בצל הבחירות החוזרות: עוד 345 יח"ד בשכונת המריבה בבית שמש

רמ"י פרסמה מכרז חדש הכולל 345 יח"ד בתוספת שטחי מסחר ותעסוקה ברמה ה1 בבית שמש | המדובר הוא בשכונה שאודותיה מתחולל עד עצם היום הזה ע"י העירייה ניסיון להדרת החרדים באמצעות אי הענקת שטחי ציבור למי שזכו בדירותיהם כדין – אך אינם מקבלים שירותים המגיעים להם כתושבים

אילוסטרציה: מסחר ומשרדים. הדמיה: אלבטרוס צילומי אוויר

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים מכרז פומבי למגרש למסחר ותעסוקה בבית שמש. המדובר הוא במכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ותעסוקה בשכונת נווה שמיר, בית שמש.

המגרש המשווק במכרז זה מיועד למסחר ותעסוקה כחלק מתוכנית לשכונה ה'1  בבית שמש.

מדובר בשיווק של 345 יח"ד בשטח של -148 דונם  לצד שטחי תעשייה ומסחר (כ-5 דונם), תיירות ונופש (כ-12 דונם), תשתית דרכים (כ-35 דונם), מרכז תחבורה (כ-2.5 דונם) ושטחים פתוחים (כ-17 דונם). ייעוד המגרש הינו מסחר  ותעסוקה, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד, אגרות והיטלים לרשות המקומית ודמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

נציין כי מדובר בשכונת נווה שמיר – רמה ה', עליה הכריזה עיריית בית שמש כי תיועד לחילוניים ולציבור דתי לאומי בלבד, ומשכך עד עצם היום הזה, שנים לאחר הזכייה והאכלוס, ולמרות שזכו בה מאות משפחות חרדיות בדירות מחיר למשתכן, העירייה אינה מעניקה שירותים בסיסיים לתושבים, כמו בתי כנסת ומוסדות ציבור או למצער אפילו הסעות למוסדות חינוך תואמים – במטרה לגרום להם לעזוב את השכונה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 27/05/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

מתחםמגרשגושחלקה (בשלמות)שטח במ"רתשלום הוצאות פיתוח כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין הקמת מבני ציבור בש"ח 
43390934575545,01736,833,529

במקביל פרסמה רמ"י מכרז נוסף לרכישת זכויות חכירה במגרש בבנייה נמוכה צמודת קרקע בשכונת השחר בבית שמש. המגרש המשווק במכרז זה מיועד למגורים כחלק מתוכנית לשכונת השחר בבית שמש המתפרשת על שטח של כ- 1,388 דונם. מדובר בשיווק חדש של מגרש בשכונה בת כ-2,262 יח"ד וכוללת מוסדות ציבור (כ-86 דונם), מסחר ומשרדים (כ-2.6 דונם), תשתית דרכים (כ-347 דונם) ושטחים פתוחים  (כ-107 דונם).

להלן פרטי המתחמים המוצעים במכרז:

מתחםמגרשגושחלקה (בחלק)שטח במ"ר (בערך)
6878506B34355120341

תגובה אחת ל: "בצל הבחירות החוזרות: עוד 345 יח"ד בשכונת המריבה בבית שמש"

  1. חילונים כמעט ולא באו, וגם בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת לפני כשנה ובתוצאות לעירייה לפני כשבוע הוכח לכל שרוב רובה של השכונה זה משפחות חרדיות! ולגבי ההקצאות, המצב נמצא בבית משפט שמחייב את העירייה להקצות לכולם! ובקרוב ממש המצב הולך להשתנות…

כתיבת תגובה