'אמבולנט' הטעתה צרכנים חלשים ומבוגרים ותשלם קנס

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל קנס בסך 340,800 שקלים על חברת אמבולנט • החברה הטעתה צרכנים חלשים ומבוגרים בתנאי הביטול של שירותי לחצן מצוקה (רפואה דחופה ותיקונים לבית) • במסמכי העסקה שהוחתמו הצרכנים לא הוזכרו דמי ביטול כלשהם ולמרות זאת דרשה החברה דמי ביטול בסך דמי המנוי של הצרכנים עד תום תקופת החוזה שלהם

מטעים קשישים | אילוסטרציה: דוברות משרד הבריאות

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הודיעה לחברת אמבולנט בע"מ, על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך 340,800 שקלים. כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה.

החברה עוסקת במתן שירותים מסוג רפואה דחופה, כולל: הפעלת מוקד לחצן מצוקה, ביקור רופא בבית הצרכן, אמבולנס פינוי ועוד. את השירותים מציעה החברה, בתמורה לתשלום דמי מנוי חודשיים.

החברה משווקת את שירותיה לקהל צרכנים פוטנציאלים, על ידי ביצוע שיחות יזומות, באמצעות מאגרי מידע המגיעים מביקור רופא, פמי וחברות ביטוח. העסקה מתבצעת בשני שלבים: הראשון יצירת קשר טלפוני והשני הגעת נציג לבית הצרכן.

בעת הגעת הנציג לבית הצרכן, במידה והצרכן מעוניין בשירותים, מתבצעת עסקה. הנציג ממלא פרטים במסמך עליו הצרכן חותם, בה בעת מתקין הנציג לחצן מצוקה בבית הצרכן.

החקירה החלה, בעקבות תלונות שהתקבלו ברשות להגנת הצרכן וממנה עולה כי: התקיימה הטעיה בדבר תנאי הביטול – סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן אוסר על הטעיה בכל עניין מהותי (תנאי ביטול העסקה הם עניין מהותי): החברה ציינה על גבי מסמך ההתקשרות, כי ייגבו הוצאות ניתוק בסך של 100 שקלים בכל סיום התקשרות, זאת בתנאי שכל הציוד מוחזר למשרדי החברה.

ככל והלקוח מעוניין כי האיסוף והניתוק יהיה בביתו, עלות הגעת הטכנאי אשר ינתק ויאסוף את הציוד, יהיה בסך 300 שקלים. זאת בניגוד לסעיף 13ז(1) לחוק הגנת הצרכן, הקובע כי משבוטלה עסקה מתמשכת בשירותי רפואה, בה קיבל הצרכן מכשירים או ציוד בביתו, יעמידם לרשות העוסק במקום בו נמסרו לו, דהיינו בביתו.

המידע שנרשם במסמך ההתקשרות, שסיום התקשרות עם החברה, מותנית בהחזרת הציוד למשרדי החברה, הינו מידע העלול להטעות צרכן, שכן אין לחייב את הצרכן להחזיר את הציוד למשרדי החברה.

ההטעיה הנוספת שמצאה הרשות בדבר תנאי הביטול – החברה מסרה לצרכן את מסמך ההתקשרות ולא ציינה דבר באשר לדמי ביטול אפשריים בעת ביטול העסקה, למרות זאת, בעת שביקש הצרכן לבטל את השירות, דרשה ממנו החברה, לשלם דמי ביטול בסך דמי המנוי שלו עד תום תקופת החוזה.

מלבד אלו, בעסקה מתמשכת בשירותי רפואה, יש חובת מסירת מסמך המכיל את הפרטים – סעיף 13ה(ב)(2) לחוק הגנת הצרכן קובע, כי כאשר עושה עוסק עסקה מתמשכת עם צרכן, בעניין שירותי רפואה, עליו למסור לצרכן טופס גילוי בנפרד מהחוזה ובטרם החתימה עליו, בו מצוין בין היתר, מידע בדבר זכותו של הצרכן לבטל עסקה, פירוט התשלומים שעל הצרכן לשלם בשל ביטול העסקה קודם למועד סיומה (דמי ביטול) וכדומה.

אמבולנט לא מסרה מסמך כזה לצרכנים ובכך הפרה את הוראות החוק.

לחברה אין הפרות קודמות ולכן העיצום הכספי הופחת ב 20% בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (במקור הסכום היה 426,000 שקלים ופחת ל 340,800 שקלים).

הודעת הרשות מציינת, כי לחברה קיימת זכות טיעון, על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו, זאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "החברה בחרה להטעות ולא לגלות לצרכנים, פרטים חשובים באשר לתנאי ביטול העסקה והעלות שבצידה. רק בעת בקשת ניתוק מצד הצרכנים, הודיעה להם החברה, בניגוד להסכם עליו חתמו, כי עליהם לשלם את מלוא דמי המנוי עד לסיום ההסכם, כדמי ביטול. יתכן שחלק מהצרכנים היו בוחרים, שלא להתקשר עם החברה, לו ידעו בברור את כל תנאי העסקה, כולל תנאי הביטול. חשוב להבין שמדובר באוכלוסייה חלשה ומבוגרת".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה