אין כניסות, אין יציאות: שפל היסטורי במספר מעברי הגבול

מספר הכניסות והיציאות מישראל צנח באפריל למספרים שלא נראו זה עידן רב • 2,700 יציאות מישראל מול כ-800 אלף יציאות באפריל 2019) • 6,100 אלף חזרות לישראל מול 766 אלף אשתקד • כשש מאות מבקרים נכנסו לישראל בכל החודש

דרכונים | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בעקבות המשך התפשטות נגיף קורונה בעולם והמשך האיסור על כניסות זרים ברוב מדינות העולם, נרשמו מעט מאוד יציאות לחו”ל של ישראלים.

הדבר נובע מהמשך ההחלטה מחודש מרס של מדינות רבות להטיל מגבלות על כניסות זרים למדינתם, עקב התפשטות נגיף קורונה, גם באפריל נרשמו ירידות חדות במספר היציאות לחו”ל של ישראלים והחזרות מחו”ל.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

באפריל השנה נרשמו 2,700 יציאות (799 אלף יציאות באפריל 2019), מתוכן 2,600 יציאות היו דרך האוויר (691 אלף יציאות באפריל 2019), ופחות ממאה יציאות היו דרך היבשה (99 אלף באפריל 2019). 

בחודש אפריל 2020 מספר החזרות מחו”ל של הישראלים היה כפול ממספר היציאות. באפריל 2019 מספר היציאות ומספר החזרות היה דומה.

1,900ישראלים יצאו לחו”ל בחודש אפריל השנה.

1,500 מהיוצאים לחו”ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל והשאר (400) יצאו לחו”ל בחודש זה פעמיים או יותר (89% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).

ומה ההגדרה של ישראלים המתגוררים בחו”ל ובאים לארץ ל”ביקורי מולדת”: המדובר הוא על אנשים ששהו יותר מ-275 ימים בחו”ל באופן מצטבר בשנה החולפת ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה. מספרם של אלה אף הוא מרתק: מתוך 2,700 יציאות לחו”ל של ישראלים בחודש אפריל השנה, כ-100 (5.3%) היו של אזרחי ישראל שמתגוררים בחו”ל ובאו לארץ לביקורי מולדת (2.9% באפריל 2019).

מנתוני הלמ”ס שפורסמו היום נרשמו  יציאות לחו”ל של ישראלים לפי דרך נסיעה, באלפים כפי המופיע בטבלה הבאה:

מעבר גבולאפריל

2020*

אפריל

2019

ינואר-אפריל
2020*
ינואר-אפריל
2019
סך הכל2.7798.71098.62303.5
דרך האוויר – סך הכל2.6691.31031.12101.3
מזה: נתב”ג2.5690.51019.32078.2
דרך היבשה – סך הכל0.099.466.8193.4
מצרים – אילת (טאבה)0.061.833.6107.6
סך הכל ירדן0.037.533.285.9
ערבה0.09.66.318.4
אלנבי0.016.312.235.9
נהר הירדן0.011.714.731.5
דרך הים – סך הכל0.180.88.8

* נתונים ארעיים

870/135 ליינר ארטקל

וכמה תיירים הגיעו?

מאז נכנסה לתוקפה ההחלטה על איסור כניסת זרים לישראל בתאריך 12.3.2020, בעקבות התפשטות נגיף קורונה, נרשמו כניסות מעטות של מבקרים לישראל.

לקראת סוף חודש מרץ 2020 הופסקו כמעט לחלוטין גם היציאות של המבקרים, ובחודש אפריל נרשמו יציאות מעטות של מבקרים מישראל.

600 כניסות מבקרים נרשמו באפריל  מול 428 אלף באפריל 2019;  500 מתוכם תיירים  (מול 405 אלף באפריל 2019) וכמאה מבקרי יום (מול 23 אלף באפריל 2019)

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה