים לפעילותם של שומרי סף, כגון: ועדות ביקורת, דירקטורים ומשקיעים מוסדיים, ובחינה של כלי הפיקוח והאכיפה החלים על רואה החשבון המבקר”.

במסגרת ביסוסו והרחבתו של השוק הציבורי, הרשות “תחתור ותפעל לביסוסו ולהרחבתו של שוק ההון הציבורי, על מנת שיהיה הבחירה הראשונה והמובילה להשקעה עבור הציבור הרחב, עבור הגופים המנהלים את כספי הציבור ועבור חברות עסקיות המבקשות מימון.

“במסגרת זו, תפעל הרשות לגיוון היצע מוצרי ההשקעה בשוק ההון, לרבות מוצרי איגוח; להסדרת פלטפורמות מסחר נוספות דוגמת בורסה משנית; לעידוד רישומן של חברות נוספות למסחר; לחיזוק הקשר ולשילוב משמעותי יותר של תעשיית ההיי-טק הישראלית בשוק ההון הישראלי; להגדלת החזקות הציבור בחברות הנסחרות בבורסה ועוד”.

כמו”כ נמסר כי “הרשות תבחן באופן יזום ושוטף את המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות; תגיב באופן מהיר ויצירתי לשינויים המתרחשים בשווקים; ותייצר סביבת אסדרה התומכת בפעילויות החדשות, תוך התמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהן, ומבלי להעמיד חסמים שאינם נדרשים לקיומן של הפעילויות בישראל.

“כצעד ראשון, הקימה הרשות מרכז חדשנות פיננסי (Fintech Innovation Hub), המעניק בימים אלה ליווי רגולטורי לחברות טכנולוגיה המפתחות מוצרים חדשניים בתחום הפיננסי. כמו כן, במהלך השנה האחרונה עסקה הרשות בתחום הנכסים הדיגיטליים ובטכנולוגיית הבלוקצ’יין.

“תחום הנכסים הדיגיטליים, מתאפיין בשלב זה בתנודתיות גבוהה ובסיכונים רבים. על כן, הרשות תמשיך לבחון את הנושא, מתוך שאיפה להגן על ציבור המשקיעים, אך גם לאפשר את צמיחת התחום לטובת התעשייה והכלכלה בארץ. בנוסף, הרשות תפעל להוביל בתחומי החדשנות בכלל ובתחום הפינטק בפרט, מתוך הבנת התרומה של תחום זה לציבור המשקיעים, לחוסנו של שוק ההון, לצמיחה ולכלכלת ישראל, ותבחן אפשרות להסרת חסמים הקשורים לאסדרה של הפינטק ולפיקוח עליו; עידוד תחום ה-Regulation Tech וה-Supervision Tech”.

אשר לקידום התחרות בשוק ההון מסרה הרשות לני”ע, כי “שוק ההון הישראלי מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה של השירותים הפיננסיים וניהול ההון הציבורי”, נכתב בהודעת הרשות. “המערכת הבנקאית ממלאת תפקיד מרכזי בשוק ההון.

“תחרות בריאה ואפקטיבית מגבירה את היעילות ומובילה לשיפור השירותים והמוצרים עבור ציבור המשקיעים. תחרות אף מעודדת חדשנות, מפחיתה עלויות לצרכן ומשפרת את כושר התחרות של השוק המקומי בשוקי העולם. כמו כן, לתחרות ולריבוי השחקנים יש תרומה ליציבות בשוק ההון ולהצבת התנאים ההכרחיים לפעילותו התקינה, כגון נזילות וגילוי מחיר (Price Discovery). משכך, תחרות הינה הכרחית לקיומו של שוק הון יציב, פעיל, יעיל ומשוכלל”.

כדי לקדם את התחרות, “הרשות תחתור לקידום התחרות בשוק ההון על מנת להגדיל את יעילותו, להנגישו לציבור ולהופכו לאטרקטיבי בשוקי העולם. במסגרת זו, הרשות תפעל להבטיח את קיומה של תחרות עבור ציבור המשקיעים – לקוחות הקצה.

870/135 ליינר ארטקל

“הרשות תפעל להבטיח כי המידע הרלוונטי ישוקף לציבור ויאפשר השוואה בין שירותים ומוצרים, תוך מתן אפשרות למעבר פשוט וקל בין נותני השירותים. בנוסף, באשר לגופים המפוקחים, הרשות תפעל להבטיח כי אין באסדרה הקיימת חסמי כניסה עודפים.

“הרשות תפעל להבטיח כי ראשוניות, גודל וגישה למידע או ללקוחות אינם מנוצלים כדי לדחוק את רגליהם של שחקנים מהשוק. בין היתר, תבקש הרשות לעודד פעילות של מתווכים פיננסיים חדשים ודיגיטליים ולפעול להגברת התחרות בתחומי הברוקראז’ וההפצה של קרנות נאמנות בישראל”.

“מחזקים את השוק, מני”עים את הכלכלה”, אמרה ענת גואטה, יו”ר הרשות לני”ע. “זה העיקרון על בסיסו גובשה התכנית האסטרטגית של רשות ניירות ערך לשנים הקרובות ולאורו נפעל. אני משוכנעת כי פיתוח וחיזוק שוק ההון הציבורי בישראל הוא אינטרס לאומי.

“שוק הון ציבורי נועד לשרת בראש ובראשונה לשרת את ציבור המשקיעים ואת הכלכלה המקומית. אנחנו מחויבים לפעול לפתיחת שוק ההון המקומי לעולם, להרחבתו, ולהפוך אותו לשוק הון טכנולוגי, מתקדם ותחרותי. כל זאת, לצד שמירה על שוק הון הוגן המהווה תנאי סף הכרחי לאמון ציבור המשקיעים ולבחירתם בשוק שלנו”, אמרה גואטה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה