בקרוב, יופחתו הסכומים המותרים לשימוש במזומן | הקנסות בדרך

ועדת החוקה אישרה: יופחתו הסכומים המותרים לשימוש במזומן | הסכום המותר לתשלום במזומן בו מעורב עוסק, בעניין עסקה, תשלום שכר עבודה, תרומה או הלוואה, יעמוד על 6,000 ₪ במקום 15,000 ₪, והתשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, בעניין עסקה, תשלום שכר עבודה, תרומה או הלוואה, יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪ | לראשונה: קנסות על אנשים פרטיים שיפרו את הסכומים המותרים

מזומן. אילוסטרציה | צילום: Vegas_il, שאטרסטוק

לאחר שבשנת 2018 הוגשה לוועדת החוקה טיוטה דומה והוועדה לא אישרה את התקנות להפחתת השימוש במזומן  וזאת בשל גובה הקנסות שהוצעו – אתמול (רביעי) זה קרה. התקנות אושרו בוועדה, ובקרוב יופחתו הסכומים המותרים לשימוש במזומן ואף יוטלו קנסות על המפרים, גם אם מדובר באנשים פרטיים.

הצו, שעליו חתום שר האוצר, אביגדור ליברמן, בעניין הפחתת תקרת הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן, קובע כי הסכום המירבי שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪, ובין אנשים פרטיים יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪, למעט בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי, שם התקרה תעמוד על 50,000 ₪.

250/200 סייד בר + קובייה

בבחינה שנערכה במשרד האוצר לקראת הכנת הצו לעדכון הסכומים נמצאה מגמת ירידה בדפוסי גידול המזומן בתקופה של כניסת החוק לתוקף, שנבלמה עם פריצת משבר הקורונה, וכן נמצא המשך גידול בשימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים כתחליף למזומן שנמשכת בשנים האחרונות. לפיכך, וכדי להגשים את תכלית החוק למאבק בהון השחור, פנה שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל, לקבלת אישור הוועדה להפחתת סכום התקרות, אשר תיכנס לתוקף ב-1 באוגוסט 2022. בהתאם להערכות, עדכון הסכומים יוביל לתוספת הכנסות של 150 מיליון ₪ בשנת 2022 ו-300 מיליון ₪ משנת 2023 ואילך.

כמו כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק ע"י אנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.

Inner article

כאמור, הוועדה אישרה את שיעורי הקנסות המנהליים כך ש:
1.    אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 10%.
2.    אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ-25,000 ₪ עד 50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15%.
3.    אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ-50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25%.
4.    ולעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 ₪ ועד 8,500 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5%.

עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת ייווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה סכום השווה לקנס המינהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. וכן נקבע כי מ-1 באוגוסט 2022 (כניסת עדכון הסכומים לתוקף) ולמשך שנתיים, לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 ₪, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "בקרוב, יופחתו הסכומים המותרים לשימוש במזומן | הקנסות בדרך"

  1. ממש רוצה הלברמן להפוך אתנו לרוסיה ובכך יהפכו לעבדים מצד אחד מחלקים מלייארדים לעבאס ואילו לאזרח המסכן מגבילים אותו עד שיהפוך את המדינה עניה במקום הראשון בעולם…. ……

כתיבת תגובה