אחרי טיהור הקרקע: עוד שכונת מגורים בעכו

בשורה לתושבי עכו והסביבה: בזכות מתווה שאושר בהנהלת רשות מקרקעי ישראל, מאות דונמים על הקרקע המזוהמת של מפעל פרוטרום בעכו יטוהרו | הקרקע תפותח לטובת הקמת מתחם מגורים, תעסוקה ונופש | היזמים, דלק ים מעגן 2011 בע"מ (25%) יחד עם שותפות תדהר והראל (75%), חיובו בטיהור מלא של המתחם וקידום תכנונו

רצועת החוף בעכו מול אזור התעשייה בעיר | צילום: DVISION3

הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה לאחרונה מתווה עקרונות להסכם אשר יביא לטיהורה מלא ופיתוחה של חטיבת קרקע בהיקף של כ-430 דונם בעיר עכו לשימושי מגורים, תעסוקה ולוגיסטיקה ופנאי ונופש.

המדובר בחטיבת קרקע אשר שימשה בעבר לתעשייה אלקטרוכימית הסובלת כיום מהזנחה קשה, ובה מפגעים רבים וזיהום חמור של הקרקע ומי התהום.

במסגרת המתווה שאושר חויבו היזמים, דלק ים מעגן 2011 בע"מ (25%) יחד עם שותפות תדהר והראל (75%), בטיהור מלא של המתחם בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ובקידום תכנית לפיתוח המתחם. התכנית כוללת לכל הפחות 900 יח״ד אשר ישווקו ויוקצו על ידי רשות מקרקעי ישראל, מתחם תעסוקה ולוגיסטיקה בהיקף של מאות דונמים וכן פיתוח רצועת פנאי ונופש בסמיכות לחוף הים ובמיקום אסטרטגי בעיר עכו.

ינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "המתווה שאושר על ידי הנהלת הרשות הינו בעל חשיבות רבה נוכח התועלות הרבות העולות ממנו, הן בהיבט טיהור הקרקע והמים והסרת המפגעים הסביבתיים החמורים הקיימים בשטח והן בהיבט הפיתוח העירוני וניצולה היעיל של הקרקע לטובת תושבי העיר והסביבה".

מפעל תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מ בעיר עכו פעל בין השנים 1956-2004 באזור התעשייה הדרומי בעיר עכו. המפעל שייצר PVC וחומרים מסוכנים נוספים- כלור, ממסים אורגנים מוכלרים, וחומרי הדברה, השתרע על כ- 430 דונם. במהלך שנות פעילותו פרצו מספר שריפות ופיצוצים בשטח המפעל והוא גרם לנזקים סביבתיים חמורים ביותר באזור מפרץ חיפה כדוגמת הזרמת כספית לים ואף הואשם בגרימת לנזקים בריאותיים קשים לעובדיו.

בשנת 2004 הוצא צו סגירה למפעל בידי המשרד לאיכות הסביבה אולם השטח לא טוהר עד עצם היום הזה, עקב עלויות הטיהור הגבוהות הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים אשר תלויות בהיקף הזיהום כפי שייקבע במסגרת תכנית החקירה.

Inner article

בהתאם למתווה העסקה שגובש על ידי רמ"י, הליך טיהור הקרקע יבוצע על ידי החברות על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה, ולאחר השלמת ההליך יוקמו בשטח המפעל לפחות כ-900 מ"ר של מתחם תעסוקה ולוגיסטיקה וכן רצועת נופש ופנאי.

המתווה שגובש נותן מחד מענה להסרת המפגע הסביבתי החמור אך גם מוודא מאידך את קידום התכנון המיטבי למתחם במקביל, לשם מימושו ופיתוח מתחם מגורים, תעסוקה ונופש לרווחת תושבי העיר והאזור כולו.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה