בחציון הראשון 2022: זינוק של 48% בתמלוגי האנרגיה למדינה

אגף התמלוגים במשרד האנרגיה חושף את נתוני התמלוגים שנכנסו לקופת המדינה: עד היום גבה משרד האנרגיה מתמלוגי גז טבעי כ-10 מיליארד ₪ | בחציון הראשון של 2022 חל זינוק של כ-50% בהיקף התמלוגים מגז טבעי, ממחצבים ומאגרות שהסתכמו בסך של כ-829 מיליון ₪

תמלוגים | מקור: משרד האנרגיה

מנתונים שמציג אגף התמלוגים במשרד האנרגיה עולה כי בחציון הראשון של 2022 נרשמה קפיצה משמעותית של כ-48% בסך התמלוגים שנגבו ממאגרי הגז הטבעי שעומדים כעת על כ-824 מיליון ₪, זאת ביחס לחציון הראשון של 2021 שם עמד סך התמלוגים על כ-557 מיליון ₪. עלייה זו מגיעה כתוצאה מהפקת שיא של גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר בחציון הראשון של השנה, שהסתכמה ב-10.85 BCM, מתוכם כ-6.26 BCM למשק המקומי וכ-4.59 BCM לייצוא – זאת, לעומת הפקה של כ-8.9 BCM בחציון הראשון של 2021 – עלייה של כ-21.9%.

מעבר לכך, העלייה בשער הדולר תרמה גם היא לגידול משמעותי בסך התמלוגים. 

250/200 סייד בר + קובייה

Inner 620/130

בנוסף לתמלוגים מגז טבעי ונפט, נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.

אגף תמלוגים חשבונאות וכלכלה מעדכן את תחזית התמלוגים לשנת 2022 ומעריך שיסתכמו בכ-1.55 מיליארד ₪.

שרת האנרגיה, קארין אלהרר: "משמעותה של הגדלת הכנסות המדינה מתמלוגי הגז הטבעי בכ-50% בחציון הראשון של 2022 היא הגדלת הכסף המושקע בקופת המדינה. השנה נשבר שיא בהפקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר, שישבר פעם נוספת עם תחילת הפקת הגז הטבעי מאסדת כריש הצפויה בקרוב. הגז הטבעי שמופק מיועד בראש ובראשונה למשק המקומי, אך גם לייצוא וחלקו אף ימכר בהמשך לאיחוד האירופי המתמודד עם משבר אנרגיה חסר תקדים. זאת, כחלק מהסכם טרילטרלי שנחתם בחודש יוני האחרון, בין ישראל מצרים והאיחוד האירופי לייצוא גז טבעי ישראלי לאיחוד האירופי"

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה