אחרי 75 שנה: אלו הנתונים הכלכליים של המדינה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת ערב יום העצמאות ה-75 נתונים על אוכלוסיית ישראל: 9.727 מיליון נפשות | במקביל פרסמה הלמ"ס גם את הנתונים הכלכליים ליום העצמאות ה-75 | כמה עודף יש בחשבון השוטף של ישראל כאחוז מהתמ"ג?

אילוסטרציה | צילום: elbud, שטארסטוק

ערב יום העצמאות ה-75 אוכלוסיית ישראל מונה 9.727 מיליון נפשות:

7.145 מיליון יהודים (73.5%)

2.048 מיליון ערבים (21.0%)

534 אלף אחרים (5.5%)

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-216 אלף איש (גידול של 2.3%). בתקופה זו נולדו כ-183 אלף תינוקות, הגיעו כ-79 אלף עולים, ונפטרו כ-51 אלף איש.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות. כיום מונה אוכלוסיית ישראל פי 12 מהאוכלוסייה בעת הקמת המדינה.

מקום המדינה הגיעו לישראל יותר מ-3.3 מיליון עולים, כ-1.5 מיליון (43.7%) מתוכם הגיעו החל בשנת 1990. מקום המדינה עלו לישראל גם כ-149 אלף אזרחים עולים.

בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.1 מיליון נפש, בשנת 2040 – 13.2 מיליון וביום העצמאות ה-100 של ישראל (2048) צפויה האוכלוסייה למנות 15.2 מיליון נפש.

החשבון השוטף במאזן התשלומים של ישראל

בשנת 2022 העודף בחשבון השוטף* של ישראל כאחוז מהתמ"ג היה 3.7% (לעומת ממוצע של 1.1%- במדינות ה-OECD).

החל משנת 2003 נרשם עודף בחשבון השוטף של ישראל.

*העודף בחשבון השוטף הוא סיכום כולל של העסקאות של תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות הראשוניות (הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר) וההכנסות המשניות (העברות השוטפות) בדולרים שוטפים.

התפתחות התוצר המקומי הריאלי** לנפש

בשנת 2022 הצמיחה הריאלית של ישראל לנפש הגיעה ל-4.4%, לעומת צמיחה ממוצעת של 3.3% במדינות האיחוד האירופי.

כמו כן, בעשור האחרון (2022-2012), הצמיחה הריאלית של ישראל לנפש הגיעה ל-23.4%, נתון גבוה בהשוואה לממוצע במדינות האיחוד האירופי שהשלימו צמיחה של 14.7%.

**במונחי שווי כוח הקנייה במחירי 2015.

עודף במגזר הממשלתי

בשנת 2022, הסתכם המאזן הכולל של המגזר הממשלתי*** בעודף של 10.9 מיליארדי ש"ח שהם 0.6% מהתוצר, לעומת גירעון ממוצע של 3.7% מהתמ"ג במדינות ה-OECD.

***המאזן הכולל של המגזר הממשלתי מתקבל כסיכום של הכנסות והוצאות שוטפות, הון ועסקאות הקשורות להשקעה בנכסים לא פיננסיים.

שיעור בלתי מועסקים

 שיעור הבלתי מועסקים בישראל עמד על 3.8% בשנת 2022.

בהשוואה בין-לאומית של שיעור הבלתי מועסקים שפרסם ה-ILO, ארגון העבודה הבין-לאומי, בשנת 2021 ישראל מוקמה במקום ה-12 (בין המדינות נורווגיה וסלובניה, לשווייץ ואוסטרליה), ומאז 2011 דורגה ישראל שלוש פעמים במקום ה-9 ופעם במקום ה-8.

כתיבת תגובה