בדרך לקריאה שניה ושלישית: דירת יתום תיחשב כדירה יחידה

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית: רכישת דירה למען יתום תחשב כרכישת דירה יחידה | בהצעת החוק הודגש כי כל מקרה של רכישת דירה על שם ילד מתחת לגיל 18 מחייב אישור בית משפט הכרוך באישור האפוטרופוס הכללי, כדי למנוע חשש של ניצול זכות הדירה היחידה להטבת מס עבור ההורה

דירה | צילום: fizkes, שאטרסטוק

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – רכישת דירה על ידי ילד יתום), התשפ"ג- 2022.

האמור הוא בהצעת חוק של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, הקובעת כי ברכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו, יוחרג התא המשפחתי הקיים בין הורה וילד, כפי שהוחרג "ילד נשוי", כך שיוטל על רכישה כזו מס בשיעורים הקבועים לדירה יחידה, הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס שבח.

חוק מיסוי מקרקעין, מכיר בהורה וילד עד גיל 18 כתא משפחתי אחד לעניין חישוב מסי המקרקעין. הרציונל הוא שילד עד גיל 18 מצוי בחזקת הוריו, ורכישת דירה על שמו עלולה להיות רכישה שנעשית עבור הוריו ורק נרשמת על שם הילד. שכן לא סביר שילד מחזיק בהון הנדרש לרכישת נכס מקרקעין, ורכישה זו מתבצעת באמצעות כספי ההורים, ומכאן, שהם רוכשי הנכס בפועל.

הצעת החוק מבקשת לטפל במקרים בהם רכישת דירה על ידי ילד יתום מאחד מהוריו, נעשית מכספי הירושה של ההורה הנפטר, ומטרת הרכישה היא הבטחת עתידו הכלכלי של הילד. לפיכך, רישום הדירה על שמו לא נועד לשם התחמקות מתשלומי מסים בעד רכישת הנכס כאמור.

כן מבקשת הצעת החוק לטפל במקרים בהם המשפחה המורחבת או הקהילה בה חי הילד, תומכת ומתגייסת למען הבטחת עתידו ומעוניינת לרכוש עבורו דירה, כשהמועד המתאים לגיוס כספים עבור מטרה זו הוא סמוך ככל האפשר לפטירת אחד מהורי הילד בעודו עדיין קטין. במקרים כאלה, גם אם רכישת הדירה נעשית על שם הילד לשם הבטחת עתידו, תנאי המיסוי שיחולו על הרכישות יהיו בהתאם להורה שנותר בחיים, ומקום בו יש בחזקתו דירות נוספות, סביר להניח שלא ייהנה הילד מתנאי מס מוטבים או פטורים, כפי שמוגדר בחוק ביחס לבעלי דירה יחידה.

כך, בהצעת החוק מוצע לקבוע כי ברכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו, יוחרג התא המשפחתי הקיים בין הורה וילד, כפי שהוחרג "ילד נשוי", כך שיוטל על רכישה כאמור מס בשיעורים הקבועים לדירה יחידה.

בהצעה מודגש כי כל מקרה של רכישת דירה על שם ילד מתחת לגיל 18 מחייב את אישור בית המשפט, שדורש את התייחסות ואישור האפוטרופוס הכללי, כך שאין חשש שזכות זו תנוצל על ידי ההורה להטבת מס עבורו.

במהלך השנים האחרונות ניסתה הוועדה בתאום עם רשות המיסים להגיע להסדר שיאפשר החרגה זו בלא חקיקה, אך המהלך לא צלח.

ח"כ יעקב אשר: "הצעת החוק עצמה היא הצעת חוק חשובה, יש הגדרה שמדינת ישראל לא רצתה שאנשים יעשו שימוש בתא המשפחתי כדי לרכוש דירות בצורה כזו או אחרת או לקבל פטורים כאלה ואחרים, לכן קבעו שילד עד גיל 18 הוא בתא המשפחתי, ודירה שקונים על שמו הוא צריך לרכוש מס רכישה כפי שנקבע בחוק. מנגד משפחה שחוותה יתמות, ילד שהתייתם מאמא או אבא, או שניהם, והוא בן 3 או 4, אי אפשר לדעת מה האמא או האבא יעשו בהמשך חייהם, ורוצים להבטיח את עתידם של היתומים בהמשך החיים, זה משהו אלמנטרי, וברור שאי אפשר למסות אותם על כך. כך בעצם קובע החוק כי ילד כזה הוא כאילו בן 18, והוא לא נחשב לחלק מהתא המשפחתי".

ח"כ ינון אזולאי: "זהו חוק מבורך וחוק טוב, כל פעם אמרו לנו שמטפלים ומטפלים ולא טיפלו, אני מקווה שילמדו מזה, כל פעם שמים הצעת חוק ורק אז מדברים אתנו".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "הבקשה שלנו מרשות המיסים, שאם יש תיקים פתוחים כאלה, תחילו גם עליהם את התיקון הזה".

כתיבת תגובה