אלו הם הבנקים הידידותיים לבעלי עסקים

בנק מרכנתיל והפועלים נמצאים במקום הראשון במדד מיוחד של משרד הכלכלה הבודק אלו בנקים מתאימים ונוחים לעסקים • המדד שפורסם על השוואת המחצית הראשונה של 2019 ביחס למחצית הקודמת, בודק את גובה האשראי, תעריפי הריביות, רמת הזמינות ואיכות השירות ועוד

משרד הכלכלה | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת היום את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מפורסם כחלק מפעילות הסוכנות לקידום ועידוד התחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. כמו כן, המדד מפורסם מתוך מטרה להעלות את המודעות בקרב העסקים הקטנים והבינוניים עצמם, לביצוע סקר שוק בתחום האשראי.

המדד שפורסם לראשונה במאי 2018 ומעודכן מידי חצי שנה, מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים ומשוב שבוצע על ידי הסוכנות, בקרב יועצים פיננסים הנותנים שירותים לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הסקר נשאלו היועצים על היקף פעילותם, הבנקים איתם הם עובדים הכי הרבה, שביעות הרצון מהשירות אותו הם מקבלים מהבנקים וכן חוות דעתם על עלויות הריבית ותעריפי העמלות של הבנקים.

250/200 סייד בר + קובייה

מעיון ראשוני במדד עולה שבמחצית הראשונה של שנת 2019, בנק פועלים ובנק מרכנתיל, הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים, ואילו הבנק הבינלאומי חותם את הרשימה ומקבל את התואר ‘הבנק הכי פחות ידידותי לעסקים קטנים ובינוניים’.

המדד נבנה על בסיס הפרמטרים הבאים: היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי; יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים; שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות) וסקר בקרב יועצים פיננסיים.

הממצאים העיקריים במדד מתייחסים בשלב הראשון, לשינוי במחצית שנת 2019 לעומת סוף שנת 2018: סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ירד בנקודת אחוז מ- 41.3% ל-40.3%. במחצית שנת 2019 חלה ירידה קלה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים), מ 2.4% בסוף שנת 2018 ל- 2.3% במחצית שנת 2019.

לצד זאת נצפתה גם עלייה בהכנסות מריבית ביחס לממוצע האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים, מ-1.8% ל-2.2%. הדבר מרמז על עלייה בשיעורי הריבית. לעומת זאת, הנטל התפעולי על עסקים קטנים ירד מ-0.43% במחצית שנת 2018 ל-0.36% במחצית שנת 2019, באופן ממוצע המתבסס על הבנקים במדד זה מרמז על ירידה בתעריפי העמלות.

באופן כללי נמצא כי בנק מרכנתיל והפועלים קיבלו את הציון הגבוה ביותר במדד וקיבלו את המקום הראשון עם 84 נקודות. בנק אגוד- 81 נקודות, בנק מזרחי- 78 נקודות, בנק לאומי- 76, בנק דיסקונט- 67 והבנק הבינלאומי סוגר את הרשימה עם 65 נקודות בלבד.

בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מסבירים כי המדד מורכב ממספר מרכיבים בהם דורגו הבנקים והציון הסופי ניתן בשקלול של כלל המרכיבים: בשיעור האשראי המועמד לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי, בנק מרכנתיל דורג במקום הראשון עם יחס של 72% אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מסך האשראי העסקי. דבר המראה על אמון רב של עסקים קטנים ובינונים לבנק.

בהשוואה לסוף שנת 2018, ניתן לראות כי בארבעה מתוך שבעת הבנקים חלה ירידה במדד זה בשיעור של בין 0.9% ל-2.0%, בעוד בבנק מרכנתיל חלה עלייה של 2.1%, בבנק הבינלאומי חלה עלייה של 1.7% ובבנק מזרחי חלה עלייה של 0.1%.

Inner article

 

בשיעור הכנסות מריבית ביחס לשיעור הפסדי אשראי, המודד את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון של אותו אשראי (כאשר, שיעור גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד) בנק הפועלים דורג במקום הראשון.

כאמור, מרכיב נוסף של המדד, מבוסס על סקר שביעות רצון אינטרנטי, בקרב יועצים פיננסיים שעובדים בהכנת בקשות אשראי לעסקים. בסקר התבקשו היועצים לחוות דעתם על שני בנקים שעימם יצא להם לעבוד באופן משמעותי בשנה האחרונה, בעת ליווי לקוחות עסקיים שלהם ועל עוד שני בנקים, עימם הפסיקו או צמצמו את עבודתם.

במסגרת הסקר דירגו היועצים את חוות דעתם בנוגע למספר פרמטרים הנוגעים לעבודתם מול הבנקים בעשרה תחומים: תעריפי ריבית; תעריפי עמלות; רמת שירותים חיוניים; רמת הקשב לבקשות שונות; רמת המקצועיות; רמת הטיפול הכולל; נגישות לפקידים בעלי סמכות; ידידותיות מערכות המחשב והאפליקציות ופתרון בעיות טכניות; זמינות של כוח אדם והמתנה בתורים; איכות המענה למסמכים המוגשים.

במרכיב זה, בנק מזרחי דורג במקום הראשון, כאשר את מירב הניקוד קיבל על סעיפי זמינות של כוח אדם והמתנה בתורים, איכות המענה למסמכים המוגשים, רמת הקשב לבקשות שונות, הבירוקרטיה בבנק ורמת הטיפול הכולל.

בנק הפועלים קיבל את הדירוג הגבוה ביותר בסעיפים של תעריפי ריבית ותעריפי עמלות. בהשוואה לנתוני שיעור הריבית ביחס לסיכון, ניתן לראות שאמנם בנק הפועלים איננו בעל שיעור הכנסות מריבית הנמוך ביותר, אך במרכיב הריבית ביחס לסיכון הוא מדורג במקום הראשון. הדירוג הגבוה בתעריפי העמלות אינו נתמך באופן מלא בבחינת סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות בו דורג הבנק במקום השלישי, בעוד בנק אגוד דורג במקום הראשון.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: “מדד הבנקים הוא אמצעי נוסף לקידום העסקים הקטנים והבינוניים, המיועד לעודד את הבנקים להטיב ולשפר את השירות. פרסום המדד לצד הענקת רישיון בנקאי לבנק חדש לאחר יובל שנים, שהוא צעד היסטורי להגברת התחרות בשוק הבנקאות בישראל ולשיפור השירות עבור הלקוחות, יביאו להגדלת מגוון השירותים, ייעול המערכת הבנקאית והגדלת ההיצע, כך שהתחרות תגבר ותיטיב עם כלל הלקוחות בכלל ועסקים קטנים בפרט”.

רן קויתי, ראש הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים: “המגמה של השנים האחרונות בגידול בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים נבלמה ואנו עדים לחזרה לירידה בהיקף. לכן אנו פועלים להמשך הגדלת התחרות בשוק האשראי בכלל והאשראי החוץ בנקאי בפרט. המדד הוא כלי חשוב להעלאת הידע והמודעות לעידוד התחרות בשוק האשראי הבנקאי”.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסם באתרו את המדד המלא ובו הנתונים המלאים עם אופן חישוב המדד, והוא קורא לכל עסק להיכנס ולבחון את הנתונים החשובים, על מנת לקבל את השירות והאשראי הטוב ביותר עבורו.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה