בהמשך למעקב 'ביזנעס': מלגות טלדור ייפתחו לערעורים

בנוסף: במקרה של הודעה על סכום נמוך מהזכאות לפי הניקוד – יושלם סכום המלגה לזכאות המלאה. סטודנטים שקיבלו הודעה על מלגות גבוהות מהניקוד המגיע להם, לא ייפגעו והקרן תספוג את העלות

מלגות סטודנטים shutterstock

הפרסום והרעש התקשורתי שיצר 'ביזנעס' אודות השערוריה שבחלוקת מלגות טלדור באופן שהקריטריונים אינם ברורים, או מפלים חרדים מלכתחילה – עובד. מסתבר שיש מי שנלחצו מכך במשרד החינוך כמו גם מכינוס ועדת החינוך לבקשת ח"כ מיכאל מלכיאלי לדיון בנושא.

ברגעים אלו ממש קיבלו הסטודנטים שנרשמו למערכת 'טלדור' הודעה כי "לאחר בדיקה ושדרוג מערכת הסיוע לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח, נמצא כי ישנם מקרים בהם נמסרו הודעות שגויות לסטודנטים בדבר זכאותם למלגה. בחלק מהמקרים נמסרה הודעה באשר לסכום מלגה נמוך מהזכאות, ובחלק האחר נמסרה הודעה בדבר זכאות למלגה באופן הגבוה מחישוב הזכאות. בעקבות ממצא זה נערכה בדיקה מחודשת ומקיפה לכלל הבקשות".

apps-box

לפי ההודעה, כדי למנוע פגיעה בסטודנטים ובהנחיית שר החינוך "תוקנו ההודעות בדבר זכאות נמוכה והושלם סכום המלגה לכדי הזכאות המלאה. מקום בו נקבעה זכאות גבוהה עבור סטודנט. זאת, יותר מכפי המגיע לו, קרן הסיוע תספוג את העלות העודפת והמלגה תשולם לסטודנט כפי שנמסר בהודעה אליו".

באשר לערעורים, נאמר בהודעה כי, "בעקבות התקלה שהתגלתה במערכת הסיוע לשנת הלימודים תשע"ח , נמצא כי חלק מהערעורים והמסמכים שצורפו לא נקלטו בצורה תקינה לכן יש לבצע את תהליך הגשת הערעור מחדש. באמצעות המערכת בלבד. המערכת תפתח לשבועיים בלבד לשם הגשת הערעור.

"ניתן להגיש ערעור רק אם חלו שינויים בנתונים שבטופס הבקשה ובצירוף מסמכים מתאימים. פניות בנושא ערעורים דרך המייל לא יטופלו.

"הודעות תישלחנה במקרה של שינוי מההודעה הקודמת.

"ביום ראשון 8/7/2018 כ"ה בתמוז, המערכת תפתח לכלל הסטודנטים, להזנת פרטי בנק, ערעורים וגם לצורך ביצוע העברת המלגה לזכאים.

"המערכת ומוקד הפניות הטלפוני וישובו לפעילות מלאה החל מיום ראשון כ"ה בתמוז תשע"ח, 8.7.2018. (מוקד טלפוני לבירורים 1700505885)".

מסתבר שהלחץ השפיע אבל לא מספיק: כזכור, עדיין אי אפשר להבין פרטים שונים כמו מי זכאי ולמה. עם זאת, מתחת להודעה זו פורסמו דרגות הסיוע כפי שנקבעו לשנת הלימודים תשע"ח עם הניקוד המפורט:

ניקוד 60 – 61

סכום הלוואה בסך של 7,000 ₪

ניקוד 62 – 80

סכום מענק בסך של 4,000 ₪

ניקוד 81 – 91

סכום מענק בסך של 6,240 ₪

ניקוד 91 – ומעלה

סכום מענק בסך של 12,480 ₪

side
inner

כתיבת תגובה