בקלות, ללא עלות: הפטור לפירוק חברות מרצון יוארך עד סוף 2023

השר יריב לוין, חתם על תיקון לתקנות החברות המעניק פטור מתשלום חובות אגרה לחברות שאינן פעילות כלכלית המבקשות להתפרק מרצון – עד סוף 2023 | זאת, בהמשך להחלטה שהתקבלה על ידי וועדת חוקה חוק ומשפט | בעקבות הפטור, בשנת 2022 פורקו מרצון 10,025 חברות לא פעילות – גידול של כ- 35% מהשנה הקודמת

חיסכון בכסף - פירוק מרצון של חברה או שותפות | מקור: צילומסך מהודעת רשם החברות

במרשם החברות, המתנהל ברשות התאגידים, רשומות כ- 400,000 חברות, מתוכן קיימת הערכה לכך שכ-150,000 חברות אינן פעילות כלכלית. בשנת 2017 נקבע בתקנות החברות (אגרות), כי תוקף הפטור לפירוק חברה מרצון יפוג בשנת 2023, ואכן ביום 15.2.2023 פג תוקף ההוראה שהעניקה פטור.

לקראת פקיעת תוקפה של הוראת השעה, נקטה רשות התאגידים במשרד המשפטים צעדים שונים להעלאת המודעות לסיום תקופת הפטור על מנת לתמרץ חברות, שאינן פעילות כלכלית להיכנס להליך פירוק מרצון, ולהימנע מהצורך בתשלום חובות אגרה.

כחלק מהאמור, ניתנה לעובדי רשות התאגידים הסמכת שר המשפטים לאמת את חתימת הדירקטורים על תצהיר שהגשתו נדרשת אגב הליך פירוק חברה, כמתחייב בחוק, לאחר הסבר על ההליך. צעדים אלה הובילו לעלייה במספר הליכי הפירוק מרצון. כך, בשנת 2022 פורקו מרצון 10,025 חברות, כאשר בשנה ממוצעת פורקו כ7,000 חברות בלבד – כלומר, גידול של כ- 35% לעומת שנים קודמות. כמו כן, בינואר ופברואר שנה זו הוגשה 18,600 בקשות נוספות, ומידי יום מתקבלות ברשות התאגידים כ-1,000 פניות ובקשות נוספות.

 על פי התיקון לתקנות, הפטור יוארך עד ליום 31.12.23. כך, חברות שיגישו עד מועד זה הודעה לפי החוק על פירוקן – יוכלו לסיים את הליך הפירוק עד ליום 31.12.2024. כן נקבע לגבי חברות בית משותף כי מועד הפטור מתשלום אגרה בהליכי פירוק מרצון יוארך לתקופה נוספת של 5 שנים, כלומר – עד ליום 31.12.2027.

התיקון לתקנות מבטל את הצורך של חברות שהפסיקו את פעילותן הכלכלית לשלם אגרה בסך אלפי שקלים במסגרת הליך פירוק מרצון.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין: "הענקת הפטור מתשלום אגרה במקרה של בקשה לפירוק מרצון של חברה, יסייע רבות לאלפי חברות שהפסיקו פעילותן ושאינן פעילות כלכלית, ייעל את ההליך, יחסוך עלויות גבוהות לחברות וישפר את עדכניות מרשם החברות לטובת הציבור".

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "אנו מאמינים שיש בהענקת הפטור מתשלום אגרה כדי לסייע ולאפשר פירוקן של חברות שאינן כלכליות, המבקשות להתפרק מרצון, ללא הצורך בתשלום אגרה במסגרת הליך הפירוק. תיקון התקנות לצד קיצור הליכי הפירוק מרצון, יביאו להתייעלות ההליך, הפחתת עלויות ויצירת מרשם חברות מהימן ועדכני לטובת הציבור במדינת ישראל".

בעקבות התיקון לחוק רשמת החברות וראש רשות התאגידים, עוה"ד שולי אבני-שוהם, קוראת לחברות, שאינן פעילות כלכלית לפנות בבקשת פירוק מרצון בהקדם האפשרי וליהנות מהפטור מתשלום אגרה. כדי להקל ולייעל את התהליך נקבע כי חברה, שהחלה בעבר בהליך פירוק מרצון יכולה לעבור להליך המזורז, ללא צורך בביטול ההליך הקודם או בפרסום ברשומות.

רשות התאגידים מעמידה את השירות בפריסה ארצית, לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאתר רשות התאגידים, ולהגיש בקשה בקלות וללא עלות.

כתיבת תגובה