אכיפת חריגות בנייה: באלו ערים אין אכיפה בכלל?

ב-2021 בוצעה פחות בנייה ללא אישור בשטחים פתוחים – כולל בשטחים הקרובים למקבצי דיור של הבדואים | עלייה שולית במספר צווי ההריסה שבוצעו למבנים בלתי חוקיים ברחבי הארץ – עליה של כ-10% במספר צווי ההריסה המנהליים | ומה קורה בוועדות המקומיות בערים השונות? נתונים מרתקים מתוך דו"ח הרשות לאכיפה במקרקעין – והמלצות אופרטיביות מול ועדות מקומיות סוררות

צילום אילוסטרציה: מיכל פתאל, פלאש 90

היום (חמישי) הוגש לכנסת דו"ח סיכום פעולות אכיפה בתחום התכנון והבנייה לשנת 2021 מטעם הרשות לאכיפה במקרקעין בו מוצגים נתוני האכיפה של הרשות ושל הוועדות המקומיות. הדו"ח מוגש בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה.

מהנתונים עולה כי חלה ירידה נוספת של כ-28% ביחס לשנת 2020 בהתחלות בנייה משמעותיות (שלדי מבנים, כלונסאות, קידוח יסודות) בשטחים הפתוחים – 181 התחלות בנייה משמעותית בשנת 2021 לעומת 253 בשנת 2020. ביחס לשנת 2017 (לפני כניסת תיקון 116 לחוק), מדובר בירידה של כ-83%.

250/200 סייד בר + קובייה

במחוז דרום פועלת הרשות באמצעות תצלומי אוויר עיתיים באופן תדיר משנת 2018. המגזר הבדואי מציב אתגרים שונים והוא מטופל על ידי מספר רשויות. בשנת 2021 נמצאו 118 התחלות בנייה משמעותיות במגזר הבדואי. הדבר מהווה ירידה קלה ביחס לשנת 2020 במספר התחלות הבנייה של מבנים קשיחים מחוץ למקבצי המגורים הקיימים במגזר הבדואי אך הנתון עדיין נותר נמוך משמעותית ביחס לשנת 2018 שם נמצאו 280 התחלות בנייה משמעותיות.

צווי הריסה מנהליים:

בשנת 2021 חלה עליה של כ-10% במספר הצווים המנהליים שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין (מ-1662 בשנת 2020 ל-1,844 בשנת 2021). ביחס לשנת 2017 (לפני כניסת תיקון 116 לתוקף) מדובר על עליה של כ-190%.

ביצוע צווי הריסה:

בשנת 2021 חל גידול שולי לעומת שנת 2020 במספר צווי ההריסה של מבנים בלתי חוקיים שבוצעו ברחבי הארץ (1,708 בשנת 2021 לעומת 1,701 בשנת 2020). מרבית הצווים שבוצעו בשנת 2021 (85%) נהרסו עצמאית על-ידי הבונים עצמם, לרוב בעקבות או תוך כדי הליך מנהלי ממוקד ויעיל.

קנסות מנהליים:

בשנת 2021 פעלה הרשות נגד 943 מבנים שאין להם אופק הסדרה. בחינה של הפסקות השימוש בעקבות פעילות על בסיס הקנסות המנהליים מראה כי בשנת 2021 הופסק שימוש ב-607 עבירות (סה"כ כ-815,520 מ"ר). זאת לעומת שנת 2020 בה הופסק שימוש ב-479 עבירות  (כ-575,787 מ"ר). במבחן התוצאה, בשנת 2021 נסגרו 515 עסקים לא חוקיים הפועלים באזורים ללא אופק תכנוני.

בחינה של אפקטיביות הקנסות מגלה שכ-58% מכלל העבירות כנגדם נפתח הליך אכיפה באמצעות קנסות מנהליים, מאז החל השימוש בכלי זה, מופסקות לפני הטלת הקנס וללא ניהול הליכים כלשהם.

שווי כלכלי:

על פי נתוני שומות שווי מקרקעין עולה כי שווי עבירות השימוש האסור, קרי, הפער בין השווי של הקרקע בייעודה החוקי, לבין שווי הקרקע על פי השימוש שנעשה בה בפועל עומד על סה"כ של 304,604,716 ש״ח (זאת רק לגבי העבירות שהוגשה לגביהן בקשה להישפט (כשמינית מכלל העבירות נגדן פעלה הרשות).

פעילות האכיפה בוועדות המקומיות:

בשנת 2021 חלה עלייה של כ-26% במספר ההתראות שחולקו לקראת קנס מנהלי על ידי הוועדות המקומיות ושל כ-43% במספר הקנסות שניתנו. בתחום הצווים המנהליים חלה עליה של כ-21% במספר צווי ההריסה המנהליים שנמסרו על ידי הוועדות המקומיות ביחס לשנת 2020.

המספרים הללו מהווים שיפור משמעותי לעומת נתוני 2020, אולם עדיין לא משקפים את מלוא פוטנציאל היישום של כלי אכיפה זה בוועדות המקומיות העצמאיות. לשם השוואה, בשנת 2021 מסרה הרשות לאכיפה במקרקעין 673 התראות לקנס מנהלי, ו- 196 הודעות קנס. כלומר, יותר התראות ויותר הודעות על קנס מכל הוועדות העצמאיות גם יחד.

הרשות לאכיפה במקרקעין דירגה את הוועדות המקומיות על פי ההיקפים והאיכות של האכיפה המתבצעת בהן. ב-9 וועדות מקומיות (בקעת בית הכרם, אלעד, מעלה הגליל, טייבה, טירה, נצרת, מזרח השרון, קסם ורכס הכרמל) נמצא כי רמת האכיפה היא בחסר גדול מאד, ולעיתים מוחלט. הרשות ממליצה כי מנגנון האכיפה בוועדות אלה ינותק מההנהגה המקומית באמצעות צירוף אותה ועדה לוועדה מרחבית, עם יו"ר ממונה מטעם שר הפנים, או מנגנון דומה.

לגבי 11 ועדות אחרות (רהט, שרונים, מטה יהודה, לוד, עירון, רחובות, אבו בסמה, אילת, נגב מזרחי, לכיש ומרום הגליל) נמצא כי רמת האכיפה בהן היא נמוכה מאד, ובפועל הן לא ממלאות את המוטל עליהן. הרשות ממליצה להחל בצעדים הנדרשים בחוק לנטילת סמכויות האכיפה באותן ועדות, לתקופה קצובה. בסיומה של התקופה תבחן הרשות את האפשרות להשיב לוועדות הללו את סמכויות האכיפה או להמשיך ולמלא את תפקידן לתקופה קצובה נוספת.

Inner article

בניסיון להתמודד עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית יזמה ממשלת ישראל מהלך כולל להגברת האכיפה של חוק התכנון והבנייה. המהלך שהחל בשנת 2016, הסתיים באישור תקנות העבירות המינהליות בשנת 2018. שנת 2021 היא השנה השלישית ליישום התקנות, וניתן כבר לקבוע כי המהלך של העברת מרכז הכובד מההליך הפלילי אל ההליך המנהלי הוכיח את עצמו.

מהנתונים עולה כי מאז תיקון החוק חל שינוי של ממש באפקטיביות אכיפת עבירות תכנון ובנייה. חלה ירדה חדה בהתחלות הבנייה בשטחים הפתוחים, מספר גדול ביותר של שימושים אסורים ללא אופק תכנוני נסגרים ללא צורך בניהול הליכים ואחוזי ביצוע הצווים גדלו באופן ניכר. השפעת תיקון החוק טרם הגיעה לכדי מיצוי בוועדות המקומיות וניכר שבפעילותן קיימים פערים שיש לפעול למלאם.

מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין, אבי כהן: "הרשות לאכיפה במקרקעין פעלה בשנת 2021 ביתר שאת לאכיפת עבירות הבנייה בכל הארץ. הנתונים העולים מהדו"ח מצביעים על מהפכה של ממש באכיפה של המדינה כלפי עבירות תכנון ובנייה והם מוכיחים כי עבירות אלה אינן גזירת גורל וכאשר המדינה מקבלת על עצמה אחריות לטפל בהן היא מצליחה להביא לתוצאות של ממש. הרשות תמשיך בעשייתה לצמצום העבירות שבתחום אחריותה ותמשיך לסייע לוועדות המקומיות להגביר את פעולות האכיפה בתחומן".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "אכיפת חריגות בנייה: באלו ערים אין אכיפה בכלל?"

  1. טוב להיות ערבי במדינת ישראל

כתיבת תגובה