אלעד על המפה: מכרזי מחיר מטרה בעיר החרדית במרכז

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה ב-6 מתחמים בעיר החרדית אלעד | במתחמים ייבנו 932 יח"ד בבנייה רוויה ומסחר במסגרת "דיור במחיר מטרה" | מעטפת העיר מיועדת – גם במכרז הנוכחי ל'צביון חרדי'

תכנית הבניה של דירות מחיר מטרה באלעד | הדמיה: רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון "דיור במחיר מטרה" לרכישת זכויות חכירה לבניית 932 יח"ד ב-6 מתחמים באלעד (מספר מכרז: מר/365/2022). חשוב לציין כי המכרז עדיין אינו כולל חוברת מכרז. כמה זמן יארך עד לפרסום החוברת? אין לדעת. ניתן רק ללמוד מכך, שאך לאחרונה פורסמה חוברת למכרז (420/2021) באלעד, לאחר שהמכרז עצמו פורסם ב-22/11/2021.

המתחמים המשווקים במסגרת המכרז הם חלק מתכנית תמל/1081 להרחבת העיר אלעד הנפרשת על כ-2663 דונם בצפון מזרח העיר ועוסקת במרחב עירוני הכולל מגורים בהיקף של כ-4,200 יח"ד, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים. יצירת אזור תעסוקה בהיקף של כ-1.2 מילון מ"ר (למסחר ותעסוקה) שיבטיח מענה כלכלי ליישוב בהתאם להיקף המגורים הקיים והמוצע. 

מתחם מספרי מגרשים גוש חלקה

(בחלק)

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד מתב "ע במחיר מטרה מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי תשלום הוצאות פיתוח כללי לחברת ערים בש"ח  תשלום הוצאות פיתוח למשרד בגין ראש שטח והוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש"ח 
71980 40,41 5458 25,30 9,281 134 34 26,586,513 16,135,950
71985 13,14 5759 3-4 7,775 128 32 23,638,122 16,121,324
71986 16-18 5759 2-4 9,820 160 40 29,690,190 20,003,722
71989 23-25 5759

5763

2

45

8,294 144 36 25,831,815 18,450,846
72588 21,22 5759 2,3 6,111 102 26 18,401,015 13,473,996
72693 10 5759 2 4,557 77 19 13,794,507 9,347,341

 

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי המרחב) הינו 02/01/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה