בגלל שיתוק הוותמ"ל: ירידה של 30% בתכנון התחדשות עירונית

דוח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לסיכום נתוני שנת 2021 בהתחדשות עירונית: גידול במתן היתרים ואכלוס | זאת, לצד ירידה של כ-30% במספר היחידות המאושרות ומתוכננות | הבשורה הטובה ל-2022: צפי לעלייה במספר היח"ד המאושרות עם חזרת הוותמ"ל לפעילות | ירושלים ובת ים מובילות בפרויקטים להתחדשות עירונית

אלעזר במברגר | צילום: הרשות להתחדשות עירונית

 דו"ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשנת 2021 מציג כי בשנה זו אושרו 42 תכניות למתחמי פינוי בינוי חדשים, הכוללים 18,482 יחידות דיור חדשות, מתוכן 14,232 יחידות דיור תוספתיות.  עוד מציג הדו"ח עליה משמעותית בהיתרי הבנייה במסלולי התחדשות עירונית – המגיעה ל-300%  בפינוי-בינוי ול- 25% בתמ"א 38.

 שנת 2021 התאפיינה בהתאוששות ממגפת הקורונה והשלכותיה על ענף הבנייה, ובעיקר בהתנעה מחודשת של גלגלי ההתחדשות העירונית. בשנה זו ניכרת עלייה משמעותית במתן היתרי הבנייה, כאשר במיזמי פינוי-בינוי ניתנו היתרים לכ-7,000 יחידות דיור ב-32 מתחמים (עליה של כ-300%) ובמיזמים לפי תמ"א 38 ניתנו היתרים ל- 13,163 יחידות דיור ב-545 בניינים (עליה של 25%).

בשנה זו קודמו 22 תכניות מתאר ותכניות אב, הכוללות כ-78,000 יחידות דיור תוספתיות ובנוסף, אושרו 42 תכניות מפורטות, הכוללות 18,482 יחידות דיור חדשות.

בשנת 2021 ניכרת עלייה גם במספר המתחמים אשר הוגשו לטיפול הרשות הממשלתית לשם הכרזה כמתחמי פינוי בינוי, בין במסלול רשויות מקומיות ובין במסלול מיסוי. בשנה זו טיפלה הרשות הממשלתית ב-62 מתחמים בהם צפויות  להיבנות  31,313 יחידות דיור חדשות – נתון המעיד על חוזקם של מסלולים אלו במסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית.

התחדשות פעילות הוותמ"ל

במהלך שנת 2021 אושרו 18,482 יחידות דיור ב-42 תכניות להתחדשות עירונית, ירידה של כ-30% במספר היחידות הדיור המאושרות בהשוואה לשנת 2020, וזאת בעיקר בשל עצירת פעילות הוותמ"ל עם פקיעת החוק, ועד לחידושו. עם חידוש פעילות הוותמ"ל, צפויה צמיחה באישור התכניות.

עלייה במתן היתרים ונתוני האכלוס

בשנת 2021 חלה עלייה במספר ההיתרים שניתנו ביחס לשנת 2020 בשיעור של כ-300% בפינוי בינוי ו-25% בתמ"א 38. בעוד שבשנת 2020 התקבלו 2,197 היתרים ב-12 מתחמי פינוי-בינוי ו-10,539 היתרים בפרויקטי תמ"א 38, בשנת 2021 התקבלו כ-7,000 היתרים ב- 32 מתחמי פינוי-בינוי ו-13,163 בפרויקטי תמ"א 38. עם זאת, חלה ירידה קלה במספר הבקשות להיתרים שהוגשו בשנה זו.

מבחינת נתוני האכלוס בתמ"א 38 ניכרת עליה של 150% לעומת שנת 2020 בהיקף המבנים שאוכלסו בשנה זו  – בסך הכל בשנת 2021 אוכלסו 497 מבנים בתמ"א 38 עם 10,547 יחידות דיור מהן 5,417 יחידות דיור חדשות.

 הכרזות על מתחמי פינוי בינוי

בשנת 2021 הוכרזו 18 מתחמים חדשים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי – מסלול היזמים – בהם פוטנציאל של 7,146 יחידות דיור חדשות. יש לציין כי מתחמים אלה הם בעלי פוטנציאל מימוש גבוה ביותר, שכן מדובר במתחמים שהתכניות בתחומם הופקדו או אושרו, ולמעלה מ-80% מבעלי הדירות התקשרו עם היזם בהסכמי פינוי בינוי.

במסלול הרשויות המקומיות, שבמסגרתו ההכרזה נעשית בתחילת התהליך ומתניעה את הפעילות במתחמים, הוכרזו 13 מתחמים בשנת 2021, הכוללים 10,404 יח"ד חדשות.

הערים המובילות

בהסתכלות על שנת 2021, הערים המובילות במספר יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי שאושרו הן ירושלים אשר מובילה בתוספת של 2,448 יחידות דיור מוצעות בתכניות פינוי-בינוי ואחריה באר יעקב וקריית ים עם תכניות הכוללות 1,880 ו-1,492 יחידות דיור, בהתאמה.

כמו כן, בתחום מתן היתרי בנייה (פינוי-בינוי) בשנת 2021 – ירושלים ובת-ים מופיעות זו השנה הראשונה בעשר הערים המובילות עם תוספת של 574 ו-1,470 בהתאמה.

Inner article

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "כיום, התחדשות עירונית מהווה נתח משמעותי ביותר מהיצע יחידות הדיור הקיים והוא אף יגדל משמעותית בעתיד. ההתחדשות העירונית הופכת שכונות ישנות ולא בטוחות  למגורים באיכות חיים גבוהה, בטוחה ומודרנית יותר.  הדוח השנתי של הרשות להתחדשות עירונית  מעיד על הצלחת המדיניות שלנו מול ראשי הרשויות ובכך הגדלנו משמעותית את מספר הדירות באזורי הביקוש באמצעות התחדשות עירונית. אני מעריך שבשנים הקרובות כ25% מהדירות החדשות בכל שנה יהיו באמצעות התחדשות עירונית."

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "אנו נמצאים בתקופה בה ההתחדשות העירונית תופסת תאוצה אדירה, כאשר הידע המקצועי רחב ההיקף שנצבר ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התניע תהליכים רבי משמעות לתחום. את תחילת הפרות של העבודה המאומצת הזו ניתן לראות בדו"ח זה. יחד עם כל השותפים למלאכה נמשיך להוביל בהצלחה התחדשות עירונית ברחבי הארץ ולתת פתרונות יצירתיים וחדשניים לצרכי השטח."

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "הנתונים אשר מוצגים בפניכם בדוח לשנת 2021, מבטאים פעילות התחדשות עירונית בהיקף גדול מאי פעם בישראל. אנו נפעל ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מנת שההתחדשות העירונית תמשיך ותתפוס מקום גבוה בסדר העדיפות הלאומי גם השנה. נרחיב ונעצים את מעגלי ההתחדשות העירונית, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים המעורבים."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה