בנק ישראל אישר: כלל תוכל לרכוש את השליטה במקס

נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים נתנו היום לכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ היתר שליטה במקס איט פיננסים בע"מ, זאת לאחר שהפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה, ולאחר שניתן גם אישור רשות התחרות | מקס תמשיך להיות מפוקחת על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

משרדי מקס | צילום: ביזנעס

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, והמפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, הודיעו לכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (להלן – כלל החזקות), חברה ציבורית בלא שולט, כי הפיקוח על הבנקים סיים את תהליך בדיקת בקשתה לקבל היתר שליטה בסולק, מקס איט פיננסים בע"מ (להלן – מקס), ובתאגיד החזקה בסולק (וורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) בע"מ). הנגיד העניק היום לחברה את היתר השליטה, וזאת לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות. היתר השליטה ניתן לכלל החזקות לאחר שביום 12 באוגוסט 2022 התקשרה בהסכם עם קרן ההשקעות הפרטית וורבורג פינקוס ששולטת במקס מאז שנת 2019, אז רכשה אותה מידי בנק לאומי לישראל בע"מ. העסקה אושרה לאחרונה גם על ידי רשות התחרות.

בנק ישראל הודיע לכלל החזקות כי הוא לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה כלפי בעל מניות בכלל החזקות שיחזיק בה אמצעי שליטה בשיעור המצריך היתר מנגיד בנק ישראל, וזאת בכפוף, בין היתר, לקבלת הודעה מבעל המניות על החזקתו, שבה יציין אם בכוונתו להגיש בקשה לקבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה בתאגיד ההחזקה בסולק או האם בכוונתו לרדת בהחזקתו, וכל זאת בתוך 30 ימים ממועד זה, לשיעור שלא יעלה על 5% מאמצעי השליטה בכלל החזקות. בעלי מניות כאמור בכלל החזקות מתבקשים לפנות למנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנקים לשם מסירת הודעתם וקבלת הנחיות.

מקס תמשיך להיות מפוקחת על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לשם הבטחת יציבותה ולשם שמירה על מתן יחס הוגן ללקוחותיה, בדומה לפיקוח על יתר הבנקים והסולקים בישראל.

כתיבת תגובה