אלעד ישראל מגורים החדשה: בדרך לבורסה

חברת אלעד ישראל מגורים החדשה פרסמה תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב, מתוך כוונה לגייס כ-100 מיליון ש”ח • לחברה הכנסות של כ-395 מיליון ₪ בשנים עשר החודשים שקדמו ל-30 לספטמבר 2019 ורווח גולמי של כ-92 מיליון ₪ לאותה התקופה, המהווה כ-30% מעלות המכר • לחברה הון עצמי של 236 מיליון ₪

פרויקט פארק תל אביב של אלעד מגורים החדשה | צילום: אוראל כהן

לקראת הנפקה: אלעד ישראל מגורים החדשה בע”מ הוקמה בדצמבר 2019 לטובת מיקוד והעמקת תחום פעילותה – בהתאם לאמור בתשקיף שפורסם בחמישי בבוקר, לחברה נוצקה פעילות שהועברה מחברת האחות, אלעד ישראל מגורים בע”מ, אשר הוקמה בשנת 1968 ואכלסה עד היום למעלה מ-25,000 יחידות דיור.

החברה פועלת בתחום היזום, פיתוח, תכנון, בניה ושיווק של מתחמי מגורים ושימושים מעורבים עם מיקוד באזורי ביקוש, בעיקר בגוש דן. אלעד ישראל מגורים החדשה עוסקת באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל השבחה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

החברה פועלת בהיקף של כ-2000 יח”ד למגורים (מתוכם כ-525 יח”ד בהקמה), כ-47 אלף מ”ר לשימוש למשרדים ומסחר (מתוכם כ-31 אלף מ”ר בהקמה) וכ-39 אלף מ”ר קרקע ביעוד חקלאי.

לחברה הכנסות של כ-395 מיליון ₪ בשנים עשר החודשים שקדמו ל-30 לספטמבר 2019 ורווח גולמי של כ-92 מיליון ₪  לאותה התקופה, המהווה כ-30% מעלות המכר. לחברה הון עצמי של 236 מיליון ₪ נכון ליום 30.09.19.

בין הפרויקטים אותם מובילה כיום החברה ניתן למצוא את:

פארק תל אביב הממוקם בסמוך לפארק מנחם בגין (פארק דרום) בתל אביב וכולל 567 יחידות דיור, מתוכם נמכרו 435 יח”ד. נותרו לשיווק 132 יח”ד.

אורבן פארק ראשונים שממוקם בשכונת האירוס בראשון לציון וכולל 332 יחידות דיור בשישה בניינים, מתוכם שני בניינים הכוללים 132 יח”ד כבר אוכלסו, 134 יח”ד בשני בניינים נוספים שנמצאים בשלבי ביצוע (מתוכם 92 יח”ד שכבר נמכרו ו-42 יח”ד שנותרו לשיווק) ושני בניינים נוספים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים.

אלעד בית וגן בשכונת בית וגן בירושלים, הכולל מבנה מסחרי ו-135 יח”ד בשני בנייני מגורים, הראשון שבהם אוכלס לפני מספר שנים, והשני כולל 68 יח”ד (מתוכם נמכרו 7 יח”ד ונותרו 61 יח”ד לשיווק), עם שטחי המסחר, הנמצאים בשלבי ביצוע.

Inner article

Via Tower בכפר סבא הינו מגדל משרדים ומסחר הכולל כ-24,950 מ”ר (מתוכם 51% חלק החברה). שטחי המשרדים במגדל נמכרו במלואם והביצוע נמצא בשלבים מתקדמים.

בנוסף, תחזיק אלעד ישראל מגורים החדשה בעתודות קרקע נוספות:

  1.  שטח של כ- 50,000 מ”ר במתחם הצפוני הסמוך לפרויקט פארק תל אביב (מתוכם 33.3% חלק החברה)
  2.  עתודות קרקע עם תכנון של 527 יח”ד במכבי יפו, חלקן במסלול של “מחיר למשתכן” וחלקן לשיווק בשוק חופשי (מתוכם 33.33% חלק החברה)
  3.  עתודות קרקע עם תכנון בהיקף של כ-14,700 מ”ר למטרות מסחר ותעסוקה באור יהודה (מתוכם 66.66% חלק החברה)
  4.  עתודת קרקע בשטח של כ-2,200 מ”ר בייעוד מגורים ותעסוקה בשדרות רוטשילד בתל אביב (מתוכם 27.5% חלק החברה).
  5.  עתודות קרקע חקלאית בדרום מערב הוד השרון בשטח של כ-150,000 מ”ר (מתוכם 26.6% חלק החברה) וזכויות ייזום ל 100 יחידות דיור ברמת השרון.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה