בנייה ירוקה: 74% מהמטראז' לבנייה בתכניות ירוקות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דוח עתודות הבנייה הירוקה בישראל לשנת 2019: 40% מתוכניות הבנייה שאושרו בועדת התכנון נקבעו כירוקות, פי 1.5 מבשנה שעברה • 74% מסך המ"ר שאושרו בתוכניות הבנייה כללו דרישה לעמידה בתקן בנייה ירוקה

בנייה ירוקה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דו"ח עתודות בנייה ירוקה בישראל לשנת 2019. מנתוני הדוח עולה, כי חלה עלייה בהיקפן של תוכניות הבנייה הירוקות בערי פורום ה-15 ואף מחוצה להן. בעוד שבשנת 2018 אחוז תוכניות הבנייה שכללו דרישה מחייבת לעמוד בתקן הבנייה הירוקה עמד על 26%, בשנת 2019 כ-40% מסך כל התוכניות שאושרו בוועדות התכנון נקבעו כתוכניות "ירוקות" מחייבות.

ממצא זה תומך בהחלטתן של ערי הפורום לחייב עמידה בתקן בנייה ירוקה בשטחיהן, ובהשפעתן על ערים נוספות שאינן נמנות על ערי הפורום. ערים אלו הקדימו לאמץ את מדיניות הבנייה הירוקה, והן מהוות חלוצות בדרך של ישראל למעבר לבנייה שלוקחת בחשבון מרכיבים של יעילות אנרגטית, צמצום זיהומים לאדם ולסביבה, הקטנת מפגעי פסולת בניין וקידום מיחזור וכלכלה מעגלית בענף החומרים, לצד הקטנת הפגיעה במערכות האקולוגיות.

250/200 סייד בר + קובייה

כמו כן, מהדו"ח עולה, כי ניתן לראות שמגמת המעבר לבנייה הירוקה מתרחבת גם בערים שאינן חברות בפורום ה-15, כאשר מרבית יחידות הדיור הירוקות, 75%, אושרו השנה בערים אלו. הממצא תואם את העובדה שמרבית יחידות הדיור שאושרו ב-2019 הן מחוץ לערי פורום ה 15.

מהסתכלות כוללת על היקפי הבנייה החזויים עולה, כי מסך כל המ"ר שאושרו בתוכניות בשנת 2019, 74% כללו דרישה לעמוד בתקן בנייה ירוקה. ניתן להסיק מכך כי מרבית הבנייה העתידית תבוצע בהתאם לדרישות התקן. דרישות אלו ישפיעו על היקף הטכנולוגיה הירוקה שתיושם ועל גידול בשיטות הבנייה הידידותיות לסביבה. כמו כן עולה, שיותר מ-70 אלף יחידות דיור שאושרו ב-2019 ייבנו בבנייה ירוקה.

מגמת הצמיחה שעולה מן הנתונים מהווה הצדקה לתקנה שאושרה ונכנסה לתוקף רק בספטמבר האחרון, במעמד השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ושר הפנים אריה דרעי, לפיה תקנות הבנייה הירוקה יחויבו בכל מדינת ישראל החל מחודש מרץ 2022.

ממצאי הדוח נאספו על  ידי המשרד להגנת הסביבה מאתר תכנון זמין, ובמסגרתו נעשה ניתוח מפורט שכלל 133 תוכניות בניין עיר (תב״עות),שקיבלו תוקף ביישובים השונים (כ-2,200 תכניות אשר מתוכן נמצאו כ-300 תכניות רלוונטיות). כמו כן, נבדקו כלל התוכניות שאושרו על ידי הותמ״ל.

בדוח זה, כמו בדוחות הקודמים לו, מוצגות מגמות התכנון המאושרות לשנת 2019, כלומר תוכניות בנייה שאושרו וקיבלו תוקף של מוסד התכנון בלבד, ולא תוכניות המצויות בתהליך וטרם אושרו.

Inner article

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "בנייה ירוקה היא העתיד של כולנו – בכוחה להביא להפחתת יוקר המחיה ולשפר את הבריאות שלנו. המשרד להגנת הסביבה בראשותי פועל לקידום אימוץ הבנייה הירוקה בתקנות המחייבות, על מנת להבטיח שבנייה ירוקה תיהפך לנחלת הכלל בשנים הקרובות, ואני שמחה על כך שמערכת התכנון על מוסדותיה חייבה את תקן בנייה ירוקה בכל הבנייה בישראל. כל זאת כחלק ממחויבותה של מדינת ישראל למאבק בשינוי האקלים, בשורה אחת עם מדינות העולם".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה