‘בית התבשיל’ בהערכות מוגברת לסעודות שבת וחג השבועות

חג השבועות יחול השנה במוצאי שב”ק פרשת במדבר ובבית התבשיל נערכים להכנת סעודות שבת וחג ליומיים ברציפות ● נפתחה מגבית חג השבועות של בית התבשיל

במטבח המרכזי של בית התבשיל נערכים בימים אלו לקראת חג השבועות שיחול השנה במוצאי שב”ק פרשת במדבר, כך שההיערכות הינה לקראת הכנת אלפי מנות לסעודות שבת וחג ליומיים ברציפות. בנוסף, השנה בשל הגידול בקרב המשפחות הנתמכות על ידי בית התבשיל וזוכות לחלוקת סעודות ישירות לבתיהם, ההיערכות תהיה ביתר שאת ויוכנו עשרות אלפי סעודות מוכנות לסעודות החג והשבת שיישלחו לבתי המשפחות עוד קודם שב”ק פרשת במדבר – לצד הסעודות אשר יחולקו בחדרי האוכל המרכזיים של בית התבשיל, סעודות בשריות, וחלביות עשירות ומזינות עמוסות בסלטים ובתוספות כיד המלך.

במקביל להיערכות הרבתית לקראת החג ממשיכים בבית התבשיל בפעילות הסדירה היומיומית ובשליחת אלפי ארוחות למשפחות הנצרכות בכל יום. מדובר בארוחות מזינות ובתפריט עשיר שאינו מבייש שולחנם של מלכים.

apps-box

בימים אלו אף נערכת מגבית חג השבועות לבית התבשיל, שם מזכירים את החובה המוטלת על כל אחד לארח עניים על שלחנו בחג השבועות, כדברי הרמב”ם אשר כגחלי אש מוכיח על כך: “וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש – אין זו שמחת מצוה, אלא שמחת כרסו”. וכבר פסקו גדולי הדור זצוק”ל ויבדלחט”א שליט”א שעתה כאשר בית התבשיל עושה זאת במקומנו חובה על כל אחד לתמוך בהם, ותרומה לבית התבשיל כמוה כהכנסת האורח לבית ממש”.

בנוסף, ימים אלו הידועים כמסוגלים להצלחת הבנים והבנות בלימוד והבנת התורה וללכת בדרכי ישרים, מתעורר שוב הצורך שעל מנת שילדי ישראל יוכלו להבין את הנלמד ולהתרכז בשיעור – עליהם להיות שבעים, שכן תזונה נאותה היא תנאי בסיסי להצלחתו של הילד בלימודים. הורים רבים, מזילים דמעות בסתר על נפש בנם, גם הם רוצים לרוות נחת מילדם, אך המחסור, הדחק, הקצבה הזעומה מספיקה בקושי עבור לחם וחלב, כאשר ארוחת צהרים מזינה ומבושלת היא כבר מעבר לכוחות שלהם. וכך עשויים לעבור ימים, שבועות ואפילו חודשים, מבלי שמישהו יפקח את עיניו ויתן דעתו על ילדים מסכנים אלו, שהרעב הוא מנת חלקם בקביעות.

בבית התבשיל זיהו זאת ולקראת חג השבועות, כמו במהלך השנה כולה, נותנים לכל ילד את הזדמנות חייו! שלא יישארו ילדים רעבים בתוכנו. הארוחות החמות המנות המזינות של “בית התבשיל” הנשלחות לבתי משפחות הסובלות ל”ע מקושי זמני בבית בדרך של כבוד, הן נקודת הפתיחה הטובה ביותר, ממנה הילדים יכולים רק לעלות, ולזכות גם הם בטעימה מהאור הגנוז בתורה. זאת חובתנו המוסרית לכל אב ואם יהודיים. למלא להם את החסר היכן שידנו משגת, לסלול את הדרך אף עבור ה’אוצר’ שלהם. גם להם מגיע נחת יהודית!

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א, כבר שיבחו את פועלו הרב של בית התבשיל במתן אלפי ארוחות מוכנות למשפחות נצרכים בחלוקה ישירה לבתיהם ובחדרי האוכל המרכזיים של בית התבשיל – בסעודת השבת והחג. גדולי ישראל אף חתמו על קריאת קודש בה הם קוראים לכלל הציבור להיות שותפים במצוות הצדקה הזו ואף כתבו כי “וראינו שדבר גדול מאוד הם עושים וזכות זו מגין”.

וכבר כתב השולחן ערוך על מצוות שמחת יום טוב בסעודות “וחייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר עניים”. והוסיף שם ה’משנה ברורה’: “אבל מה נעשה עם האומללים והנדכאים בעיר שמתביישין לפשוט יד ולבקש, וע”כ נהגו שבאיזה מקומות שקודם יום טוב הולכין נדיבי לב לקבץ עבור אלו המרי נפש ואשרי האנשים שמשימין עין על זה שמזכין לעצמם ומזכין לכל אנשי העיר”.

יתר על כך, מבקשים בבית התבשיל לעורר את עם ישראל חביבין, המקבלים את התורה מתוך קבלות טובות לכל השנה, לקבל על עצמם להכניס ילד רעב בדרך קבע אל תוך ביתם בתשלום חודשי קבוע, אשר בוודאי נושעים כל התומכים בדבר ישועה ורחמים, ודבר זה נחשב כאילו הילד הרעב מסב על שולחן התורם ממש בכל יום שבת חג ומועד.

side
ono-inner

כתיבת תגובה