בעלות של 16 מיליארד שקלים: הסכם ההפעלה החדש של הרכבת

הסכם הפעלה חדש לרכבת ישראל עד לשנת 2026, בעלות של 16 מיליארד שקלים | מעבר ל 90% הפעלה חשמלית תוך 3 שנים | הצטיידות ברכבות חדשות | שיפוץ תחנות רכבת בהיקף מאות מיליוני ש"ח | שדרוג מערכות הכרטוס והשקעות לשיפור מדד הדיוק

רכבת מטענים | צילום: רכבת ישראל

משרדי התחבורה והאוצר הגיעו להסכמות עם חברת רכבת ישראל על הסכם הפעלה לשנים 2022-2026, בהיקף של 16 מיליארד ש"ח. ההסכם מסדיר את הסובסידיה של המדינה עבור שירותי הסעת נוסעות ונוסעים והובלת מטענים ברכבת, ומנגד את התחייבויותיה של הרכבת לרמת השירות ופיתוח בהתאם לתכניות האסטרטגיות.

ההסכם מתייחס לרמת השירות ברכבת, ובכלל זה רמת דיוק בלוחות הזמנים, תחזוקה וניקיון, מתן מידע לציבור, מכירה וכיבוד הסדרי נסיעה, הנגשה לנוסעות ונוסעים בעלי מוגבלויות, טיפול בפניות הציבור ובאבדות ומציאות, הפחתת הצפיפות ושיפור השילוביות בין הרכבת והאוטובוסים, בכל הקשור לתשתיות, לוחות זמנים, מידע לנוסע, כרטוס ועוד.

250/200 סייד בר + קובייה

הסובסידיה מגלמת את ההפרש בין עלויות ההפעלה של הרכבת, בהתאם לתכנית ההפעלה, לבין הכנסותיה בפועל ממכירת הסדרי הנסיעה. כמו כן, כולל ההסכם תמריצים בגין עמידה ביעדי רמת השירות, הגדלת מספר המשתמשות והמשתמשים בתחנות נבחרות, דיוק בלוחות הזמנים, שביעות רצון הציבור באמצעות סקרים שנתיים וקידום פרויקטים לפיתוח ולשיפור השירות ברכבת. במקביל, החברה תשלם פיצויים בגין אי עמידתה ברמת השירות הנדרשת לפי ההסכם, במידת הצורך.

בנוסף, ההסכם מסדיר את תשלומי הסובסידיה עבור הובלת מטענים, תוך מתן דגש להובלה באזורי הגודש, במטרה לצמצם את העומסים בכבישים וכן קידום ויישום של תכניות הפיתוח של רשת המסילות והתחנות בישראל.

ההסכם אושר על ידי משרדי התחבורה והאוצר, רשות החברות הממשלתיות ודירקטוריון רכבת ישראל, בתום עבודה אינטנסיבית של כשלוש שנים. כעת, עקרונותיו מפורסמים להערות הציבור למשך שבועיים, ולאחר מכן יובא ההסכם לאישור ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה.

870/135 ליינר ארטקל

הסכם ההפעלה האחרון עם רכבת ישראל נערך לפני כמעט עשור, בשנת 2014, ומאז הוארך ועודכן מעת לעת. תוקף ההסכם האחרון הסתיים בסוף אוקטובר, וללא הסדרה של הסכם חדש, לא ניתן יהיה להעביר לרכבת את הסובסידיה לחודש נובמבר, מה שעלול לפגוע בשירות לציבור ובהפעלה רציפה, יעילה ומיטבית של הרכבת לציבור הנוסעים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה