בג"ץ: החשמל לא ינותק לבעלי חובות ללא שימוע מקדים

בג"ץ קבע כי צרכנים ביתיים של חשמל שהינם בעלי חוב וסובלים מקשיים כלכליים לא ינותקו מחשמל | בנוסף, רשות החשמל תקבע הליך שימוע לצרכנים לפני שהחשמל ינותק מביתם | עד כה הגנו תקנות רשות החשמל רק על ניצולי שואה וכאלה שאספקת החשמל הייתה חיונית עבורם מטעמי בריאות

חברת החשמל | צילום: שאטרסטוק

פסיקה בעתירה שהוגשה לבג"צ נגד ההסדרים החלים על גביית חובות של צרכנים ביתיים בגין צריכת חשמל, ובכלל זה באפשרות הניתוק של אספקת חשמל לבתיהם, כפי שזו נקבעה באמות המידה שהותקנו על-ידי רשות החשמל.

לפי פסיקת בית המשפט העליון, חברת החשמל לא תוכל לנתק מחשמל צרכנים ביתיים בעלי חובות, אם הם נמצאים בקשיים כלכליים ומצב רפואי מוכח. כמו כן, קבע בג"ץ, כי רשות החשמל תתקן את אמות המידה המגדירות מי הן האוכלוסיות המוגנות מפני ניתוק בגין. "אספקת חשמל בסיסית נחשבת כיום למצרך חיוני שלא ניתן לנהל אורח חיים שגרתי בלעדיו", נכתב בפסק הדין.

250/200 סייד בר + קובייה

השופטת דפנה ברק ארז כתבה כי "…קשה לתאר ניהולה של שגרת חיים ללא שימוש בחשמל, שהוא תנאי בסיסי נדרש לתאורה ולהפעלתם של מכשירים חיוניים הנמצאים בשימוש יום-יומי, כדוגמת מקרר… האם סביר שגם במקרה של קושי כלכלי קיצוני, למשל משק בית דל שבו תינוקות רכים, אולי כאלה בעלי הזדקקות רפואית, לא תהא אפשרות למנוע ניתוק מחשמל, אף כאשר קיימות ראיות מינהליות לכך שאין לבני הבית כל יכולת ממשית לגייס כסף לתשלום חוב עבר בשל מצוקה כלכלית שאליה נקלעה המשפחה?"

המדינה חוייבה לשלם 40 אלף ש"ח הוצאות לעותרים – האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם וארגונים נוספים שטענו כי יש להבטיח הענקת זכות טיעון סדורה לפני ניתוק, וכי יש לבטל את האפשרות לגבות חלק מחובות העבר על ידי קיזוז מתשלום עבור צריכת חשמל עתידית.

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, אשר הצטרף כידיד בית המשפט לעתירה שהוגשה לבג"צ בעניין ניתוק צרכנים מחשמל, מסר כי הוא "מברך על פסק הדין של בג"ץ המכיר בהיותה של הזכות לצריכת חשמל כזכות אנושית-אוניברסלית, שהיא חלק מן הזכות הבסיסית לחיים בכבוד הראויה להגנה, וכן בפגיעה האנושה הנגרמת לאנשים החיים בעוני כתוצאה מניתוקם מחשמל על רקע מצוקתם הכלכלית. בית המשפט חייב את חברת החשמל לתקן את אמות המידה כך שמצב כלכלי או רפואי חריג יהוו טעם לאי-ניתוק מחשמל וכי טרם ניתוק מצרכן תקיים חברת החשמל לצרכן הליך שימוע מוסדר, ואף קצב לכך זמנים.

Inner article

"אין ספק כי פסק הדין יסייע לצרכנים המצויים במצוקה קשה, אשר נפגעו מניתוק חשמל או מהצורך לוותר על תרופות ומצרכים בסיסיים כדי שלא להיוותר בעלטה וללא צרכים בסיסיים אחרים. הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ימשיך לעמוד לרשות צרכנים זכאים שזכויותיהם הבסיסיות נפגעות ומזמין את הנפגעים לפנות אל מחוזות הסיוע ברחבי הארץ".

גם שר המשפטים גדעון סער בירך על פסיקת בית המשפט. "בג"ץ צדק כשקבע שלא ניתן לנתק אזרחים מחשמל כאמצעי לגביית חובות, מבלי להתחשב כלל במצבם הכלכלי. על רשות החשמל לבחון אמות מידה חדשות לגביית חובות ולניתוק צרכנים מן החשמל".

שרת האנרגיה קארין אלהרר כתבה עם פרסום פסיקת בג"ץ: "נדאג ליישום פסיקת בג״צ בנוגע למדיניות ניתוקי חשמל, אך לא נסתפק בזה. לאורך עשור בפוליטיקה פעלתי לצמצום פערים חברתיים כח״כ ובחצי השנה האחרונה כשרת האנרגיה. רק השבוע הנחתי את חברת החשמל שלא לאפשר ניתוקים במהלך גל הקור. אמשיך לפעול כדי לקדם נגישות לאנרגיה לכל שכבות האוכלוסייה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה