בין היצע לביקוש: איזה משרות פנויות כבר נתפסו?

ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות של הלמ”ס יוצר מסד נתונים עדכני יותר לרמות ההיצע והביקוש בשוק העבודה בישראל בחודשים ינואר-מרץ 2021 • כמה מנהלי שיווק ומכירות נדרשו לשוק מכלל המנהלים שגויסו, לאיזה משרות ‘נחטפו’ בעלי תואר אקדמי ואלו מקצועות עדיין ממתינות לאיוש • מסע מרתק בשוק העבודה

פקידות, קלדנות, עבודה על מחשב | אילוסטרציה: PIXABAY

הלשכה המרכזית לסטיטיסטיקה פרסמה היום (ג) ממצאים מניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות. במסגרת זו, ערכה הלמ”ס השוואה בין היצע של כוח עבודה לבין ביקוש לכוח עבודה. ההיצע של כוח עבודה, כולל את מספר מחפשי עבודה ב-12 החודשים האחרונים, כולל מועסקים שחיפשו עבודה אחרת או עבודה עם מספר שעות רב יותר בארבעת השבועות האחרונים, בלתי מועסקים ואינם משתתפים בכוח העבודה שחיפשו עבודה ב-12 החודשים האחרונים. ואילו הביקוש לכוח עבודה – כולל את מספר המשרות הפנויות. הוי אומר: היחס בין היצע לביקוש – הוא היחס בין המבקשים לעבוד (מחפשי עבודה) לבין מספר המשרות הפנויות.

לפני הכל, הנתונים בקצרה ובתמצית: ברבעון ראשון של שנת 2021 עלה מספר המשרות הפנויות ל-89.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 66.0 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי של 2020).

250/200 סייד בר + קובייה

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) ירד ל-4.4 לעומת 6.4 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-3.7 לעומת 5.3 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר המשרות הפנויות עולה המספר המבקשים לעבוד) נמצא בקרב מפתחי תכנה ובקרב עוזרים בהכנת מזון.

ולנתונים בהרחבה.

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-7 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 7 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים, בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל, בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות ובקרב עובדי מזכירות (כללי).

העבודה מחכה. עולם המחשבים | מקור: pixabay

מספר המשרות הפנויות עלה ברבעון הראשון של שנת 2021 ל-89.1 אלף משרות (לעומת 66.0 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). יצוין כי ברבעונים הראשון והשני 2020 נרשמה ירידה חדה במספר המשרות הפנויות בעקבות נגיף הקורונה והמשבר בשוק העבודה כתוצאה מכך. ברבעון השלישי של 2020 התהפכה המגמה וחלה עלייה במספר משרות הפנויות. ברבעון הראשון 2021 במרבית משלחי היד נמשכת עלייה במספר המשרות הפנויות וירידה ביחס בין היצע לביקוש לעומת שלושת הרבעונים הקודמים.

היחס בין היצע לביקוש ברבעון הראשון של 2021 ירד ל-4.4 (לעומת 6.4 ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון של 2021 בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-3.7 (לעומת 5.3 ברבעון הרביעי 2020). יצוין, כי בקרב מחפשי עבודה (היצע עבודה) ישנם כ-17% שמשלח היד שהם מחפשים לעבוד בו אינו ידוע.

ברבעון הראשון 2021 היחס בין היצע לביקוש ירד לעומת הרבעון הקודם בכל הקבוצות ראשיות.

מי הכי מבוקש?

מנהלים

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים עלה ל-2.0 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 1.5 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-6.5 (לעומת 8.5 ברבעון הקודם).

יחס בין היצע לביקוש בקרב מנהלים

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
12 מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח                        3.6                      2.3
1221 מנהלי מכירות ושיווק                        3.2                      1.7
13 מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים  ..                    15.7
14 מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים                     12.0                      6.6

הביקוש הגדול ביותר בתוך מנהלים היה למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח והיווה כ-51% מהביקוש למנהלים. מתוכם הביקוש העיקרי היה למנהלי מכירות ושיווק.

עבודה | תמונה: pexels.com

בעלי משלח יד אקדמי

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי עלה ל-21.2 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 18.0 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-4.0 (לעומת 4.7 ברבעון הקודם).

 יחס בין היצע לביקוש בקרב בעלי משלח יד אקדמי

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
21 בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה 4.9 3.8
25 בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 2.0 2.1
2512 מפתחי תכנה 0.8 0.7

היחס בין היצע לביקוש במשלח היד מפתחי תכנה היה 0.7, כלומר מספר המשרות הפנויות במשלח היד הזה גובר על מספר המבקשים לעבוד בו.

הביקוש הגדול ביותר בקרב בעלי משלח יד אקדמי היה לבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) והיווה כ- 51% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי. מתוך בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) עיקר הביקוש היה למפתחי תכנה.

הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלחי יד נלווה

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה עלה ל-7.5 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 6.5 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-6.6 (לעומת 7.7 ברבעון הקודם).

יחס בין היצע לביקוש בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
31 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה 4.0 3.6
33 בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל 9.1 7.3
3313 מנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומה 6.4 4.6
34 בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות 15.6 12.2
35 הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 2.2 3.6

הביקוש הגדול ביותר בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה היה לבעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל והיווה כ-47% מהביקוש להנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה. בתוך בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל ניכר ביקוש למנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומה.

עובדים בענף ההייטק. אילוסטרציה | צילום: Pressmaster, שאטרסטוק

870/135 ליינר ארטקל

פקידים כלליים ועובדי משרד

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד עלה ל- 6.4 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 5.1 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-5.1 (לעומת 6.6 ברבעון הקודם).

יחס בין היצע לביקוש בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
41 פקידים כלליים קלדנים 9.5 6.3
42 פקידי שירות לקוחות 5.0 4.2
4222 פקידים במרכזי מידע ללקוחות 5.0 1.6
43 פקידי רישום של נתונים ושל חומרים 5.1 4.1

 הביקוש הגדול ביותר בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד היה לפקידי שירות לקוחות והיווה כ-36% מהביקוש לכלל פקידים כלליים ועובדי משרד. בתוך הקבוצה הזו הביקוש הגדול ביותר היה לפקידים במרכזי מידע ללקוחות.

עובדי מכירות ושירותים

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות ושירותים עלה ל- 24.9 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 13.7 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-3.1 (לעומת 6.3 ברבעון הקודם).

יחס בין היצע לביקוש בקרב עובדי מכירות ושירותים

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
51 עובדים בתחום השירותים האישיים 32.9 3.5
52 עובדי מכירות 4.9 2.7
5244 נציגי מכירות בטלפון 1.0 1.5
53 מטפלים אישיים 2.9 2.7

הביקוש הגדול ביותר בקרב עובדי מכירות ושירותים היה לעובדי מכירות (סמל 52) והיווה כ-42% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים. בתוך עובדי מכירות ניכר הביקוש לנציגי מכירות בטלפון (סמל 5244).

עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים

ברבעון הראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים עלה ל-17.5 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 15.2 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.8 (לעומת 3.5 ברבעון הקודם).

יחס בין היצע לביקוש בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
71 עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה (פרט לחשמלאים) 2.0 2.8
 *711-712 בנאים, רצפים, טייחים ובעלי מלאכה דומים 1.4 2.3
72 עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה 3.3 2.4
74 בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה 2.8 3.6
83 נהגים ומפעילי מתקנים ניידים 4.9 2.6

* כולל משלחי יד הבאים בלבד: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומה לנמ”א, רצפים ומניחי אריחים וטייחים.

הביקוש הגדול ביותר בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים היה לנהגים ומפעילים מתקנים ניידים והיווה כ- 32% מהביקוש לעובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים. הביקוש לעובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה (פרט לחשמלאים) היווה כ-24% מכלל הביקוש לעובדים בקבוצה הראשית הזאת. בתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה לקבוצת משלחי היד הבאים: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומים לנמ”א, רצפים ומניחי אריחים וטייחים

עובדים בלתי מקצועיים

ברבעון ראשון 2021 מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים בלתי מקצועיים עלה ל- 8.2 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 4.9 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2020). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.4 (לעומת 5.2 ברבעון הקודם).

עובדים בענף הניקיון shutterstock

יחס בין היצע לביקוש בקרב עובדים בלתי מקצועיים

סמל קבוצה שם קבוצה היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הרביעי 2020 היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון 2021
91 עובדי ניקיון ועוזרים 5.1 2.3
911 עובדי ניקיון ועוזרים בבתים פרטיים, בבתי מלון ובמשרדים 7.7 4.3
93 פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה 4.7 3.4
94 עוזרים בהכנת מזון .. 0.9

הביקוש הגדול ביותר בקרב עובדים בלתי מקצועיים היה לעובדי ניקיון ועוזרים והיווה כ-39% מהביקוש לעובדים בקרב עובדים בלתי מקצועיים. מתוך הביקוש לעובדי ניקיון ועוזרים עיקר הביקוש היה לעובדי ניקיון ועוזרים בבתים פרטיים, בבתי מלון ובמשרדים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה