בכ-270 מלש”ח: משפחת ברק תהפוך לשותפה בגלובלטק ובאיילון

מהלך אסטרטגי נוסף לקבוצת הביטוח הדיגיטלית weSure Global Tech: משפחת ברק תהפוך לשותפה בגלובלטק ובאיילון בהשקעה כוללת של כ-270 מיליון שקל | חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע”מ, בשליטת משפחת ברק, תשקיע כ-180 מיליון שקל תמורת כ-25.6% מקבוצת איילון אחזקות ותהיה שותפתה של גלובלטק בגרעין השליטה בחברה | במקביל, תשקיע קיסריה כ-90 מיליון שקל תמורת הנפקה פרטית של כ-17.5% ממניות גלובלטק לפי מחיר של 6.3 שקל למניה – המשקף את מחיר ההנפקה במרץ השנה בפרמיה של כ-8%

ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל במשרדי 'ווישור' | צילום: רמי זרנגר

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח weSure Global Tech (weSure) מדווחת היום על חתימת הסכם אסטרטגי חשוב נוסף, במסגרתו תהפוך חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע”מ (“קיסריה”), שבשליטת משפחת ברק, לשותפתה בגרעין השליטה בקבוצת הביטוח והפיננסים איילון אחזקות (“איילון”), לאחר שתושלם רכישתה, וכן תחזיק במניות בשיעור משמעותי בחברת ווישור גלובטק עצמה.

על פי ההסכם, במקביל להשלמת ההסכם לרכישת השליטה (כ-67.2%) במניות קבוצת איילון על ידי גלובלטק מידי מנהל העזבון של לוי רחמני ז”ל, תרכוש קיסריה מידי גלובלטק כ-25.6% ממניות איילון אחזקות תמורת כ-180 מיליון שקל, לפי מחיר למניה זהה לזה בו רוכשת גלובלטק את מניות איילון אחזקות.

250/200 סייד בר + קובייה

במקביל, תשקיע קיסריה סכום של כ-90 מיליון שקל תמורת כ-14.28 מיליון מניות של ווישור גלובלטק, במסגרת הנפקה פרטית של מניות, שתבצע גלובלטק לקיסריה. מניות אלה יהוו כ-17.5% ממניות גלובלטק, והן יונפקו לפי מחיר של 6.3 שקל למניית גלובלטק, המשקף פרמיה של כ-8% למחיר המניה בהנפקה שביצעה גלובלטק במרץ השנה.

בין הצדדים נחתמה גם מערכת הסכמים, המסדירה את צירופה של קיסריה לגרעין השליטה באיילון ובגלובלטק, ומאפשרת לקיסריה, בין היתר, למנות נציגים בדירקטוריונים של שתי החברות. לקיסריה שמורה האפשרות עד ליום 31 בדצמבר 2021 , להקטין פרו ראטה את כמות המניות הנמכרות והמוקצות שהיא רוכשת, באותו שיעור, ובלבד שהשקעתה לא תפחת מ- 67% מהתחייבותה.

יצויין, כי מערך הסכמי ההשקעה בין ווישור לבין קיסריה כפוף למספר תנאים מתלים, כמקובל, ביניהם, אישור העסקה בדירקטוריון גלובלטק, השלמת עיסקה הרכישה של איילון על ידי גלובלטק, אישור הממונה על רשות שוק ההון, אישור הממונה על התחרות ועוד.

Inner article

ווישור גלובלטק חתמה בשלהי חודש יוני 2021 על הסכם לרכישת 12,240,389 מניות רגילות בנות 1 ש”ח ערך נקוב כל אחת של איילון אחזקות בע”מ, המהוות 67.24% מהונה המונפק של איילון, וזאת בכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים. התמורה בגין כל אחת מהמניות הנמכרות הינה סך של 38.617 ש”ח למניה ובמצטבר תסתכם התמורה בגין המניות הנמכרות בסך של 472.7 מיליון שקל.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה