איזה בנק ידידותי יותר לעסקים? המדד עושה סדר

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם בפעם השנייה את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים • לראשונה במדד הבנקים: מה היועצים הפיננסים חושבים על התנהלות הבנקים

בנק אוצר החייל | צילום אילוסטרציה: יח"צ

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם בפעם השנייה את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים – נובמבר 2018. המדד המפורסם בפעם השנייה, ויפורסם אחת לחציון קובע: בנק אוצר החייל ממשיך להוביל כבנק הידידותי ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

250/200 סייד בר + קובייה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פרסמה היום (ד) את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד שפורסם לראשונה במאי 2018 ומעודכן מדי חצי שנה, מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, ובדיקת נגישות של שירותים שונים. בנוסף במדד זה נכנס לראשונה משוב שבוצע על ידי הסוכנות בקרב יועצים פיננסים הנותנים שירותים לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הסקר נשאלו היועצים על היקף פעילותם, הבנקים איתם הם עובדים הכי הרבה, שביעות הרצון מהשירות אותו הם מקבלים מהבנקים וכן חוות דעתם על עלויות הריבית ותעריפי העמלות של הבנקים.

בהתאם לכך פורסם המדד על בסיס הפרמטרים הבאים: היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי; יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים; שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות); סקר בקרב יועצים פיננסיים; נגישות שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים.

תוצאות המדד – נובמבר 2018

המדד מורכב ממספר מרכיבים בהם דורגו הבנקים והציון הסופי ניתן בשקלול של כלל המרכיבים: שיעור האשראי המועמד לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי; בנק מרכנתיל דורג במקום הראשון עם יחס של 70% אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי.

בהשוואה לסוף שנת 2017 ניתן לראות כי במרבית הבנקים חלה ירידה במדד זה בשיעור של קרוב לחצי אחוז בכלל הבנקים, למעט בנק לאומי בו חלה עלייה של 4.4% והבנק הבינלאומי בו חלה עלייה ו- 0.6%.

בשיעור הכנסות מריבית ביחס לשיעור הפסדי אשראי, המודד את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון של אותו אשראי (כאשר, שיעור גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד) בנק אוצר החייל דורג במקום הראשון.

בפרמטר המתייחס לסך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות) ומודד את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים (עמלות שונות) ביחס להיקף הפעילות, דורג בנק הפועלים במקום הראשון עם שיעור של 0.36% לעומת כ-50% בבנקים שדורגו במקומות האחרונים.

לראשונה במסגרת המדד, בוצע סקר שביעות רצון אינטרנטי בקרב יועצים פיננסיים שעובדים עם מעוף בהכנת בקשות אשראי לעסקים. בסקר התבקשו היועצים לחוות דעתם על 2 בנקים שעימם יצא להם לעבוד באופן משמעותי בשנה האחרונה בליווי לקוחות עסקיים ועל עד 2 בנקים שעימם הפסיקו או צמצמו את עבודתם.

במסגרת הסקר דירגו היועצים את חוות דעתם בנוגע למספר פרמטרים הנוגעים לעבודתם מול הבנקים בעשרה תחומים:

תעריפי ריבית; תעריפי עמלות; רמת שירותים חיוניים; רמת הקשב לבקשות שונות; רמת המקצועיות; רמת הטיפול הכולל; נגישות לפקידים בעלי סמכות; ידידותיות מערכות המחשב והאפליקציות ופתרון בעיות טכניות; זמינות של כח אדם והמתנה בתורים; איכות המענה למסמכים המוגשים.

במרכיב זה בנק הפועלים דורג במקום הראשון, כאשר את מירב הניקוד קיבל על סעיפי השירותיות (רמת הקשב לבקשות שונות, נגישות לפקידים בעלי סמכות, ידידותיות מערכות המחשב והאפליקציות ופתרון בעיות טכניות, זמינות של כח אדם והמתנה בתורים, איכות המענה למסמכים המוגשים)

בנק אוצר החייל קיבל את הדירוג הגבוה בסעיפים של תעריפי עמלות ורמת שירותים חיוניים. נתון זה אינו נתמך באופן מלא בבחינת סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופקדונות בו דורג הבנק במקום השלישי, בעוד בנק לאומי דורג במקום הראשון.

בנק איגוד קיבל את הדירוג הגבוה בסעיף של תעריפי ריבית. בהשוואה לנתוני שיעור הריבית ביחס לסיכון, ניתן לראות שבנק איגוד אכן בעל שיעור הכנסות מריבית הנמוך ביותר אך גם שיעור הסיכון הנמוך ביותר, כך שבמרכיב הריבית ביחס לסיכון דורג בנק איגוד במקום האחרון, בעוד במקום הראשון דורג בנק אוצר החייל.

נגישות דיגיטלית

במרכיב זה נבחנה היכולת לבצע פעולות מרחוק וזאת על בסיס הפרמטרים הבאים: העברת כספים, שירותי מט"ח, הפקדת שיקים בסלולר, הזמנת פנקסי שיקים, חיבור למערכת ניהול חשבונות. מעת לעת נבחן הוספת שירותים לציון ושקלול מחדש.

במדד זה דורג בנק הפועלים במקום הראשון, אשר במרבית הפרמטרים קיבל את הציון הגבוה ביותר (העברת סכום באתר, תקרת סכום הפקדות שיקים באפליקציה, ימי משלוח שיקים לבית העסק, ויבוא דפי בנק).

"למעלה מ90% מהעסקים במדינה הם עסקים קטנים או בינוניים, כוחם וחשיבותם של העסקים הללו למדינה קריטיים והם מהווים כוח מניע חשוב לכלכלה הישראלית", הסביר רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. "בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר צעדים לטובת בעלי העסקים, אך המצב עוד רחוק מלהיות מושלם. מחד, אנו עדים למגמה החיובית במסגרתה ישנו גידול בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים הקטנים והבינוניים ומאידך, קיים צורך גובר בהגדלת התחרות בין הבנקים והשקיפות כלפי בעלי העסקים על מנת שיזכו לנקודת פתיחה שווה שתאפשר להם להתפתח ולצמוח.

"זוהי הפעם השנייה שאנו מבצעים את מדד הבנקים הידידותיים כחלק מפעילות הסוכנות ועל מנת לקדם את תחום האשראי ועידוד והתחרותיות עבור העסקים הקטנים ובינוניים. כמו כן, אנו פועלים במטרה להעלות את המודעות בקרב העסקים עצמם, לביצוע סקר שוק בתחום האשראי וקוראים להם לבחון את התנאים השונים שמציעים הבנקים כולל הריבית, תקופת ההחזר, אחוז הביטחונות הנדרש והעמלות השונות אחת לתקופה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה