אלעד ישראל מגורים החדשה בדרך לבורסה

החברה, בשליטת קרן JTLV2 ובניהולו של המנכ”ל רונן יפו מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג”ח • הקרן גייסה ב-2019 יותר ממיליארד שקל ממשקיעים • החברה משקיעה בקרקעות עם פוטנציאל השבחה, בעיקר בגוש דן

פרויקט פארק תל אביב של אלעד ישראל מגורים החדשה | צילום: אוראל כהן

חברת אלעד ישראל מגורים החדשה  שבשליטת קרן JTLV2 ובניהולו של המנכ”ל רונן יפו הגישה היום לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף להנפקת אגרות חוב, מתוך כוונה לגייס כ-100 מיליון ₪.

אלעד ישראל מגורים החדשה בע”מ הוקמה בדצמבר 2019 לטובת מיקוד והעמקת תחום פעילותה – בהתאם לאמור בטיוטת תשקיף שהוגשה לרשות לנירות ערך, לחברה נוצקה פעילות שהועברה מחברת אלעד ישראל מגורים בע”מ, אשר הוקמה בשנת 1968 ואכלסה עד היום למעלה מ-25,000 יחידות דיור.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

במאי 2020, רכשה קרן JTLV2 המתמחה בנדל”ן בישראל את השליטה בחברה.

קרן JTLV2 החלה את פעילותה בשנת 2019 לאחר שגייסה למעלה ממיליארד ₪ ממשקיעים. קרן זו היא שניה במספר לאחר הצלחתה של JTLV שהוקמה ב-2011 על ידי עמיר בירם ושותפים.

החברה פועלת בתחום היזום, פיתוח, תכנון, בניה ושיווק של מתחמי מגורים ושימושים מעורבים עם מיקוד באזורי ביקוש, בעיקר בגוש דן. אלעד ישראל מגורים החדשה עוסקת באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל השבחה.

החברה פועלת בהיקף של כ-2200 יח”ד למגורים (מתוכם כ-573 יח”ד בהקמה), כ-16 אלף מ”ר לשימוש למשרדים ומסחר וכ-39 אלף מ”ר קרקע ביעוד חקלאי.

לחברה הכנסות של כ-333 מיליון ₪ בשנים עשר החודשים שקדמו ל-30 ליוני 2020 ורווח גולמי של כ-83 מיליון ₪ לאותה התקופה, המהווה כ-33% מעלות המכר. לחברה הון עצמי של 257 מיליון ₪ נכון ליום 30.06.2020.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה