בעל רכב חדש? יש סיכוי שתיסע יותר

עלייה של 2.7% בנסועת כלי הרכב בישראל ב-2018 • בעלי רכבים חדשים נוסעים יותר מעמיתיהם בעלי הרכבים ה'ישנים', והרכבים הפרטיים שוברים שיאים בפני עצמם מול הרכבים הכבדים והדו גלגליים • בעלי אופנועים בני נפח מנוע גבוה נוסעים יותר ממקביליהם, וכמה נוסעות המוניות בישראל?

תנועה בגשר המיתרים, ירושלים | צילום, גידי אבינרי, פלאש 90

בשנת 2018 נסעו כלי הרכב המנועיים בישראל כ-61 מיליארד ק"מ, מדובר בעלייה של 2.7% לעומת 2017. רכב פרטי נסע בממוצע כ- 16,100 ק"מ בשנה, יותר משליש היקפו של כדור הארץ. את סיכום הנסועה השנתית של רכבי ישראל מפרסמת כמדי שנה הלמ"ס ולדבריהם, בעוד שהנסועה השנתית של כלל כלי הרכב הפרטיים עלתה ב-3.4%, הנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב פרטי ירדה ב-0.6%. ראוי לציין שמספר כלי הרכב הפעילים בישראל עלה בשנה זו ב-3.9%.

אם נביט על הטווח הרחוק נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. בין השנים 2018-2000  גדלה הנסועה השנתית ב-68% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-91%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל רק ב-48%, ואורך הכבישים גדל ב-20% בלבד באותה התקופה, מצב המביא לצפיפות יתר בכבישי הארץ ולפקקי עד בלתי נגמרים.

מעניין לדעת שכלי רכב חדשים נוסעים יותר אם בגלל שהם חדשים ומושכים, אם בגלל ההתלהבות הראשונית. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר. לדוגמה, כלי רכב פרטי בקבוצת הגיל 3-0 נסע בשנת 2018, 20.6 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 16.1 אלף ק"מ בקבוצת גיל 6-4. הנסועה השנתית הממוצעת הולכת ופוחתת עד ל-4.0 אלף ק"מ בלבד לכלי רכב פרטי שגילו עולה על 30 שנה.

גם כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר מטבע הדברים. בשנת 2018 הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי בבעלות חברת החכר שעלה על הכביש בארבע השנים האחרונות, עמדה על 30.0 אלף ק"מ, לעומת 28.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.2 אלף ק"מ לרכב פרטי המשמש להשכרה או לתיור, ו-17.1 אלף ק"מ בלבד לרכב פרטי בבעלות פרטית. מדובר בפער של 13 אלף ק"מ בין רכב המשמש לעבודה לבין רכב פרטי לגמרי.

עוד התברר מהמחקר כי כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2018 כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 25.9 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 21.1 אלף ק"מ, לעומת 15.6 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

בין שלל הנתונים מצאנו נתון הנוגע למוניות בישראל. בעוד הנסועה השנתית הממוצעת של רכב פרטי ירדה ב-0.3% בין השנים 2013-2018, בקרב המוניות הייתה הירידה גדולה עוד יותר – 5.5% פחות נסועה בממוצע שנתי (מ-78.2 אלף ק"מ בשנת 2013 ל-72.7 אלף ק"מ בשנת 2018). קשה להעריך מה גרם לכך ולהיכן עברו נוסעי המוניות, האם לאופניים חשמליות וקורקינטים, האם לרכב פרטי, לתחבורה ציבורית או לנסיעה שיתופית. יתכן שהנתון מחייב חקירה מעמיקה יותר בדרך לכניסת אובר לישראל.

בתחום הרכב הכבד ניתן לראות כי משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות יותר. ככל שמשקלה הכולל של המשאית גבוה יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלה גבוהה יותר. בשנת 2018, הנסועה השנתית הממוצעת של משאית המונעת בסולר שמשקלה 34 טונות ומעלה, הייתה 66.5 אלף ק"מ, יותר מפי שניים ממשאית שמשקלה 9.9-3.6 טונות – 31.4 אלף ק"מ בלבד.

ואילו בענף הדו גלגלי נפח המנוע מדבר, ואופנועים בעלי נפח מנוע גדול יותר, נסעו יותר. מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע בעל נפח מנוע של 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה בשנת 2018 ב-8.1 אלף ק"מ, לעומת 6.7 אלף ק"מ לאופנוע בעל נפח מנוע של עד 125 סמ"ק. נראה כי אופנוע בעל נפח מנוע של עד 50 סמ"ק לא יצא מהעיר בכלל. אופנוע ממוצע בנפח זה נסע 3.1 אלף ק"מ בממוצע בלבד.

כתיבת תגובה