בין 4,350 ל-9,350 ש' לעסקים שנפגעו בתקופת האומיקרון

דואגים לעצמאים: חוק המענק לעסקים בגין תקופת האומיקרון עבר בכנסת | אלפי שקלים יועברו כמענק לכל עסק שמחזור ההכנסות שלו ירד בתקופת האומיקרון ב-25% לפחות | מליאת הכנסת אישרה סופית את המענק לעסקים שלהם מחזור שבין 18 אלף ש' ל-80 מיליון ש'

דיון בוועדת הכספים בחוק לפיצוי עסקים בגין האומיקרון | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש. 15 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

מוצע כי יינתן מענק סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שמחזור עסקאותיהם נפגע בשל התפשטות זן האומיקרון בחודשים ינואר ופברואר 2022, בהתאם למודל של מענק השתתפות בהוצאות קבועות שניתן לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

המענק נוגע לעסקים עם מחזורים של בין 18 אלף שקלים ל-80 מיליון, אשר ספגו ירידה של 25 אחוז לפחות, במחזור עסקיהם בתקופת התפשטות האומיקרון, לעומת מחזור העסקאות בשנת הבסיס. סכום המענק כאמור ישתנה בהתאם למחזור עסקאותיו של העוסק בשנת הבסיס. כך למשל, לגבי עסקים קטנים עם מחזור של עד 300 אלף שקלים – יעמוד גובה הפיצוי על 4,350 ועד 9,350 שקלים לעסק. גובה המענק משתנה לפי גובה המחזור של העסק, בקבוצות של 50 אלף שקלים.

במהלך ההצבעה התקבלה הסתייגות תקציבית, הקובעת כי תקרת המחזור לעסק, שתאפשר מתן מענק סיוע על פי המפורט בהצעה, תעמוד כאמור על 80 מיליון שקלים במקום 60 מיליון, כפי שפורט תחילה בנוסח שאושר על ידי ועדת הכספים. שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן, הודיעה מעל דוכן הכנסת כי העלות התקציבית של ההסתייגות מקובלת על הממשלה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "במהלך חודשים ינואר ופברואר בשנת 2022 חלה התפשטותו העיקרית של זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש בישראל. קצב התפשטות הזן היה גבוה מאוד באופן יחסי לזנים קודמים והביא לכך שקבוצה גדולה מהאוכלוסייה חלתה או שהתה בבידוד בהיקף גבוה לעומת גלי ההדבקה הקודמים.

"כתוצאה מכך, נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים, שעיקרה בפלח הצרכני, וזאת לאחר שנתיים שבהן הטילה הממשלה מזמן לזמן הגבלות משמעותיות על פתיחת עסקים ועל התייצבותם של עובדים במקום עבודתם.

Inner article

"למרות שהיקפי הפגיעה הכלכלית נמוכים יותר מגלי ההתפשטות הראשונים של נגיף הקורונה החדש, ישנם עסקים שחוו ירידת מחזורים במסגרת ההתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון בחודשים ינואר ופברואר בשנת 2022.

"נוסף על כך, בעסקים קטנים, היקפן של ההוצאות הקבועות ביחס למחזור העסקאות, גבוה יותר לעומת המצב בעסקים גדולים, ועל כן עסקים קטנים חשופים לפגיעה כלכלית בעת משבר בצורה משמעותית יותר וזקוקים לסיוע כדי לשרוד את ירידת המחזורים האמורה", נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק.

יוע״מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס אמר היום כי "החקיקה תאפשר לבעלי העסקים, שנפגעו כתוצאה מגל האומיקרון, לקבל סיוע ראוי, כפי שהובטח על ידי שר האוצר. זאת הייתה לידה לא קלה, אבל אני גאה בתוצאה, כי אחרי עבודה מקצועית של חודשים ארוכים והשקעה של עשרות רבות של שעות דיונים, בהם ירדנו לפרטי פרטים, ועם תמיכה גבית של סגן השר קארה – הצלחנו לטייב מקצועית את החקיקה לסיוע לעסקים, וזה לא מובן מאליו, שמרבית המלצותינו המקצועיות התקבלו ע״י שר האוצר ויו״ר וועדת הכספים, כאינסטנציה מקצועית וכמי שבפועל מייצגים את מרבית העסקים הקטנים והבינוניים, ומלווים אותם ביום יום ולאורך כל משבר הקורונה"

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה