באים לקראת החייבים: האגרות יוזלו משמעותית

בשורה לעשרות אלפי חייבים | ועדת החוקה אישרה: הקלות באגרת פתיחת תיק חדלות פירעון ליחידים | החוק נכנס לתוקף לפני שנתיים וערך רפורמה כוללת בתחום חדלות הפירעון, עתה הועברו לאישור ועדת החוקה ארבעה סטים של תיקונים לתקנות, המסדירים את גביית האגרות עבור הליכים שונים מכוח החוק החדש

ח"כ עו"ד שמחה רוטמן בדיוני ועדת החוקה | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ועדת החוקה אישרה: פטור למי שזכאי לסיוע משפטי גם אם אינו מיוצג בפועל, מאגרת פתיחת תיק חדלות פירעון בהוצל”פ ואצל הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים; עוד אישרה הוועדה כי כל יחיד שיפתח בהליך חדלות פירעון יוכל לשלם רק חלק מהאגרה בסך 900 ₪ ו-500 ₪ נוספים של האגרה ישולמו בסיום ההליך מקופת הנשייה, ככל שיוותר שם סכום מספיק לכך.

האפוטרופסה הכללית סיגל יעקבי נענתה לבקשת יו”ר הוועדה ח”כ קריב להקדים את מועד תחילת ההקלות, כך שההקלה לזכאי סיוע משפטי תינתן בעוד חודשיים במקום בעוד שנה ותשלום האגרה החלקי לכלל המבקשים לפתוח תיק, יחל בעוד חודש במקום בעוד חצי שנה כפי שהוצע בתחילה. עוד התחייבה בפני הוועדה לבחון בטווח הזמן הקרוב הקלה נוספת שתאפשר את פריסת האגרה לתשלומים.

250/200 סייד בר + קובייה

 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, נכנס לתוקף לפני שנתיים וערך רפורמה כוללת בתחום חדלות הפירעון. לאישור ועדת החוקה הועברו ארבעה סטים של תיקונים לתקנות, המסדירים את גביית האגרות עבור הליכים שונים מכוח החוק החדש.

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (תיקון), התשפ”ב 2021, הותקנו לראשונה באוגוסט 2019 כהוראת שעה בלבד, לבקשת הוועדה המיוחדת שאישרה אותן בכנסת בראשות ועדת החוקה, על מנת לאפשר לממשלה לפעול לטיוב גובה אגרת הכניסה להליך שעמד על 1600 ₪ ובאפשרות לבקש פטור או הקלה בתשלום האגרה לא רק לחייבים המיוצגים בפועל על ידי עו”ד מטעם הסיוע המשפטי. לפני כשלושה חודשים, בדיון הוועדה בבקשת הממשלה לקבוע את התקנות בהוראת קבע, הוצע להפחית את גובה האגרה ל-1,400 ש”ח ובהסכמה מול הממשלה הוחלט להותיר את גובה האגרה ואת התקנה העוסקת בפטור או הקלה בתשלום האגרה כהוראת שעה לפרק זמן קצר עד ל-15.10.21, כדי לאפשר לממשלה להוסיף ולבחון את האפשרות לקבוע מנגנון מרחיב יותר להקלה בתשלום אגרת הכניסה להליך חדלות פירעון.

Inner article

לפי התקנות שאושרו, סכום האגרה לפתיחת הליך חדלות פירעון אצל הממונה או אצל רשם ההוצאה לפועל יישאר בסך 1,400 ₪ (הפחתה מהסכום המקורי שעמד על כ-1,600 ₪). כמו כן, ההקלה המלאה הקיימת היום לגבי יחיד שמיוצג בפועל על ידי עו”ד מטעם הסיוע המשפטי (שזכאי לדחייה של תשלום מלוא אגרת הכניסה להליך, שתשולם רק בסיומו, מקופת הנשייה), תינתן גם למי שעומד בתנאים לקבלת סיוע משפטי אך אינו נעזר בפועל בשירותים אלה. עוד לפי התקנות- כל חייב יוכל לשלם בעת פתיחת ההליך סכום של 900 ₪ בלבד (מתוך האגרה של 1,400 ₪) והיתרה תיגבה מקופת הנשייה רק בסיום ההליך. לפי התקנות המקוריות, ההקלה המלאה למי שזכאי לסיוע משפטי אך אינו מיוצג בפועל – נקבעה לעוד שנה, וההקלה החלקית בתשלום לכלל החייבים – לעוד  חצי שנה., אך האפוטרופסה הכללית, עו”ד יעקבי הסכימה לקצר את מועדי התחילה.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה