אלקטרה, כאל וביט: כך יפעל מועדון הלקוחות של קרפור

ערב השקת קרפור בשבוע הבא: הממונה על התחרות אישרה לאלקטרה, כאל וביט להקים מועדון לקוחות עם השקת הרשת בישראל – אך לא התירה שיתוף פעולה חופשי ומלא במתן אשראי | הממונה קבעה תנאים בהם אלקטרה, כ.א.ל. ובנק הפועלים יוכלו להקים מועדון לקוחות משותף | על פי התנאים, הממונה תוכל בכל עת לבטל את הפטור | וכיצד יפעל המועדון, מי יהיו חברים מידיים בו והאם יהיה בו כרטיס חוץ בנקאי?

קרפור, סניף באירופה | צילום: יח"צ

רשת קרפור ישראל, צפויה להשיק את סניפיה בשבוע הבא, והממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן. אישרה מיזם משותף בין החברות אלקטרה קמעונאות, בנק הפועלים וכ.א.ל. להקמה וניהול של מועדון לקוחות מבוסס כרטיס אשראי חוץ בנקאי. הפטור שנתנה הממונה מותנה בתנאים, לרבות תנאי שמאפשר לממונה בכל עת להודיע לצדדים כי החלטתה בטלה וכי חל איסור על הצדדים להמשיך בהסדר.

המיזם המשותף מאחד בין מועדון הלקוחות "ביט כארד" (מועדון כרטיסי אשראי חוץ-בנקאי של בנק הפועלים וכ.א.ל.) עם מועדון הלקוחות של אלקטרה, ומסדיר ניהול משותף של המועדון. המיזם צפוי לסייע לאלקטרה להשיק את רשת Carrefour ולבסס אותה ובכך לסייע לתחרות בתחום קמעונאות המזון ולאפשר להציע הטבות והנחות משמעותיות לחברי המועדון, מה שעשוי לעודד תחרות מצד רשתות קמעונאיות נוספות וגם בתחום כרטיסי האשראי.

העסקה בין הצדדים אושרה בשני חלקים משלימים: אושר מיזוג להעברת מועדון הלקוחות "ביט כארד" לידי אלקטרה, ובנוסף ניתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לשיתוף הפעולה המשולש בין הצדדים בעניין ניהול המועדון המשותף. 

בחינת המיזוג העלתה כי העברת מועדון הלקוחות "ביט כארד" לידי אלקטרה אינו מעורר חששות תחרותיים. מדובר במועדון עם כמות לקוחות מועטה יחסית, אשר יועבר לידי אלקטרה וישמש כבסיס למועדון הלקוחות החדש שהיא תבנה. 

באשר להסדר לניהול המועדון המשותף – במסגרת המיזם, כפי שהובא בפני הממונה בתחילה, בנק הפועלים היה זכאי לחלק מהרווחים של כ.א.ל במתן אשראי צרכני למחזיקי כרטיס המועדון. הממונה התנגדה להיבט זה בשל חשש לפגיעה בתמריץ של בנק הפועלים להציע אשראי באופן עצמאי ללקוחות בנקים אחרים ולפגיעה בתמריצים של כ.א.ל להתחרות בתחום האשראי. בשל התנגדות הממונה, היבט זה ירד משיתוף הפעולה.

רשות התחרות הוסיפה וערכה בחינה מעמיקה של ההסדר והשפעותיו התחרותיות האפשריות בשני היבטים עיקריים. הראשון – תחרות ברצפות מכירה לשיווק מוצרים פיננסיים, ובפרט האפשרות ש"תנועת גולשים" מהסוג שאלקטרה יכולה לייצר תהיה תשומה חשובה לגורמים שיבקשו בעתיד לשווק מוצרים פיננסים ולהתחרות בבנקים באמצעות הממשקים התכופים שמועדוני צרכנים מקיימים עם לקוחות. השני – התחרות בתחום שירותי תשלום ובפרט החשש לפגיעה בתמריצים של בנק הפועלים להתחרות בתחום.

בדיקת הממונה העלתה כי נכון לעת עתה, ההסדר אינו מעלה חשש לפגיעה של ממש בתחרות בהיבטים האלה אך נוכח הדינאמיות של התחום ואורך תקופת ההסדר בין הצדדים (12 שנים), נדרש להבטיח שההסדר לא יפגע בתחרות בעתיד. משכך, הפטור הותנה בתנאים לפיהם יהיה אסור לצדדים להמשיך בהסדר מהמועד שבו ההסדר כבר לא יהיה נחוץ לצורך השגת התועלות שבו או מהמועד שבו יעלה חשש לפגיעה של ממש בתחרות או בציבור. מעבר לחובה שהוטלה על הצדדים על פי התנאים להבטיח כי ההסדר נחוץ ואינו פוגע בתחרות כל זמן שהוא מתקיים, התנאים מעניקים לממונה על התחרות את האפשרות להודיע לצדדים כי ההסדר אסור מהמועד שתקבע הממונה.

יוצאים לדרך

בעקבות החלטת הממונה על התחרות, הודיעה אלקטרה מוצרי צריכה כי שיתוף הפעולה עם חברת כאל ובנק הפועלים להקמת מועדון לקוחות מבוסס כרטיס אשראי חוץ בנקאי – כאשר הכרטיס יונפק על ידי כאל ללקוחות ביט וללקוחות הרשתות הקמעונאיות של קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה, וייכללו בו לקוחות מועדון ביט-קארד ולקוחות מועדון Family 365.

חברי מועדוני הלקוחות של קרפור, מחסני חשמל, שקם אלקטריק, סבן אילבן, קולומביה, אדידס ועוד, יהיו חברים במועדון הלקוחות החדש, ואליהם יתווספו בהמשך חברים נוספים ופעילויות עסקיות נוספות.

אורי קילשטיין, מנכ"ל קרפור ישראל אמר, כי "מועדון הלקוחות הוא בשורה משמעותית לצרכנים הישראלים, שיוכלו ליהנות, לראשונה בישראל, מהטבות משמעותיות ברשתות מזון, אופנה וחשמל באמצעות שימוש בכרטיס מועדון אחד. בסיס הלקוחות של ביט, עוצמתה הקמעונאית של קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה, יחד עם יכולותיה הטכנולוגיות של כאל, מובילים להצעת ערך חדשה אשר תחזק את התחרות בענף הקמעונאות בישראל".

כתיבת תגובה